Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Yapısı ve İlişkileri      Ünite 2      1 Aralık 2011 Ara     

Aile, Din ve Ahlak

Din ve ahlak kurumu, insan yaşamının manevi yönüyle ilgili olmakla birlikte insan ilişkilerini düzenlemesi ve toplumsal düzeni sağlaması açısından sosyal işlevleri de olan evrensel bir kurumdur.

Din, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana en ilkelinden en gelişmişine kadar her toplumda var olmuş sosyal bir kurumdur. Hemen her dinin bir ahlaki yönü vardır. İyi ve güzel ahlak, tüm dinlerin ortak amacıdır. Din ve ahlak bireye, hem kendisine hem de çevresine karşı çeşitli görev sorumluluklar yükler. Din, günah yoluyla insanları olumsuz davranışlardan uzak tutar. Ahlak açısından iyi ve kötü, dinde sevap ve günah olarak tanımlanır.

Ahlak kurallarına uyma zorunluluğu bireysel vicdandan kaynaklanır. Ahlakın yaptırım gücü toplum tarafından ayıplanma, kınanma ve toplumdan dışlanma şeklindedir.

Ahlak kuralları toplumsal ilişkiler ve toplumsal düzen açısından önemlidir. Bu nedenle ahlak kurallarının bir kısmı zamanla hukuk kurallarına dönüşmüştür. Din ve ahlak insan davranışlarını iyiye, doğruya ve güzele yöneltir. İnsanların manevi yönünü güçlendirir.

Din ve ahlakla ilgili temel davranışların kazanılmasında aile ortamı ve aile ilişkileri büyük önem taşır. Çocuk, anne ve babanın mensubu olduğu dinin gereklerini ve yaşama nasıl uygulandığını ailesinde öğrenir. Toplumun beklediği ahlaki davranışları ailede kazanır.

Başlangıçta koşullanma ve taklit yoluyla edinilen bu davranışlar, ergenlik dönemine doğru duygusal ve akılsal bilinçle şekillenir. Ailede kazanılan bu davranışlar çevre ile etkileşim sonucu gelişir. Okulda verilen din ve ahlak eğitimi ile yerleşir ve zenginleşir.

İlahi dinlerin tümü aile birliğini önemli görürler. İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an da, anne babaya saygı ve itaat Allah’a kulluktan sonra en önemli göre, olarak tanımlanır. Aile üyelerinin birbirlerini korumaları öğütlenir. Akrabalarla ilişkilere önem verilir. Açıklamalardan da anlaşılacağı gibi dinler aileyi toplumsal yaşamın vazgeçilmez gerçeği olarak kabul etmektedir.

Din ve ahlak, toplumsal yaşamın sürekliliğini sağlayan toplumsal ilişkileri düzenleyen toplumda birlik ve beraberliği geliştiren kurallar getirmiştir. Aileler, çocuklarına toplumca benimsenmiş dini ve ahlaki değerleri, doğruları ve yanlışları öğretebilmek için öncelikle onlara iyi örnek olmalıdır. Doğrularını pekiştirmeli yanlışlarını sevgi, şefkat ve sabırla düzeltme yoluna gitmelidirler.

Sıra Sizde 4

Son günlerde medyada sıkça gündeme gelen ve toplumsal bir sorun olarak tanımlanan kapkaç olaylarının nedenleri ve önlenmesi hangi toplumsal kurumlarla ilişkilendirilebilir? Nasıl?