Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Yapısı ve İlişkileri      Ünite 15      28 Aralık 2011 Ara     

Boşanmanın Etkileri ve Sonuçları

Boşanma süreci, evliliği sürdürmeye yönelik tüm çabaların başarısızlıkla sonuçlanması ve tek çözümün boşanma olarak görülmesiyle başlar. Boşanma evlilik için çözüm değil çözümsüzlüktür. Çünkü yasal boşanma kararı ile evlilik birliği ve ailenin ortak yaşamı sona ermektedir.

Boşanma çeşitli aşamalardan oluşan çok yönlü bir süreçtir. Bu aşamalar şunlardır:

– Duygusal boşanma: Evliliğin çözülme sürecinde eşlerin birbirine karşı duygularında değişme, azalma eşlerin birbirine yabancılaşması.

– Hukuki boşanma: Mahkemeye yapılan boşanma başvurusu ve boşanma kararının kesinleşmesi, Evliliğin yasal olarak sonlanması.

– Ekonomik boşanma: Boşanma durumunda malların paylaşımı.

– Toplumsal boşanma: Eşinden ayrılmış dul bir kadın ya da erkek olmanın sosyal ilişkilere yansıması.

– Ana baba olarak boşanma: Boşanmanın en acı yönü, ebeveyn olarak boşanmadır. Çocuklar velayetin verildiği ebeveynle birlikte yaşar.

– Psikolojik boşanma: Eşin desteği olmaksızın bağımsız yaşamayı öğrenme. Özellikle uzun süreli evliliklerden sonra gerçekleşen boşanmalarda bu konuda ciddi uyum problemleri yaşanır.

Boşanmanın gerçekleşmesi durumunda tarafların bundan etkilenmesi ve belli ölçülerde zarar görmesi kaçınılmazdır. Boşanma tüm aile üyelerini farklı biçimlerde ve derecelerde etkiler. Boşanmanın bireylerde yarattığı bu etkiler ve yol açtığı sorunlar, psikolojik, sosyal ve ekonomik açılardan ele alınmaktadır.

Kadın Açısından Boşanma

Kadınlar, boşanmaya bağlı olarak ortaya çıkan sorunları erkeklere göre daha yoğun yaşayan kesimdir. Bunun nedeni hem bireysel hem de toplumsal etkenlerle ilişkilidir.

– Kadınlar olaylara daha duygusal yaklaşır ve daha kolay ve yoğun etkilenirler.

– Türkiye’de kadınlar üzerindeki toplumsal baskı diğer gruplardan daha fazladır.

– Ülkemizde geleneksel değerlerle de ilişkili olarak kadınların öğrenim düzeyi ve sosyal statüsü düşüktür.

– Evli kadınların önemli bir bölümü ekonomik yönden eşine bağımlıdır. Yukarıda örneklenmeye çalışılan etkenlere bağlı olarak, boşanan kadının çözmesi gereken sorunları çok; ama gücü ve kaynakları o ölçüde sınırlıdır.

Araştırma sonuçlarına göre boşanmış kadınların önde gelen güçlükleri şöyle sıralanmaktadır:
– Ekonomik sıkıntı (%88.6)
– Çevre baskısı (%80.8)
– Velayet babadaysa çocuklara özlem duyma (%79)
– Erkek tacizi (%77)
– Aile baskısı (%73.2)
– Ruhsal/duygusal sıkıntı (%70)
– Konut bulma sıkıntısı (%56)
– Nafakayla ilgili sıkıntı (%55.8)
– Evin tamirat gibi işlerini yapmakla ilgili sıkıntı (%34.2)

Boşandıktan sonra karşılaşılan ekonomik güçlük, kadın açısından yaşanan sorunların başında gelmektedir. Evlilik sürecinde, evi dışında herhangi bir işte çalışmayan ve eşinin kazancını paylaşan kadın boşandıktan sonra ciddi bir ekonomik kriz yaşamaktadır.

Sıralamada yer alan diğer sorunlar toplumun boşanmaya ve boşanmış kadına bakışı ile ilgilidir. Kadına yönelik baskı hem ailesinden hem de çevreden gelmektedir.

Görüldüğü gibi evliliğinde yaşadığı sorunlara boşanmayla son vererek daha iyi bir yaşamı düşleyen kadın, boşanmayla birlikte yine ve yeni sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.

Sıra Sizde 4

Ülkemizde genellikle boşanan kadınların baba evine dönmelerinin başlıca nedenleri neler olabilir?

