Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 4      17 Şubat 2010 Ara     

Bilişsel Gelişim – Test Soruları

Test Soruları

1. Okulöncesi dönemdeki bir çocuğa “gece nasıl olur?” sorusunu sorduğunuzda “Birisi gelip düğmeye basar gece olur, sonra o düğmeye yine basar gündüz olur. ” biçiminde açıklama yapmıştır. Çocuğun, böylesi bir açıklama yapmasına neden olan etken, aşağıdakilerden hangisidir?

A. Şemalarının zenginliği
B. Örgütleme ihtiyacı
C. Dengeleme yapma yetersizliği
D. Espri gücünün gelişmeye başlaması
E. Bilişsel yapılarındaki sınırlılık

2. Piaget’e göre insanoğlunun iki temel eğiliminden biri uyum sağlamadır. Diğeri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Örgütleme
B. Şema
C. Uyumsama
D. Özümleme
E. Korunum

3. Bilişsel gelişimle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Bebeklerin konuşamamaları, henüz düşünemediklerini göstermektedir.
B. Yetersiz uyarıcılar, gelişim üzerinde olumsuz etki yapmaktadır.
C. Çocuğa ne kadar çok uyarıcı verilirse, bilişsel olarak o kadar gelişmektedir.
D. Bilişsel gelişimi belirleyen en belirleyici unsur yaştır.
E. Soyut İşlemler Dönemine girebilmek için, ergenlik çağına gelmek yeterlidir.

4. Bir öğretmen, öğrencilerinin içinde bulundukları gelişim dönemini dikkate alarak, güneş tutulmasını elma, portakal ve ayva gibi meyveler yardımı ile açıklamıştır. Öğrenciler öğretmene göre, hangi bilişsel gelişim dönemindedir?

A. Soyut İşlemler Dönemi
B. İşlem öncesi Dönem
C. Duyusal Motor Dönem
D. Somut İşlemler Dönemi
E. Sezgisel Dönem

5. Bir öğretmen, öğrencilerinin içinde bulundukları gelişim dönemini dikkate alarak, onların yeni öğrenme durumlarında ne tür güçlükler yaşayabileceğini, ne tür duygular hissedebileceklerini tahmin etmeye çalışmış ve bu tahminlerini sınamıştır. Bu duruma ne ad verilir?

A. Korunum
B. Özümleme
C. Uyumsama
D. Şema
E. Empati

Cevap Anahtarı

1. E – Yanıtınız yanlış ise “Bilişsel Gelişim ile İlgili Temel Kavramlar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. A – Yanıtınız yanlış ise “Bilişsel Gelişim ile İlgili Temel Kavramlar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. B – Yanıtınız yanlış ise “Bilişsel Gelişim Dönemleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. D – Yanıtınız yanlış ise “Bilişsel Gelişim Dönemleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. E – Yanıtınız yanlış ise “Bilişsel Gelişim Dönemleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.