Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim      Ünite 3      10 Nisan 2011 Ara     

Birleştirilmiş Sınıflarda Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi ve Zamanlama

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarında, haftalık ders dağıtım çizelgesi ve zamanlama da normal ilköğretim okullarından farklı özellik göster­mektedir. Birleştirilmiş sınıflarla ilgili haftalık ders dağıtım çizelgelerinde öğret­menli yapılacak dersler büyük harflerle öğrencilerin kendi kendine ödevli olarak çalışacakları dersler ise küçük harflerle gösterilmiştir. Bu çizelgede, ayrıca, her bir etkinliğe ayrılacak süre de verilmiştir.

Tablo 3 -1’de tek öğretmenli ve beş sınıf bir arada öğretim yapılan bir okula iliş­kin haftalık ders dağıtım çizelgesi gösterilmiştir.

Tek öğretmenli beş sınıflı birleştirilmiş sınıflı okullarda, Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler dersi öğretmenli ve ödevli olarak ortak işlenmektedir. Matematik ve Türkçe dersleri hiçbir koşulda ortak işlenmemektedir. Örneğin ge­rek A grubunda gerek B grubunda Türkçe dersi varsa, öğretmen B grubuyla ödev­li Türkçe dersi, A grubunda da bir grupla öğretmenli ders işlerken diğerleriyle ödevli ders işlemektedir. Bunların dışındaki tüm dersler ödevliyse ortak ödevli, öğretmenliyse ortak öğretmenli olarak yürütülmektedir.

Tek Öğretmenli Beş Sınıflı Bir Okula Ait Haftalık Ders Programı

Tabloda görüldüğü gibi, öğretmenin yöneteceği derslerden bir bölümü, gurubun tüm sınıflarına ortak olarak konmuştur. Bu saatlerde öğretmen, tüm öğrencilere birlik­te öğreteceği konulara öncelik verir. Ortak işlenen derslerde, öğrencilerin birlikte işle­yip anlayabileceği konu ve durumlar yaratmak çok önem taşır. Ortak ders saatlerinde üzerinde bileşilmesi olanaklı olmayan konular, her bir sınıf düzeyi için ayrı ayrı işlenir. Özellikle, B grubu öğrencileri için bu tür uygulamalara yer verilmesi gerekir.