Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar      Ünite 6      30 Mart 2011 Ara     

Din ve Kültür

Kültür, insanın kendini doğumuyla birlikte içinde bulduğu, zaman içersinde türlü bakımlardan ondan etkilendiği, yine zamanın akışı boyunca düşünce ve eylemleriyle kendisinin de etkilediği ortamdır.

Sıra Sizde

Din kurumu ile insanın doğumuyla birlikte kendini içinde bulduğu, daha sonra da kendi düşünce ve eylemleriyle etkilediği gerçeklik anlamına gelen “kültür” arasında nasıl bir ilişki vardır?

Her insan, doğumuyla birlikte kendini belli bir toplum içersinde bulur. Daha önce, kültür başlıklı ünitede de belirtildiği gibi, her toplumun kendine özgü yaşam biçimi bir bütün olarak aynı zamanda o toplumun kültürünü oluşturduğundan, kültür aslında ait olduğu toplumun kimlik kartıdır.

Din, kültürün bu niteliği göz önünde tutulduğunda özel bir önem kazanır. Çünkü tıpkı insan ̶ kültür ilişkisinde olduğu gibi, toplumsal kültür ile din arasında da bir karşılıklı etkileşim ilişkisi vardır. Şöyle ki: Dine temel olan düşünceler ve imgeler, her zaman o dinin içinde geliştiği toplumsal kültürden geniş ölçüde etkilenir. Örneğin her dinde günah ve sevap sayılanlar, yasaklananlar ve yasaklanmayanlar ile o dinin egemen olduğu toplumun dünyaya bakış açısı arasında her zaman sıkı bir bağ vardır.

Doğum ve ölüm, evlilik ve aile, sanat gibi en eski toplumsal olgu ve kurumların başlangıçta genellikle dini inançlar çerçevesinde düzenlenmiş olmaları, bir başka deyişle toplumda bu konuda varolan uygulamaların dine de yansıması, yukarıdaki anlamda bir bağın varlığının göstergesidir.

Öte yandan, özellikle zaman içersindeki uygulama boyunca, dinin toplumsal kurumları ve bu kurumlar çerçevesinde bireyleri etkilediği ve yönlendirdiği de bir gerçektir. Modern zamanlara yaklaştıkça bu etki, laiklik ilkesinin gelişip yerleşmesiyle, başka deyişle çeşitli alanların dini inançları değil, fakat akılcı çözümleri temel alan yasalarla düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıktığı ölçüde azalmıştır. Özellikle ekonomik nedenlerden ötürü aile dediğimiz toplumsal birimin eskiye oranla çok daha geniş ölçüde korunması gereği ve bu korumanın geleneksel dini kurallarla gerçekleşememesi, buna örnek olarak gösterilebilir.

Din ile kültür arasındaki ilişki açısından, özet olarak şunu belirtebiliriz: Kültürün çok önemli bir öğesi niteliğiyle din de ait olduğu kültürün çeşitli niteliklerini yansıtan bir kurumdur.

  • 789

    güzelll..