Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi      Ünite 1      8 Nisan 2011 Ara     

Anatomik Pozisyon, Yön, Plan ve Kesitler

Vücudumuzda bulunan organ ve oluşumların yerini tanımlayabilmek için yön, plan ve kesitlere ilişkin ortak terimler kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları ve an­lamları Tablo 1.1’de verilmiştir.

Tablo 1. 1. Anatomik yönlere ilişkin terimler. Parantez içinde verilen terimler, eşanlamlı olarak kullanılabilen terimlerdir

Terim Tanım Örnek
Superior (cephalic, cranial) Yukarıya, baş kısma doğru Akciğerler, midenin superiorundadır.
Inferior (caudal) aşağıya, ayaklara doğru Böbrekler kalbe göre inferiorda bulunurlar.
Anterior (ventral) ön tarafa doğru Sternum omurganın anteriorunda bulunur.
Posterior (dorsal) arka tarafa doğru omurga sternumun posteriorunda bulunur.
Proximal vücudun merkezine doğru omuz elin proksimal indedir.
Distal vücudun dış merkezine doğru el, omuzun distalindedir.
Madial orta hatta doğru ulna radiusun medialindedir.
Lateral orta hattan uzağa doğru Baş parmak orta parmağın lateralinde bulunmaktadır.
Profundus deride, yüzeyden uzakta bulunan
Süperficial yüzeysel yerleşime sahip olan.