Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 3      27 Şubat 2010 Ara     

Arz ve Talep – Test Soruları

Test Soruları

1. Piyasada kıtlık söz konusu ise arz ve talep edilen mal miktarının karşılaştırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi geçerli olur?

a. Arz edilen mal ve hizmet miktarı talep edilen mal ve hizmet miktarından büyüktür
b. Arz edilen mal ve hizmet miktarı talep edilen mal ve hizmet miktarından küçüktür
c. Arz edilen miktar ile talep edilen miktar birbirine eşittir
d. Arz ve talep eğrileri kesişmektedir
e. Arz miktarı talep miktarından daha çok sola kaymaktadır

2. Bir X malının talep eğrisi aşağıya doğru eğimliyse, fiyatlarda görülecek artış aşağıdaki etkilerden hangisini doğurur?

a. X malına olan talebi arttırır
b. X malına olan talebi azaltır
c. X malına olan talebi değiştirmez
d. X malının talep edilen miktarını artırır
e. X malının talep edilen miktarını azaltır

3. Fındık toplayıcılarının ücretlerinin artması, diğer koşullar sabitken, denge fiyatını nasıl etkileyecektir?

a. Fındık talep eğrisini sağa kaydırır ve fındık fiyatları artar
b. Fındık talep eğrisini sola kaydırır ve fındık fiyatları düşer
c. Fındık arz eğrisini sola kaydırır ve üzüm fiyatları düşer
d. Fındık arz eğrisini sağa kaydırır ve fındık fiyatları artar
e. Fındık arz eğrisini sola kaydırır ve fındık fiyatları yükselir

4. Çay ve tütünün aynı toprakta yetiştirildiği varsayımı altında, diğer değişkenler sabitken tütünün fiyatının artmasının yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çay arz eğrisi boyunca hareketlenme meydana gelir
b. Çay arz eğrisi boyunca aşağıya doğru hareketlenme meydana gelir
c. Çay arz eğrisi sağa kayar
d. Çay arz eğrisi sola kayar
e. Çay arz eğrisi sabit kalır

5. Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin kaymasına neden olan faktörlerden değildir?

a. Üretim maliyetleri
b. Diğer malların fiyatları
c. Talebin artması
d. Üreticilerin beklentileri
e. Piyasadaki satıcı sayısı

6. Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin kaymasına neden olan faktörlerden değildir?

a. İlişkili malların fiyatlarındaki değişme
b. Değişen tüketici tercihleri
c. Potansiyel alıcı sayısındaki değişme
d. Tüketicinin gelirindeki değişme
e. Fiyatların artması

7. Araba ve benzinin birbirine göre tamamlayıcı mallar olduğu varsayımı altında, araba fiyatındaki bir azalmanın yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisidir?

a. Benzin talebini azaltır
b. Benzin talebini artırır
c. Araba arzını artırır
d. Araba talebini azaltır
e. Her ikisinin de talebini artırır

8. Piyasa dengedeyken, arz eğrisi talep eğrisinden daha fazla sağa doğru kayacak olursa denge fiyatı ve miktarı ilk duruma göre ne yönde değişir?

a. Denge fiyatı düşer, denge miktarı artar
b. Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır
c. Denge fiyatı ve miktarı artar
d. Denge fiyatı ve miktarı azalır
e. Denge fiyatı artar, denge miktarı değişmez

9. Arz ve talep eğrilerinin ters yönde, ancak aynı miktarda kayması durumunda, talep eğrisi sola arz eğrisi sağa kayarsa, denge fiyatındaki ve miktarındaki değişme hangi yöndedir?

a. Denge fiyatı düşer, denge miktarı artar
b. Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır
c. Denge fiyatı ve miktarı artar
d. Denge fiyatı ve miktarı azalır
e. Denge fiyatı düşer, denge miktarı değişmez

10. Bir malın üretim sürecinde ortaya çıkan teknolojik gelişmenin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Arz eğrisini sola doğru kaydırır
b. Arz eğrisi boyunca yukarıya doğru hareketlenme meydana getirir
c. Mevcut fiyat düzeyinde firmanın daha çok mal arz etmesini sağlar
d. Eğri boyunca aşağıya doğru hareketlenme meydana getirir
e. Talep eğrisini sola kaydırır.

Cevap Anahtarı

1. b – Ayrıntılı bilgi için “Arz ve Talep Tablolarının Bir Araya Getirilmesi” konusuna bakınız.
2. e – Ayrıntılı bilgi için “Talep ve Talep Miktarı” konusuna bakınız.
3. e – Ayrıntılı bilgi için “Talepteki Kaymalar” konusuna bakınız.
4. d – Ayrıntılı bilgi için “Talepteki Kaymalar” konusuna bakınız.
5. c – Ayrıntılı bilgi için “Arzdaki Kaymalar” konusuna bakınız.
6. e – Ayrıntılı bilgi için “Talepteki Kaymalar” konusuna bakınız.
7. b – Ayrıntılı bilgi için “Talepteki Kaymalar” konusuna bakınız.
8. a – Ayrıntılı bilgi için “Arz ve Talep Eğrilerindeki Eş Anlı Kaymalar” konusuna bakınız.
9. e – Ayrıntılı bilgi için “Arz ve Talep Eğrilerindeki Eş Anlı Kaymalar” konusuna bakınız.
10. c – Ayrıntılı bilgi için “Arzdaki Kaymalar” konusuna bakınız.