Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Özel Öğretim Yöntemleri      Ünite 7      3 Nisan 2011 Ara     

Araç ve Gereçleri/Materyalleri Hazırlama İlkeleri

Öğretmen, programını uygularken etkinliklerin gerçekleştirilmesinde kullanacağı gerekli araçları ve gereçleri /materyalleri hazırlarken aşağıdaki ilkelere dikkat etmelidir:

– Materyal, basit, sade ve anlaşılabilir olmalıdır.
– Materyal, hedef ve hedef davranışlara yönelik hazırlanmalıdır.
– Materyal, dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır.
– Kullanılacak görsel özellikler materyalin önemli noktalarını vurgulamalıdır.
– Çocuğun gelişimsel özelliklerine uygun olmalı ve gerçek yaşamla tutarlı olmalıdır.
– Materyal, çocuğa alıştırma ve uygulama olanağı vermelidir.
– Materyaller çocuğun erişimine ve kullanımına açık olmalıdır.
– Materyal, sadece öğretmenin değil, çocukların da rahatlıkla kullanabilecekleri düzeyde basit olarak hazırlanmalıdır.
– Zaman içinde tekrar kullanılacak materyaller, dayanıklı olarak hazırlanmalıdır.
– Materyal, gerektiği takdirde geliştirilebilir ve güncelleştirilebilir olmalıdır.