Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Anne-Baba Eğitimi      Ünite 7      11 Ağustos 2011 Ara     

Aile Eğitimi Alanında Çalışan Uzmanların Özellikleri

Soru

Aile eğitimi alanında kimler çalışabilir? Ne tür bir eğitim almaları gereklidir?

Aile eğitimi alanında çalışan uzmanların belirtilen görevleri yerine getirebilmeleri için özel eğitim ve danışmanlık alanındaki eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekir. Alandaki eğitimin yanı sıra kaynaklara bakıldığında aileye karşı tutumları ve kişilik özellikleri de önemli görülmektedir.

Aileyle sıcak, olumlu bir ilişki oluşturabilmek için uzmanın karşısındaki insanları kendilerine ait dünya görüşleri olan, bağımsız, sorumluluk alabilen, değişim gösterme kapasitesi olan kişiler olarak görmesi, empati kurabilmesi, duygusal tepkilerini anlayarak kabul ve saygı göstermesinin önemi sıklıkla vurgulanmaktadır. Aile eğitimi alanında çalışan uzmanlar çalıştıkları özel eğitim alanında yeterli bilgi donanımına sahip olmalı, ülkede engelli çocuklara sağlanan eğitim olanaklarından haberdar olmalı, güncel eğitim felsefeleri ve uygulamalarını izlemelidir. Özel eğitim gereksinimi olan çocuklarla ilgili önyargılardan uzak, olumlu tavır içinde olması uzmanın çocuklarla ve aileleriyle kuracağı etkileşimin başlangıç noktasıdır.

Aileyle etkin ve sıcak bir ilişki kurabilen uzmanların çocuğun eğitiminin önemli bir parçasını oluşturan ve ailelerin çocuğun gelişimine katkıda bulunabileceği, günlük yaşam içinde uygulanabilir eğitim önerilerini verebilmesi kolaylaşacaktır.