Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 6      7 Ocak 2015 Ara     

Ailede Kaynak Yönetim İlkeleri

Amaç 2

Aile ekonomilerinde kullanılabilecek kaynakları açıklamak ve kaynak yönetim ilkelerini sıralayabilmek

İhtiyaç ve isteklerin karşılanmasında yani amaçlara ulaşmada kullanılan değerlere kaynak denir. Aile ekonomisinde kaynak yönetimi söz konusudur. Aile bireylerinin iş gücü karşılığı elde ettikleri kazanç, ücretler, faizler, kâr hisseleri, mal varlığı ve buradan gelen kira, emekli gelirleri vb. ailenin kaynaklarıdır. İnsansal kapital olarak kabul edilen zekâ, bilgi, anlama, uyum sağlama ve kendini kontrol etme önemli zihinsel kaynaklardır. Bir objeyle ilgi duyma, tutum, o obje ile ilgili aktiviteyi yönlendirme ve uygulamada kullanılan, duygusal bir kaynaktır. Zihinsel faaliyetleri uygulamada beceri ve yetenek verimliliği artıran bir kaynaktır. Bütün aktivitelerin yürütülmesinde ise birey zaman kaymağını kullanmaktadır.

Ailenin yaşam düzeyini çevrenin fiziksel koşulları etkiler. Fiziksel çevre kaynakları toprak, hava, ışık, ses, nem vb. kaynaklardır. Alışveriş merkezleri, ulaşım sistemi, banka hizmetleri, parklar, vitrinler, sergiler, konferanslar vb. toplumsal kuruluşlar farkında olmadan kullandığımız kaynaklardır.

Değerler, standartlar, politik yapı ve diğer sistemler de ailenin yaşam düzeyini önemli ölçüde etkilerler. Ailede kaynaklar kullanımları açısından iki grupta ele alınırlar. Birincisi kullanıldıkça tükenen kaynaklardır. Bunlara para, zaman vb. örnek verilebilir. Diğeri ise kullandıkça gelişen, çoğalan kaynaklardır. Bunlara da bilgi, beceri, yetenek vb. örnek olarak verilebilir.

Örgüt; üyelerinin oluşturduğu bir koalisyondur. Kaynak yönetiminde bu koalisyonun koşullan Uzlaşma – Uyma – Kontrol’dür. Aile üyeleri kaynak kullanımında ortak amaçlar için uzlaşmalıdırlar. Bu uzlaşma ve uyma örgütün iyi işlemesini sağlar. Örgütün iyi bir şekilde işlemesi ise üyelerin örgütün kurallarına ne oranda uyduklarını kontrol etme imkanını verir. Aile bireyleri, kaynakların kullanımında ortak amaç belirleyebilmek ve bu amaçlara ulaşabilmek için bu üç koşulu yerine getirmek zorundadırlar.

Aile ekonomilerinde kaynak yönetiminde temel ilke;
• Bütün kaynakların farkında olmak ve onları bilinçli değerlendirmek
• Ailenin çevresi ile dinamik bir ekonomik denge sağlamak
• Aile bireyleri arasında uzlaşma – uyum – kontrol oluşturmak
• Kaynak yönetiminde yönetim sürecindeki aşamaları özenle uygulamak

Sıra Sizde

Ailenizin yaşam düzeyini etkileyen mal ve para dışındaki kaynakların neler olabileceğine örnekler bulunuz.