Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 8      10 Ocak 2015 Ara     

Aile Ekonomisinde Güvenlik

Amaç 5

Refaha ulaşmada güvenin önemli bir unsur olduğunu ve güvenli koşullan sağlamanın gerektiği üç alanın doğal çevre, sosyal beklentiler ve ekonomik birikimler olduğunu açıklayabilmek

Yoksulluk; muhtaçlık, mahrumiyet düzeyinde ise bu durum parasızlıktan çok parayı elde edecek psikolojik, mesleki, fiziki veya sosyal imkânlardan mahrumiyetten kaynaklanmaktadır. Çeşitli düzeylerdeki yoksullukta, güvensizlik de bulunmaktadır. Aile ekonomisinde önce yeterliliğe sonra da refaha ulaşmada güven önemli bir unsurdur.

Güvenlik korku ya da tehlikeden korunmuş anlamına gelmektedir. Ailenin ve bireyin, bütün çevresindeki rahatsızlık veren elemanlardan korunması güvenliğin sağlanmasıdır.

Güvenliği sağlamanın arandığı üç alan şunlardır:
1. Doğal ya da Fiziksel Çevre
2. Sosyal Beklentiler
3. Ekonomik Birikimler

Doğal ya da Fiziksel Çevre

Doğal çevrede insanı tehdit eden birçok faktör bulunmaktadır. İnsanların sıcak, soğuk, fırtına vb. etkilerden korunmaları gerekmektedir. Aileler güvenlik için önce konutu, sonra diğer fiziksel ihtiyaçları için yiyecek, giyecek, mefruşat vb. düzenlemeler planlamaktadırlar. Bunların temininde bireyin bedensel yapısına uygunluk dikkate alınmaktadır.

Ulaşım araçları, haberleşme araçları, asansörler, yürüyen merdivenler, döner kapılar gibi çevredeki bu tür araçlar ve onların kullanımı için gerekli bilgi ve deneyim güvenliğe katkıda bulunmaktadır. Bir şehirde nasıl adres bulunacağını, bir yolda nasıl yürüneceğini bilmek ve trafik işaretleri gibi birçok unsur güvenli yaşam için gerekmektedir.

Bireyler fiziksel çevreyi kontrol altına alacak güvenliklerini saptamaktadır. Fiziksel çevreyi kurmada verilecek kararlarda şu soruların cevabı aranmalıdır:
• Ne uygundur?
• Satın alma gücü nedir?
• Elde bulunan kaynaklarla ne sağlanabilir?
• Bakım için gereken kaynak nedir?

Karar vermeden önce bu sorularda uzlaşma gerekmektedir. Güvenlik, sağlanan imkânların kullanımının devamını sağlamakta yatmaktadır. Güvensizlik ve bu konuda şüphenin ortaya çıkmasında, yedekler ve yeni seçenekler gerekmektedir.

Fiziksel değişmeler devamlıdır. Güvenlik, insanların farkında olarak kaynakları tatminkâr kullanımlarla, değişmelere uyum gösterecek düzenlemeler yapmaları ve devam ettirebilmeleridir.

Sıra Sizde

Yukarıdaki bilgileri dikkate alarak fiziksel çevrede güvenli yaşama etki eden unsurların kapsamına ilaveler yapınız.

Sosyal Beklentiler

Bireylerin toplumsal yapıda ilişkileri ile ilgili beklentileri, ümitleri bazen yükselmekte bazen de güvenliği tehdit eder hale gelmektedir. İnsanlar kendilerini, seven, onaylayan, kabul eden gruplar içinde daha güvenli hissetmektedirler. Sosyal hoşnutsuzluk ise güvensizlik yaratmaktadır. Çocukların aile içinde kabul edilmeleri, onaylanmaları yakın çevresi olan evi güvenilir hissetmeleri, sosyalleşmelerini ve gelecekte toplumsal yapıda kendilerine güvenli bir çevre kurmalarını sağlamaktadır.

