Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
e-Kitap      4193 - İnsan Kaynakları Yönetimi      4 Aralık 2010 Ara     

4193 – İnsan Kaynakları Yönetimi

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Yazarlar
Doç. Dr. Leman BİLGİN (Ünite 2, 4, 11)
Doç. Dr. Deniz TAŞCI (Ünite 5, 6, 7)
Yard. Doç. Dr. Deniz KAĞNICIOĞLU (Ünite 12, 13)
Yard. Doç. Dr. Serap BENLİGİRAY (Ünite 1, 8, 9, 10)
Yard. Doç. Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 3, 14)

Editör
Prof. Dr. Ramazan GEYLAN

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir, Temmuz 2007

ISBN
978-975-06-0449-2

İÇİNDEKİLER

Bağlantı Ünite 1. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi
Bağlantı Ünite 2. İş Analizi
Bağlantı Ünite 3. İnsan Kaynakları Planlaması
Bağlantı Ünite 4. Personel Bulma ve Seçme
Bağlantı Ünite 5. Oryantasyon
Bağlantı Ünite 6. Personel Eğitimi
Bağlantı Ünite 7. Kariyer Yönetimi
Bağlantı Ünite 8. Performans Değerlemesi
Bağlantı Ünite 9. Ücret Yönetimi
Bağlantı Ünite 10. İş Değerlemesi
Bağlantı Ünite 11. Disiplin
Bağlantı Ünite 12. İş Sağlığı ve Güvenliği
Bağlantı Ünite 13. Çalışma İlişkileri
Bağlantı Ünite 14. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
Bağlantı İnsan Kaynakları Yönetimi Terimler Sözlüğü

Günümüzdeki işletmeler için para bul, üret ve sat döngüsü her geçen gün biraz daha zorlaşmaktadır. Küreselleşme sınırları ortadan kaldırmakta, işletmeleri acımasız bir rekabet ortamına sürüklemektedir. İşletmeler yaşamak ve yaşamlarını sürekli kılabilmek için her alanda rekabet edebilmeyi öğrenmek zorundadır. Yüksek teknoloji ve bilgi çağı rekabette üstün duruma geçebilmek için çevreyi doğru algılamayı, bilgiye hızlı ulaşmayı ve paylaşmayı, daha doğru bir deyişle değişimi yakalamayı zorunlu kılmaktadır. Değişen dünyada yaşam, hakkı değişim yeteneğine sahip işletmelerin olacaktır.

Yoğun rekabet koşullarına uyum sağlamada en önemli faktör, insandır. İnsan, yaratıcı faktördür. Para, tesis, donanım, hammadde, makine ve teçhizat gibi faktörler insanın (emeğin) eylemleri ile şekillenir. İnsan, işletmelerin hem amacı hem de aracıdır. İhtiyacı o belirler, para bulur, kurar, üretir, satar, tüketir ve yeniden yaratır.

Rekabet gücü yüksek ünlü ve büyük işletmelerin tümü, kendilerini bu konuma getiren gücün, insana yaptıkları yatırım olduğunu söylemektedir. Bu işletmelerin insan kaynakları profiline bakıldığında İyi eğitim almış, çevreyi analiz edebilen, araştıran, sürekli öğrenen ve öğreten, gelecek vizyonu olan, paylaşmasını bilen, uyum yeteneği olan, değişime açık kişilerin çoğunlukta olduğu görülür. Nitelikli işgücüne sahip olma rekabette üstün olma çabasının ön koşuludur. Bu işgücünün doğru zamanda, doğru yerde ve doğru biçimde kullanılması da gerekir. Bu koşul ve gerekçeler günümüz işletmelerinde insan kaynakları yönetimini ve yöneticilerini vazgeçilmez yapar. İnsan kaynakları yönetiminin temel amacı mutlu, verimli ve pozitif düşünen çalışanlar yaratmaktır.

Elinizdeki kitap, bu amacı gerçekleştirmek isteğinde olan kişilere yol ve yöntem göstermek için yazılmıştır. Toplam 14 üniteden oluşan kitabın her bir ünitesi ayrı bir insan kaynakları yönetimi işlevini ele almaktadır. Beş yazarlı olan bu yapıt, Anadolu Üniversitesi’nin konusunda uzman çok değerli akademisyenleri tarafından uzaktan öğretim tekniğine uygun olarak kaleme alınmıştır. Kitabın günümüze kadar insan kaynakları yönetimi alanında ortaya çıkan değişiklikleri ve yeni yaklaşımları yansıtmasına özen gösterilmiştir. Konuların hazırlanmasında çok sayıda yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanılmış, iş dünyasından örneklerle konuların daha kolay anlaşılabilir hale getirilmesine çaba gösterilmiştir.

Kitap öncelikle, işletme ve yönetim alt yapısı olan okuyucuları hedef almaktadır. Okuyucunun bilgi dağarcığında bu konuların olması kitabımızı çok daha kolay okunur ve anlaşılır hale getirecektir. Okuyucu, bu kitabın içeriğine uygun olarak hazırlanmış televizyon eğitim programlarını eğitim dönemi içinde TRT’den izleme olanağı bulabilecektir. Kitabımız değişik bir format altında web ortamında da yer alacaktır. Ünitelerin ilginç yönleri örneklerle ve tartışmalı sorularla Üniversitemizin web sayfasında sizlerin hizmetine sunulacaktır.

Tüm titizliğimize karşın kitabımızda gözden kaçan imla ve baskı hataları varsa özür diliyoruz. Okurların ve akademisyenlerin, öneri ve eleştirilerinin bundan sonraki çalışmalarımıza ışık tutacağı bilinci içerisinde, değerli katkılarını bekliyoruz.

Kitap yoğun ve özverili bir ekip çalışmasının ürünüdür. Editör, yazarlar, Öğretim Tasarımı ve Grafik Tasarımı çalışanları bu ekibin temel taşlarıdır. Elinizdeki çalışmanın ortaya çıkmasında başta yazar arkadaşlarım olmak üzere, bu uğraşta az veya çok emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Editör
Prof. Dr. Ramazan GEYLAN