Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Pazarlama Yönetimi      Ünite 11      14 Aralık 2010 Ara     

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Günümüzde iki temel faktör, işletmelerin pazarlama iletişimi faaliyetlerinin yapısını değiştirmiştir. İlk olarak günümüzde kitlesel pazarların gittikçe bölündüğünü ve pazarlamacıların kitlesel pazarlamadan uzaklaşmaya başladıklarını görüyoruz. Pazarlamacılar daha dar tanımlanmış mikro pazarlardaki müşterileriyle daha yakın ilişkiler kurmaya çalışmaktadırlar.

İkinci olarak ise, teknolojideki gelişmeler işletmelerin müşterileri ve müşterilerinin ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgiyle donanmasını sağlamaktadır. Yeni teknolojiler pazarlamacıların daha küçük müşteri bölümleri ile iletişim kurmalarına ve sadece bu müşterilere özel mesajlar geliştirip yollayabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu yeni iletişim ortamında pazarlamacılar çeşitli tutundurma araçlarının rolünü yeniden değerlendirmek durumunda kalmışlardır.

Uzun yıllar birçok işletmenin tutundurma işlevinde, kitlesel iletişim araçlarında yapılan reklamlar baskın olmuştur. Günümüzde hala önemini taşımakla birlikte reklamın baskınlığı azalmaya başlamıştır. İşletmeler de pazarlama iletişiminin hemen hemen tüm alanlarında danışmanlık için reklam ajanslarından yararlanmışlardır. Birçok pazarlamacı diğer tutundurma ve pazarlama iletişimi araçlarını da kullanmıştır.

Ancak bunlar farklı kurumlar tarafından ele alınmış ve pazarlama iletişiminin bütünleşik parçaları olarak görülmemiştir. Çeşitli tutundurma ve pazarlama araçları farklı bütçeleri, pazara yönelik farklı görüşleri, farklı amaç ve hedefleri olan ayrı uygulamalar olarak planlanmış ve yönetilmiştir. Oysa etkin bir iletişim ve hedef pazarlara tutarlı bir imaj sunabilmek için, geniş bir yelpazedeki pazarlama ve tutundurma araçları koordine edilmeliydi. Dolayısıyla birçok işletme tutundurma araçlarının stratejik olarak daha fazla bütünleşmesi ihtiyacını görmüştür. Bu işletmeler bir işletmenin müşterileriyle iletişimini sağlayan çeşitli tutundurma ve pazarlama araçlarının koordinasyonunu içeren bütünleşik pazarlama iletişimi sürecine girmişlerdir.

Tutundurma kavramından bütünleşik pazarlama iletişimine geçiş 90’ların önemli pazarlama gelişmelerinden biri olmuştur. Bazı işletmeler bütünleşik pazarlama iletişimi uygulayabilmek için işletmenin tüm iletişiminden sorumlu pazarlama iletişimi direktörü görevlendirmişlerdir. Pek çok işletme, bütünleşik pazarlama iletişimi süreçlerini geliştirmeyi hedeflese de yakın geçmişte yapılan bir araştırma, işletmelerin ancak üçte birinden az bir kısmının bu konuda başarılı olduğunu göstermektedir.