Aile bireyleri çeşitli rolleri yüklenmektedirler. Evi temiz tutma, yiyecek hazırlama, çocuklara bakma, para kazanma vb. sorumlulukları alan kişilerin bu işlevleri yerine getirememeleri otoritelerinin kaybedileceği güvensizliğini yaratmaktadır.

İş güvenliği yapılan işin tipine, bireyin sağlığına, bireyin bu organizasyon içindeki pozisyonuna ve ülkenin ekonomik yapısına bağlı oluşmaktadır. Bunların bir kısmı bireyin kontrolü dışındadır. Bunların getirdiği değişimler ailede kabul edilmiş, paylaşılmış ise güvenlik, ailede kabul edilmemiş, paylaşılmamış ise güvensizlik yaratmaktadır. Ailede rollerin düzensizliğinin getireceği emniyetsizlikten ve güvenin eksikliğinden sakınılmalıdır.

Bir Toplumda Yaşama Süresi

Toplumda belirli bir süre yaşama, o yaşamın farklı görüşlerini algılayabilme, öğrenme, güvenliğe katkıda bulunmaktadır. Bireyler çevresindeki önemli unsurları kavradıkları ve bu unsurlar tanıdık olmaya başladığında kendilerini daha emniyette hissetmektedirler. Caddeden karşıya geçecek kişiye biraz ileride duran trafik polisini görmek, hangi caddenin trafiğinin, ne oranda yoğun olduğunu bilmek güven vermektedir.

Meslekte Başarı

Bir iş bulma, düzenli bir şekilde para kazanma, iş ilişkileri ile tanınma, ilerleme, başarılı olduğunu kanıtlama bireyin kendisini güvende hissetmesini sağlamaktadır.

Toplum Faaliyetlerinde Katılım

Bir genel amaç için çalışmak, az ya da çok kaynaşmış bir grubun üyesi olmak, toplum faaliyetlerinin farklı çeşitlerindeki katılım güvenliğini hissetmeye katkıda bulunmaktadır.

Sıra Sizde

Sosyal açıdan güvenlik düzeyinizi belirleyiniz ve kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayacak sosyal beklentilerinizi yazınız.

Ekonomik Birikimler

Birikimler kazançta beklenmedik bir eksilme olduğu zaman, bir ailenin yaşam tarzını koruyabilmesi için yapılmaktadır. Ayrıca sağlık, dayanıklı tüketim malları, giysi, mobilya, dekoratif objeler gibi daha rahat yaşam için yapılabilecek harcamalarda da birikimler kullanılmaktadır. Birikim bir güvenliktir.

Yiyecek, ısı, ışık sağlığın korunması aile ekonomisi ile ilgilidir. Bu ihtiyaçları karşılamada para gelirinin azalması veya kesilmesi ya da ihtiyaçların aniden artması durumunda birikimler tampon görevi yapmaktadırlar. Yaşlılar için satın alma gücünün birikimi bir koruma gibi görünmektedir. Yaşlı bireylerde tüketimi alışılmış düzeyde sürdürme güçlüğü olabilmektedir. Bu durumlarda uygun bulunan daha basit koşullarda yaşama düzeni oluşturularak bireylerin kendilerini güvenli hissetmeleri sağlanmalıdır.

Araştırma sonuçları ailelerin, mali güvenlik şartlarını dört grupta topladıklarını belirlemiştir.
Bunlar;
• Güvenilir para gelirini sürdürme,
• Ailede kabul edilebilir tüketim düzeyini kurma,
• Acil ihtiyaçları karşılamada satın alma gücü,
• Yaşlılıkta, emeklilikte ailenin yaşamını sürdürmesinde satın alma gücünün kaynaklarını sağlamasıdır.

Sıra Sizde

Aileler, hangi durumlarda kendilerini ekonomik birikim açısından mali güvenlik içinde kabul etmektedirler?