Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Finansal Yönetim      Ünite 2      11 Şubat 2011 Ara     

Basit Faiz

Faiz hesaplamalarında ya basit ya da bileşik faiz yöntemi kullanılabilir. Genellikle kısa vadeli (bir yıla kadar) finansal işlemlerde basit faiz, uzun vadeli (bir yıldan daha uzun) işlemlerde bileşik faiz kullanılmaktadır. Ancak günümüzde kısa vade ya da uzun vade anlayışının ülkelere, piyasanın özelliklerine göre değişmesi ve faizlerin çok yükselmesi nedeniyle kısa vadeli işlemlerde de bileşik faiz uygulaması yaygınlık kazanmıştır. Basit faizde, ödenecek faiz (borç para alma durumunda) ya da kazanılacak faiz (para yatırma durumunda) ana para üzerinden hesaplanır. Alınacak ya da verilecek faiz tutarı aşağıdaki eşitlik yardımıyla bulunabilir:

I = P x i x n
I = Basit faiz miktarı
P = Ana para, başlangıç sermayesi
i = Devre faiz oranı
n = Süre

Faiz oranlarının yıllık olarak ifade edilmesi alışılmış bir durumdur. Eğer yıldan daha küçük devre söz konusu ise bunun özellikle belirtilmesi gerekir. Örneğin altı aylık % 10, üç aylık % 8, aylık faiz oranı % 2 gibi. Faizle sürenin uyumlu olması gerekir. Faiz yıllık olarak alınmışsa sürenin de yıla dönüştürülmesi gerekir.

Örnek

Bir işletmenin 6 ay vadeli 800.000.000 TL’ lik bir krediye ihtiyacı vardır. Bu parayı X Bankasından %50 faizle kullanabilmesi söz konusu ise, ne miktarda faiz ödeyeceği verilen formülle şu şekilde hesaplanabilir:

I = P x i x n
P = 800 milyon TL
i = % 50
n = 6 ay = 6/12 yıl
I = ?

Çözüm

Basit Faizde Gelecekteki Değer

Anapara ile faizin toplamı anaparanın gelecekteki değerini gösterir. Bu işlem şu şekilde formüle edilebilir:

S = P + I

S = Anapara ve faizin toplamını ifade etmektedir. “I” ‘nın yerine eşiti konularak gerekli düzenlemeler yapılırsa;

S = P + P x i x n
S = P (1 + i x n) elde edilir.

Burada S, P’nin gelecekte bulacağı değerini ifade etmektedir. Benzer şekilde S’nin bugünkü değeri de P olmaktadır.

Örnek

Bir bankaya %45 yıllık faizle yatırılan 250 milyon TL karşılığında 4 yıl sonunda hangi miktarda para geri alınacaktır?

P = 250 milyon TL
i = %45
n = 4 yıl
S = ?

Çözüm

Basit Faizde Şimdiki Değer

Gelecekteki herhangi bir zaman noktasında bir paranın şimdiki değeri yukarıda verilen formülden faydalanılarak şu şekilde bulunabilir:

Basit iç iskonto

Bu işleme iskontolama da denir. Finansal kararlarda iskontolama işlemleriyle sık sık karşılaşılır. Gelecek bir tarihteki paranın şimdiki değerini bulmada ya da senetlerin vade tarihinden önce paraya dönüştürülmesinde iskontolama işlemleriyle karşılaşılır.

Örnek

Bir makine 3 ay vadeli olarak 450 milyar TL ‘ye, 5 ay vadeli olarak 525 milyar TL’ye alınabiliyor. Faiz oranı %45 olduğuna göre makinenin ne şekilde alınması daha avantajlı olacaktır? Burada olduğu gibi farklı zaman noktalarında para giriş ya da çıkışlarının olduğu çeşitli alternatifler varsa, bu durumda bu alternatiflerin karşılaştırılabilmesi için aynı zaman noktasındaki değerlerinin bulunması gerekir. Zaman faktörü dikkate alınmayarak mutlak değerce düşük olan alternatifin seçilmesi durumunda 450 milyar TL alternatifinin seçilmesi gerekirdi. Ancak bu paralar farklı zaman noktalarında olduğu için bu şekilde karşılaştırma yapmak doğru olmayacaktır. O halde alternatiflerin, karar günündeki değerlerinin bulunarak karşılaştırılmaları gerekir. Buna göre;

S’ = 450 milyar TL
S” = 525 milyar TL
i = %45
n’ = 3 ay = 3/12 yıl
n” = 5 ay = 5/12 yıl
P’ = ?
P” = ?

Çözüm

O halde makinenin 3 ay vadeli olarak alınması daha avantajlı olmaktadır.

Sıra Sizde 2

Bir işletmenin 4 ay sonra ödenmesi gereken 500 milyon TL bir borcu vardır. Bu borç bugün ödenmek istenirse, piyasa faiz oranı %56 olmak üzere, ne miktarda ödeme yapılmalıdır?

  • merve

    500/1+0,56*4/12=500/1,186=421,58