Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Dış Ticarete Giriş      Ünite 1      7 Nisan 2011 Ara     

Dünya Ekonomisinde Hizmet İhracat ve İthalatı

Amaç 3

Dünya ekonomisinde hizmet ihracat ve ithalatında son yıllarda ne gibi gelişmeler meydana gelmiştir?

2003 yılında dünya hizmet ihracatı (ithalatı) bir önceki yıla göre % 12 oranında ar­tarak 1,76 trilyon dolara yükselmiştir. Bu değer aynı yıldaki dünya mal ihracatının % 24,2’sine karşılık gelmektedir.

1 trilyon 760 milyar doları oluşturan sektörlerden biri olan turizm ve seyahat, 517,4 milyar dolar ile % 29,4, taşımacılık ise 397,7 milyar dolar ile % 22,6’lık pay almaktadır. Bu sektörlerin 1999’daki payları sırayla % 32,4 ve % 23’tü. Görülüyor ki her iki sektörün de 1999 yılına göre toplam hizmet ihracı içindeki payları azal­mıştır. Diğer ticari hizmetler başlığı altında yer alan hizmet gruplarının (bankacılık, danışmanlık, sigortacılık, taahhüt işleri, eğitim, sağlık, haberleşme vb.) toplam ih­racat tutarı, 2000’de 640 milyar dolarla % 44,6 iken, 2003’te 844,8 milyar dolarla % 48’lik paya erişmiştir.

Dünya Ticaret Örgütü istatistiklerine göre 2003 yılında dünyada en fazla hizmet ihraç eden ülke ABD’dir (Tablo 1.12). ABD, 282,5 milyar dolarlık hizmet ihracatı ile % l6’lık paya sahiptir. İlk beşi oluşturan ülkeler ABD, İngiltere, Almanya, Fran­sa ve İspanya’dır. Tablo 1.11’de yer alan 30 ülke 1521 milyar dolarla dünya toplam hizmet ihracının % 86,3’lük bir bölümünü gerçekleştirmiştir. Türkiye ise 17,3 mil­yar dolarlık ihracatı ile ilk 30’a girebilmektedir.

2003 yılında dünya hizmet ihracatı (ithalatı) bir önceki yıla göre % 12 oranında artarak 1,76 trilyon dolara yükselmiştir. Hizmet ihracatı içinde ilk iki sırayı turizm ve seyahat ile taşımacılık almaktadır. En fazla hizmet ihraç eden ilk beş ülke ise ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya’dır. Hizmet ithalatında ise ABD, Almanya, Japonya, İngiltere ve Fransa ilk beşi oluşturmaktadır.

Dünyada Bazı Ülkeler İtibarı İle Ticari Hizmetler İhracat ve İthalatı (Milyar $, %, 2003)

Tablo 1.12 Dünyada Bazı Ülkeler İtibarı İle Ticari Hizmetler İhracat ve İthalatı (Milyar $, %, 2003)

Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü (WTO)

Hizmet ithali açısından ise ilk sırayı yine ABD almakta, ilk beşi ABD, Almanya, Japonya, İngiltere ve Fransa oluşturmaktadır. İlk 30 ülkenin payı toplam 1488 mil­yar dolarla dünya toplam hizmet ithalinin % 85,4’ünü bulmaktadır. Türkiye hizmet ithalinde dünyanın en çok hizmet ithal eden 30 ülkesi arasında yer almamaktadır.

Sıra Sizde 3

Sizce, dünya hizmet ihracatı içinde ilk otuz ülke arasına giren Türkiye’nin, hizmet ithalinde bu listeye girememesinin temel nedeni ne olabilir?