Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Devlet Bütçesi      Ünite 1      14 Şubat 2011 Ara     

Devlet Bütçesinin Temel Özellikleri

Devlet bütçesi kavramının içeriği ve bütçeye ilişkin tanımlar, bu sürecin ve belgenin şu temel özellikleri bulunduğunu gösterir:

– Bütçeler, ülkelerin anayasalarında genel hatlarıyla şekillendirilir.
– Bütçeler, kamu gider ve gelirlerine ilişkin öngörü ve tahminleri yansıtır.
– Bütçeler, tüm öğeleriyle mutlaka geleceğe yöneliktir.
– Bütçe kanunları, tüm kamu kurum, kuruluş ve idareleri kapsar.
– Bütçeler, genelde her yıl tekrarlanırlar, bu açıdan devri bir nitelik taşır.
– Bütçeler, sınırlı süreli yetkiler veren bir kanun olarak hazırlanır.
– Bütçeler, giderlerin yapılması ve gelirlerin toplanması için yasama organınca yürütme organına verilmiş bir ön izin niteliğindedir.
– Bütçede gösterilen kamu gider ve gelirlerinin denk olması beklenir.
– Bütçeler, yürütme organının programı niteliğini taşır.
– Bütçeler, uygulama sırasında ve sonrasında yürütme, yargı ve yasama organı tarafından denetlenir.

Bunların tümü her bütçede aranan klasik özelliklerdir. Bu özelliklerden bazılarından, çağdaş bütçe anlayışı sonucu uzaklaşılmış, bütçenin klasik özellikleri bazı değişiklikler geçirmiştir.