Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi      Ünite 1      8 Nisan 2011 Ara     

Anatomi ve Fizyolojinin Tanımı ve Terminolojisi

Vücudumuzun yapı ve işleyişini anlamada temel bilgileri edinmemizi sağlayan iki bilim dalı, anatomi ve fizyolojidir. Anatomi, canlı vücudunu oluşturan ve belir­li görevleri üstlenen organ ve oluşumların yerini ve yapısını inceler. Fizyoloji ise bu yapıların işlevlerini incelemekte ve açıklamaktadır. Anatomi, vücudumuzun gözle görülebilen ana hatlarından, modern cihazlar aracılığıyla görülebilen en kü­çük yapısal birime kadar geniş bir çalışma alanına sahiptir.

Soru

Vücudumuzdaki yapılara ilişkin çok sayıda bilgi yığını varlığında, anato­mi eğitimi nasıl yapılabilmektedir?

Anatomi bilimindeki bilgilerin farklı düzeylerde öğretim yöntemi ve konulara yaklaşım farklılığı nedeniyle anatomi bazı dallara ayrılmıştır. Bunlara örnek ola­rak şunlar verilebilir:

– Yüzeyel anatomi (Artistik Anatomi)
– Makroskopik anatomi (Gross anatomi)
– Topoğrafik anatomi
– Sistematik anatomi
– Cerrahi anatomi
– Mikroskopik anatomi (Histoloji)
– Gelişimsel anatomi (Embriyoloji)
– Karşılaştırmalı anatomi (Komparatif anatomi)

Anatomi: Vücudu oluşturan ve belirli görevleri üstlenen organ ve oluşumların yerini ve yapısını inceler.
Fizyoloji: Canlı vücudunun ve bu vücudu oluşturan organ, doku ve hücrelerin işlevlerini inceler.

Yaygın olarak anatomi eğitiminde kullanılan yöntem sistematik anatomidir. Sistematik anatominin ele aldığı konular da şunlardır:

– Hareket sistemi (Lokomotor sistem)

– Osteoloji (Kemikbilimi; Osteologia)
– Artroloji (Eklembilim; Artrologia)
– Miyoloji (Kas bilim; Myologia)

– Dolaşım veya Damar sistemi (Systema vasorum)
– Sinir sistemi (Systema neruosum)
– Duyu organları (Organa sensuu)
– İç salgı bezleri (Endokrin sistem; Endocrinologia)
– Sindirim sistemi (Systema digestoriurri)
– Solunum sistemi (Systema respiratoriurri)
– Urogenital sistem (Systema urogenitale)

İnsan derisi ve kemikleri

Kaslar ve sinir sistemi

İçsalgı bezleri ve dolaşım sistemi

Lenf dolaşımı ve solunum sistemi

Sindirim sistemi ve boşaltım organları

Erkek ve dişi üreme organları

Soru

Anatomik olarak farklı başlıklar altında gruplandırılan vücut kısımları, birbirleriyle uyumlu olarak nasıl çalışıyor?

İnsan vücudunun yapı ve fonksiyonu, birbirinden ayrılmayan, birbirini tamamlayan bir bütündür. Anatomi bu bütünün yapısını inceler, işlevini açıklamak ise farklı bir bilim dalının alanına girer. Bu anatomik yapıların nasıl çalıştığını anla­mamızı sağlayan bilim dalı ise fizyolojidir. Vücudun işleyişini, diğer deyişle fonk­siyonlarını açıklar.

  • Buğra BİLEN

    Anatomi-Fizyoloji’nin tanımını yazınız.