Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İslam Dininin Temel Kaynakları      Ünite 1      8 Nisan 2011 Ara     

Âyet

Âyet’ Kelimesinin Sözlük ve Terim Anlamları

Âyet terim olarak Kur’ân’ın en küçük parçalarına verilen isimdir. Âyetlerin uzunluğu bazen birkaç harf kadar iken, bazen da bu uzunluk bir sayfaya kadar çıkmaktadır (2/Bakara 282). Kur’ân’ın kendisi ‘âyet’ kelimesini kullanmaktadır. Kelime ‘ima’, ‘işaret’, ‘alamet’ anlamına gelmektedir (3/AI-u İmran 13). Kur’ân-ı Kerim’de kelime Allah’ın varlığına işaret eden, ona bir delil olan ve ona götüren her şey için kullanılmaktadır. Bu çerçevede tabiat olayları, coğrafi durumlar, kozmik olaylar, insanın yaratılışı Allah’ın âyetleridir: O’nun varlığının delilleridir ve aynı zamanda ona götüren işaretlerdir:

“O’nun âyetlerinden biri de göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olmasıdır.” (30/Rum 22;
ayr.bkz.20,21,23,24,25)

Mucizeler için de âyet kelimesi kullanılmaktadır. Bunlar da hem Allah’ın elçilerinin doğruluğunu, hem de Allah’ın kudretini göstermektedir:

“Senden önce de nice elçiler gönderdik. Onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah’ın izni olmadan hiçbir elçi bir mucize (âyet) getiremez….” (13/Ra’d 38)

“Bu mucizeleri (âyât) göndermekten bizi alıkoyan, öncekilerin onları yalanlamış olmasıdır. …”(17/İsra 59)

Kelimenin en yaygın kullanımı ise, Kur’ân metninin en küçük ifade parçalarına verilen isimdir. Esasen bunlar da Allah’tan gelen ve O’nu anlatan, O’na işaret eden ve O’na götüren işaretlerdir.

Âyetlerin Sıralanması

Peygamberimizin her yeni gelen âyeti yerine yerleştirdiği bilinmektedir. Bir âyet indiğinde, bu âyetin hangi sûreye ve sûrenin neresine konulması gerektiğini Rasulullah kendisi bilirdi. Âyetlerin tertibinin Peygamberimizle birlikte yerleşmiş olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü daha sonra Kur’ân’ı toplama, çoğaltma işlemleri sırasında rivayetler bu konuda herhangi bir farklı sıralamadan ve hiç bir ihtilaftan söz etmemektedirler. Sûrelerin farklı sıralanışı konusunda haberler bulunsa da, sûrelerin içindeki âyetler ve bunların sıralamaları konusunda her hangi farklı bir haber bulunmamaktadır.

  • mehmet

    Kuranda toplam 6136 ayet vardır.6666 sayısı nerden gelmiştir bilmiyorum bilgisi olan varsa açıklıyabilir mi ?