Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Finansal Yönetim      Ünite 4      11 Şubat 2011 Ara     

Birleşik Kaldıraç Derecesi

Birleşik kaldıraç (BKD), faaliyet kaldıracı (FKD) ile finansal kaldıracın (Fi.KD) çarpımlarına eşittir.

BKD = FKD x Fi.KD

Eşitlik daha açık bir şekilde aşağıdaki gibi yazılabilir:

Birleşik kaldıraç derecesi

Görüldüğü üzere birleşik kaldıraç derecesi (BDK) hisse başına kârdaki değişikliğin satışlardaki yüzde değişikliğe bölünmesi yoluyla hesaplanır.

Birleşik kaldıraç derecesi

Birleşik kaldıraç derecesinin bulunmasında kullanılabilecek diğer bir formül de;

Birleşik kaldıraç derecesi

Saray A.Ş. için; Birleşik kaldıraç derecesi (BKD) = 1,22 x 1,345 = 1,64 olarak bulunur. Bulunan sonucun anlamı ise; Saray A.Ş. satışlarının 800.000.000.000 TL’dan itibaren %1 arttığında, hisse başına düşen kâr %1,64 artacaktır.

Sıra Sizde 9

Sabit varlıklara yoğun yatırım yapmak durumunda olan işletmeler nasıl bir finansman politikası takip etmelidir?