Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

03. Uluslararası Pazarlamada Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırmaları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Pazarlama bilgi sistemini – Uluslararası pazarlama için gerekli bilgilerin ne olduğunu – Bilgi kaynaklarını – Pazarlama araştırmasının tanımını ve önemini – Uluslararası pazarlama araştırmasında kullanılan yöntem konularında bilgi sahibi olacaksınız. İçindekiler – Giriş Yönetim Bilgi Sistemleri Pazarlama Bilgi Sistemi Uluslararası Pazarlamada Gerekli Bilgiler Uluslararası Pazarlama Araştırması Uluslararası Pazarlama Araştırması […]

04. Aile Ekonomisi Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – aile ekonomisini tanımlamak ve fonksiyonlarını açıklayabilmek, – aile ekonomisinin gelişim sürecini ve aşamalarını açıklayabilmek, – aile ekonomisi eğitiminin toplum kalkınmasındaki rolünü açıklayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız. 28 Nisan 2002, Hürriyet İlk Tescilli Özel Gıda Laboratuvarı Tarım Bakanlığı’nın laboratuvar hizmetlerinin özelleştirilmesi programı çerçevesinde, Türkiye’nin ilk “tescilli özel gıda […]

04. Aile İçi Demokrasi, Çocuk Hakları, Çocuk İstismarı ve İhmali Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – demokrasi, insan hakları ve çocuk haklarının ne olduğunu ve aralarındaki ilişkiyi açıklayabilecek, – çocuk haklarının hukuk sistemimizde nasıl yer aldığını öğrenecek, – aile içinde demokrasinin nasıl sağlanabileceğini ortaya koyabilecek, – çocuk istismarı ile ihmalinin ne olduğunu, nedenlerini, ortaya çıkış şekillerini ve sonuçlarını açıklayabilecek, – ana-babalara ve öğretmenlere düşen görevleri […]

04. Aile İlişkileri Google

Karikatür. Soyöz, Haslet. (1981). Küçümen. İstanbul: Yalçın Çocuk Kitapları. Aile, soyut anlamda kişilerarası ilişkileri içeren, belli kuralları olan bir düzendir. Ailenin amacı, ailedeki her bir bireye uyum içerisinde gelişme olanağı sağlamak­tır ve aile içinde uyumun temeli doğrudan ailenin duygusal ortamı ile ilişkilidir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – Aileyi oluşturan unsurlar nelerdir, Sağlıklı karı-koca ilişkisi […]

04. Anlatım Birimleri – 1: Sözcükler Google

Sözcükler, bir dilin tek başına anlam taşıyan en küçük birimleridir. Sözcükler bir dilde anlatılmak istenen düşünceleri, duyguları, canlı, cansız varlıkları, soyut, somut kavramları, durumları, olguları karşılar. Bir sözcük söylendiğinde ya da yazıldığında onunla ilgili bir anlam belirtilmiş olur. Bu anlam, o dili kullanan kişilerce paylaşılır. Kuşkusuz, her sözcük tek bir anlamı, kavramı iletmek üzere oluşmaz. […]

04. Banka Hizmetlerinin Dağıtımı Google

Bu ünitede, hizmet işletmeleri için dağıtımın anlam ve önemine kısaca değindikten sonra bankacılıkta dağıtım işlevinin geçmişten günümüze nasıl değiştiğini, aracıların kanaldaki rollerini ve elektronik bankacılığı anlatmaya çalışacağız. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Banka hizmetlerinde dağıtım kanalının yapısı nasıldır? Özellikleri nelerdir? – Banka hizmetlerinde geleneksel dağıtım kanalları ve bilgi teknolojisindeki değişimle ortaya […]

04. Başabaş ve Kaldıraç Analizleri Google

İşletme yönetiminin kullandığı en önemli analiz, planlama ve kontrol araçlarından birisi de başabaş analizidir. Başabaş analizi yardımıyla işletmenin hangi üretim düzeyinde kâra geçtiği, kâra geçtikten sonra üretimdeki artış veya azalışın kârları nasıl etkilediği ve belirli bir kâr hedefini gerçekleştirmek için gerekli üretim miktarı konusunda önemli bilgiler elde edilir. Başabaş analizine ilave olarak; üretimdeki sabit maliyetlerden […]

04. Basın Makalesi, Haber Mektubu, Röportaj Google

Basın Makaleleri, Haber Mektupları ve Röportajlar halkla ilişkiler etkinliklerin önemli bir çalışma boyutunu oluşturmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Basın makalesi nedir? Hangi amaçlara yönelik hazırlanır? – Halkla ilişkiler amaçlı makale çeşitleri nelerdir? – Haber mektubu (bülten) nedir? Hangi özellikleri taşımalıdır? – Haber mektupları hangi amaçlara yönelik hazırlanmalıdır? – Röportaj nedir? – Röportajı niteleyen […]

04. Bilişsel Gelişim Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – bilişsel gelişimin önemini kavrayabilecek, – bilişsel gelişimin insan yaşamındaki işlevini açıklayabilecek, – bilişsel gelişimdeki temel kavramları kavrayabilecek, – bilişsel gelişimle ilgili kavramların birbirleriyle ilişkilerini kavrayabilecek, – bilişsel gelişim dönemlerini kavrayabilecek, – bilişsel gelişime katkıda bulunma yollarını tartışabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Büyümenin ve Gelişmenin Dönemleri Bilişsel Gelişim ve İlgili Temel […]

04. Bireysel İdari İşlemler (İdari Kararlar) ve İdari Sözleşmeler Google

Bu ünitede ilk olarak idari fonksiyonun yerine getirilmesi için yapılan kamu hukuku işlemlerinden olan bireysel idari işlemler (idari kararlar) ve özellikleri konusunda bilgi verilmekte, idari kararların sakatlığı halinde uygulanacak yaptırımlar ile idari kararların sona ermesi halleri incelenmektedir. Daha sonra İdarenin görevlerini yerine getirmek amacıyla gerçekleştirdiği sözleşmeler, türleri ve yargısal denetimi anlatılmaktadır. Bu üniteyi çalışırken, Borçlar […]