Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Özel Öğretim Yöntemleri      Ünite 8      3 Nisan 2011 Ara     

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nedir?

Standartlara uygun ve etkili bir ölçme-değerlendirme yapılabilmesi için bazı kavramların anlaşılması gerekmektedir. Ölçme ve değerlendirme kavramları pek çok kişi tarafından eş anlamlı gibi kullanılmaktadır; ancak bu iki kavram birbirleriyle ilişkili olmakla birlikte birbirinden farklıdır.

Ölçme

Ölçme, belli varlıkların veya olayların çeşitli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip, gözlem sonuçlarının sayısal sembollerle ifade edilmesidir.

Örnek

Bir okulöncesi öğretmeninin bir metre ve bir tartı aracı ile sınıfındaki çocukların boylarını ve ağırlıklarını belirlemesi ölçmedir (Ali Gülen: 110 cm / 28 kg; Ayşe Özen: 112 cm /24 kg vb.)

Değerlendirme

Değerlendirme, ölçme sonuçlarını uygun ölçütlerle karşılaştırmak yoluyla bazı değer yargılarına ulaşmaktır. Değerlendirme sürecindeki en önemli öğe ölçüttür; çünkü hem ölçme sonuçlarının kendi başlarına fazla bir anlamı yoktur hem de kullanılan ölçüte göre değer yargısı ve dolayısıyla karar değişecektir.

Örnek

Bir okulöncesi öğretmeni sınıfında boylarını ölçtüğü çocukları uzun boylular ve kısa boylular diye iki kümeye ayırmak isterse, önce bir ölçüt belirlemek zorundadır. Örneğin, öğretmen 1 metreyi ölçüt olarak alır ve boyu bir metrenin altında alanları kısa boylular, bir metrenin üstünde olanları da uzun boylular olarak tanımlar. Öğretmenin çocukların boylarıyla ilgili ölçme sonuçlarını bir ölçüte göre tanımlaması değerlendirmedir.

Ölçme ve Değerlendirmenin İlişkisi

Birbirinden farklı işlevleri olmakla birlikte birbirinin tamamlayıcısı olan ölçme ve değerlendirme arasındaki ilişki şöyle açıklanabilir:
– Değerlendirme ölçmeye göre daha kapsamlıdır; çünkü ölçmeyi de içine alan bir kavramdır.
– Ölçme ve değerlendirme sürecinde her zaman önce ölçme, sonra değerlendirme gelir.
– Genel olarak ölçme daha objektiftir. Bir anlamda fotoğraf çeker gibi mevcut durumu ortaya koyar. Değerlendirme ise yargıya dayandığı ve ölçüte göre değiştiği için subjektiftir.
– Ölçme bir değişkenin miktarını gösterir, yani bir betimlemedir. Değerlendirme ise, bu miktarın yeterli olup olmadığını ya da amaca uygun olup olmadığını gösteren bir hüküm, yani bir yargılamadır.
– Değerlendirmenin doğru olması, ölçmenin doğruluğuna bağlıdır.

Tartışalım

Ölçme sonucuna dayanmayan bir değerlendirme ancak bir önyargı olur. Niçin? Tartışınız.