Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 4      11 Şubat 2011 Ara     

Başabaş ve Kaldıraç Analizleri – Test Soruları

Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi değişken giderler arasında yer almaz?

a. Hammadde
b. İşletme malzemesi
c. Amortismanlar
d. Direkt işçilik ücretleri
e. Haberleşme giderleri

2. ve 3. sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. (X) işletmesi ile ilgili bilgiler aşağıdadır:

Sabit giderler = 50 milyar TL
Birim satış fiyatı = 100 milyon TL
Birim değişken gider = 80 milyon TL

2. Bu bilgilere göre (X) işletmesinin başabaş satış miktarı kaç birimdir?

a. 50.000
b. 20.000
c. 8.000
d. 5.000
e. 2.500

3. Yukarıdaki bilgilere göre (X) işletmesinin 15 milyar TL’lik kâr elde edebilmesi için üretim düzeyi kaç birim olmalıdır?

a. 3.250
b. 3.300
c. 3.450
d. 3.500
e. 3.600

4. Bir işletmenin sabit giderleri 50 milyar TL, toplam değişken giderleri 200 milyar TL ve toplam satış hasılatı 250 milyar TL ise, bu işletme kaç milyar TL’lik satış hacminde başabaş noktasına ulaşır?

a. 250
b. 150
c. 100
d. 85
e. 50

5. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal başabaş analizinin varsayımlarından biri değildir?

a. Fiyatların üretim miktarına bağlı olarak değişmediği
b. Giderlerin değişken ve sabit gider olarak ikiye ayrıldığı
c. Üretim düzeyi ne olursa olsun sabit giderlerin değişmediği
d. Üretilen ürünlerin tamamının satıldığı
e. Birim değişken giderlerinin üretim düzeyine bağlı olarak değiştiği

6. Giderlerin hangi oranda değişken gider, hangi oranda sabit gider olduğu aşağıdakilerden hangisinin kapsamında belirlenir?

a. Faaliyet kaldıracı
b. Finansal kaldıraç
c. Başabaş noktası
d. Birleşik kaldıraç
e. Sermaye yapısı

7. Aşağıdakilerden hangisi sermaye yapısının, hisse başına kâra etkisini ölçmede kullanılır?

a. Faaliyet kaldıracı
b. Finansal kaldıraç
c. Başabaş noktası
d. Kâr / Zarar tablosu
e. Nakit bütçesi

8. Bir işletmenin satışları 150 milyar TL, değişir maliyetleri 70 milyar TL, faiz ve vergiden önceki kârı 20 milyar TL ise, bu işletmenin çalışma kaldıracı derecesi kaç olur?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

9. Bir işletmenin faaliyet kârında %1’lik artış olduğunda hisse başına kârında %2’lik artış oluyorsa, bu işletmenin finansal kaldıraç derecesi kaç olur?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

10. Bir işletmenin çalışma kaldıracı 3 finansal kaldıracı 2 ise bileşik kaldıracı kaçtır?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 5
e. 6

Cevap Anahtarı

1. c – Yanıtınız doğru değilse “Sabit ve Değişken Giderler” bölümünü gözden geçiriniz.
2. e – Yanıtınız doğru değilse “Başabaş Noktasının Hesaplanması” bölümünü gözden geçiriniz
3. a – Yanıtınız doğru değilse “Başabaş Noktasının Hesaplanması” bölümünü gözden geçiriniz.
4. a – Yanıtınız doğru değilse “Başabaş Noktasının Hesaplanması” bölümünü gözden geçiriniz.
5. e – Yanıtınız doğru değilse “Doğrusal Başabaş Analizinin Sınırları” bölümünü gözden geçiriniz.
6. a – Yanıtınız doğru değilse “Faaliyet Kaldıraç Derecesi” bölümünü gözden geçiriniz.
7. b – Yanıtınız doğru değilse “Finansal Kaldıraç Derecesi” bölümünü gözden geçiriniz.
8. d – Yanıtınız doğru değilse “Faaliyet Kaldıraç Derecesi” bölümünü gözden geçiriniz.
9. b – Yanıtınız doğru değilse “Finansal Kaldıraç Derecesi” bölümünü gözden geçiriniz.
10. e – Yanıtınız doğru değilse “Bileşik Kaldıraç Derecesi” bölümünü gözden geçiriniz.