Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 8      10 Ocak 2015 Ara     

Aile Ekonomisinde Refaha Yaklaşımlar

Amaç 4

Refaha yaklaşımda rol oynayan unsurları açıklayabilmek

Bir ulusun refaha katılımında bulunan mal ve hizmetlerin temini refaha ekonomik yaklaşımla ilişkilidir. Aile ekonomisinde beş ekonomik unsur refaha yaklaşımda rol oynamaktadır.

1. Kaynaklar; Aile ekonomisinde belirlenen hedeflere ulaşmada bazı kaynaklar kullanılmaktadır. Bu kaynaklar enerji, yetenek gibi insani, gelir, sermaye, toprak gibi insani olmaysan, okul, park, yol gibi farklı grupların tedarik ettiği ve iş gibi işveren birimlerin sahip olduğu kaynaklardır. Kaynakların bir kısmı kontrol edilebilir. İş gibi bir kısım kaynak ise başkalarının kontrolünde olmaktadır. Burada önemli olan amaçlara ulaşmada bireylerin kaynakları kontrol ederek refaha yaklaşım sağlamalarıdır.

2. Üretim; Faydanın göstergesidir. Fayda, şekil, zaman, yer, sahip olma vb. çok yönlülük ve üretilen hizmet, servis tiplerini kapsamaktadır. Üretilen mal ve hizmetlerin memnuniyet güçleri refaha yaklaşımı hızlandırmaktadır.

3. Tüketim; Kullanım için adapte edilmiş veya üretilmiş mal ve hizmetlerin kullanımıdır. Bazı eşyalar diğerine göre daha fonksiyonel ve direkt olarak kullanımda yarar sağlamaktadır. Bazı eşyaların ise iş görüşü daha azdır. Tüketimde önemli olan ihtiyaca cevap verecek tüketimi doğru belirlemektir.

4. Sermaye; Aile ekonomilerinde gayrimenkul para, kredi vb. kaynak stoklarını içermektedir. Aile gelirini arttırmada kullanılmaktadır. Gelir artışını iki şekilde sağlamaktadır.
I. Sermaye kabul edilen dayanıklı tüketim malları, mobilyalar vb. mal ve hizmet üretiminde kullanılmaktadır.
II. Bina, arsa vb. kira veya satışı yapılarak, paraya transfer edilerek, aile gelirini arttırmaktadır.

5. Gelir; Aile ya da bireyin, zamanın verilen bir periyodundaki kontrol edilmiş satın alma kuvvetinin bir akışıdır.

Bir ekonomik sistemde refah, üretimdeki kaynakların, tüketim ünitelerindeki birey ve ailelere tahsis edilebilme düzeyine bağlıdır.

Bunu sağlamak için şu tedbirler alınabilir:
• Hükümetler tarafından toplumca arzulanan mal ve hizmetlerin üretimi sağlanmalıdır.
• Üretim fonksiyonel olmalıdır.
• Belirlenen minimum tüketim normundan aşağıya düşmeden, mal ve hizmetlerin eşit dağılımı sağlanmalıdır.
• Eşyaların güvenilir dağılım sistemi kurulmalıdır.

Sıra Sizde

Refaha yaklaşımda rol oynayan unsurları açıklayınız.