Çocuklar Açısından Boşanma

Boşanma kararı ve sonucu aile üyelerinin tümünü etkiler ancak, bundan en çok etkilenen şüphesiz çocuklardır. Bir evliliği başa çıkılamayan sorunlarla sürdürmenin çocuk üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler, bazen boşanmanın etkisinden çok daha fazla ve yıkıcı olabilir. Boşanmanın nedeni ve şekli çocukların boşanmadan ne kadar etkileneceğini belirler. Çocuğun en çok zarar gördüğü dönem, eşler arasındaki çatışmaların doruk noktasına ulaştığı ve boşanma kararının verildiği dönemdir. Bu dönemde çocuklar her türlü tartışmadan ve çatışmadan uzak tutulmalı eşlerin birbirlerine gösterdikleri tepkilerden çocuğun etkilenmesi önlenmelidir. Boşanma çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyen ve çeşitli davranış bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olan bir durumdur. Bu olumsuz etkilerin en aza indirilmesi boşanma süreci ile sonrasında ana babanın tutumları ile doğrudan ilişkilidir.

Anne ve baba birlikte boşanmanın anlam ve sonuçlarını yaşlarına uygun bir dille çocuklarına anlatmalı, yaşamlarında nelerin değişeceğini anlayabilecekleri şekilde açıklamalıdır.

Yapılan araştırmalara göre boşanma sonrası görülen etki ve sorunların başlıcaları şunlardır:
– Boşanmadan dolayı anne babayı veya kendisini suçlama
– Ebeveynlerinin boşanmış olmasından utanç duyma
– Boşanma sonrası yaşamında meydana gelen değişimler nedeniyle öfke ve kızgınlık hissetme
– Birlikte olamadığı ebeveyne büyük özlem duyma ve kimi zaman bundan diğer ebeveyni sorumlu tutma
– Okul başarısında düşme
– Arkadaş ilişkilerinde başarısızlık
– İçe kapanma
– Söz dinlememe, inatçılık, isyankârlık gibi olumsuz davranışlar gösterme
– Kötü alışkanlıklar edinmeye eğilim ve başlama

Daha erken yaşlarda ise çocuklarda, altını ıslatma, parmak emme, içe kapanma, kâbus görme, hiperaktivite ve saldırganlık gibi davranışlar ortaya çıkabilmektedir.

Çocukların boşanmayı kabullenmeleri belli aşamalarda gerçekleşmektedir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
– Boşanmayı inkâr etme
– Boşanmayı yaratan nedenlere kızma
– Anne babayı bir araya getirme ve birleştirme çabası
– Depresyon ve çöküntü
– Boşanmayı kabullenme

Boşanmanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için;
– Ebeveynler birbirlerine dostça davranmalı,
– Çocuklarına yeterince zaman ayırmalı, ihtiyacı olan ilgi ve sevgiyi göstermeli,
– Çocuklar taraf tutmaya zorlanmamalı ve çocuğun bu durumdan yararlanmasına izin verilmemeli,
– Ayrılan eşin olumsuz yanları sürekli vurgulanarak çocuğa ebeveyni kötülenmemelidir.

Erkek Açısından Boşanma

Boşanma, erkek içinde çeşitli güçlükleri beraberinde getirmektedir. Boşanma sonrası duruma uyum için belli bir sürenin geçmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yaşanan sorunlar ve etkililik dereceleri farklılık göstermekle birlikte boşanmanın her iki tarafta da yarattığı duygusal boşluk benzer nitelikte hissedilmektedir.

Araştırma sonuçlarına göre boşanmış erkeklerin karşılaştığı önde gelen güçlükler şunlardır:
– Velayet annedeyse çocuklara özlem duyma (%71.6)
– Ev ve kendi işlerini yapmakta güçlük (%62.6)
– Ruhsal/duygusal sıkıntı (%58.6)

Ülkemizde çocukların velayeti genellikle anneye verilmekte, babaların çocuklarıyla birlikte olmaları çoğu zaman sorun yaratmaktadır. Bu durum özellikle gerilimli boşanmalarda daha çok yaşanmaktadır.

Evle ve kendisiyle ilgili işleri yapmakta erkeğin karşılaştığı güçlük, evlilikte cinsiyete dayalı geleneksel iş bölümünün bir sonucu olarak görülmektedir. Daha önce tümüyle kadının üstlendiği yemek, temizlik, ütü gibi islerin yapılması erkek için sorun olmaktadır. Sırf bu nedenle erkeğin yeniden evlenmesi hem kendisi hem de çevresi tarafından zorunluluk olarak görülmektedir.

Sıra Sizde 5

Birbirlerini hayatta her şeyden çok sevdiklerini söyleyen, birbirlerinden asla ayrı yaşayamayacaklarını düşünen çiftlerin, evliliklerinin üzerinden henüz birkaç yıl geçtikten sonra boşanma aşamasına gelmelerini ve adliye koridorlarında birbirlerine düşmanca tavırlar içinde olmalarını nasıl açıklayabilirsiniz?