Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi      Ünite 1      8 Nisan 2011 Ara     

Anatomik Duruş

Anatomide ele alınan bütün organ ve oluşumlar belirli bir duruşa göre tanım­lanmaktadır. Bu anatomik duruş; karşımızda ayakta duran, başı dik, gözleriy­le öne bakmakta olan kolları yanlara sarkık, avuç içleri öne çevrilmiş bulunan bir insana aittir. Yukarıdaki tabloda verilen tüm tanımlamalar bu anatomik du­ruşa göre yapılmalıdır.

Anatomik duruş

Anatomik plan ve kesitler Organ ve oluşumların yerini tanımlayabilmek için vücuttan sanal düzlemler geçirilerek kesilmiş gibi düşünmek gerekebilmektedir.

Bu düzlem ve kesitler başlıca şunlardır:

– horizontal (enine, yeryüzüne paralel olan)
– sagittal (burnumuzu ikiye ayıracak şekilde önden arkaya ve yukarıdan aşağıya doğru devam eden)
– frontal (coronal) (her iki omzumuzu ön ve arka olarak iki parçaya ayıracak şekilde, vücudu yukarıdan aşağıya doğru ikiye ayıran sanal kesit ve plan)

Anatomik planlar

Klasik olarak yukarıda sayılan üç anatomik düzlem uygun şekilde birçok or­ganda kesit yapılabilir. Kesitler söz konusu olduğunda, yukarıdakilere ek olarak çapraz (oblik) kesitlerin de alınması olasıdır. Bazı organlarda, örneğin midede oblik yerleşimli düz kas tabakası bulunduğu bilinmektedir.

Anatomik kesitler

  • cem

    Doğru..