Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
e-Kitap      4007 - Uluslararası İşletmecilik      4 Aralık 2010 Ara     

4007 – Uluslararası İşletmecilik

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK

Yazarlar
Prof. Dr. Nurhan Aydın (Ünite 12, 13)
Prof. Dr. Celil Koparal (Ünite 1, 4, 7, 8)
Prof. Dr. Mehmet Şahin (Ünite 14, 15)
Prof. Dr. Birol Tenekecioğlu (Ünite 10)
Doç. Dr. Leman Bilgin (Ünite 6)
Doç. Dr. Erol Kutlu (Ünite 2, 3)
Doç. Dr. Saime Önce (Ünite 11)
Doç. Dr. Figen Dalyan (Ünite 5)
Yrd. Doç. Dr. Zümrüt Tonus (Ünite 9)

Editör
Prof. Dr. İnan Özalp

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR, Haziran 2007

ISBN
975-06-0298-6

İÇİNDEKİLER

Bağlantı Ünite 1. Uluslararası İşletmeciliğe Giriş
Bağlantı Ünite 2. Uluslararası Ticaretin Ekonomik Teorisi
Bağlantı Ünite 3. Uluslararası Organizasyonlar
Bağlantı Ünite 4. Ülke Dışı Faaliyetler
Bağlantı Ünite 5. Uluslararası İşletmelerde Örgüt Kültürü
Bağlantı Ünite 6. Uluslararası İşletmelerde Etik
Bağlantı Ünite 7. Uluslararası İşletmelerde Stratejik Planlama
Bağlantı Ünite 8. Uluslararası İşletmelerde Örgüt Yapıları
Bağlantı Ünite 9. Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi
Bağlantı Ünite 10. Uluslararası İşletmelerde Pazarlama
Bağlantı Ünite 11. Uluslararası Muhasebe
Bağlantı Ünite 12. Uluslararası Finansal Piyasalar ve Uluslararası Finansman
Bağlantı Ünite 13. Uluslararası Yatırım Kararları
Bağlantı Ünite 14. Uluslararası İşletmelerde Üretim Sistemi
Bağlantı Ünite 15. Çokuluslu İşletmelerde Global Strateji Geliştirme
Bağlantı Uluslararası İşletmecilik Terimler Sözlüğü

Ülkemizde hızlı değişim önemli boyutlara ulaşmıştır. Dünyadaki globalleşme hareketi uluslararası faaliyetlerin önemini artırmıştır. İşletmelerin başarılı olmaları global düşünceye bağlıdır. Ülkemizde sıkça krize girmek söz konusu olmuş ve her kriz işletmeler ve çalışmaları üzerinde olumsuz sonuçlar yaratmış ancak ulusal faaliyetler yanında uluslararası faaliyetleri de yürüten işletmeler krizden en az kayıpla çıkmışlardır.

Bu kitabın hazırlanmasında kuramsal bilgiler yanında uygulamadan örnekler verilmeye çalışılmış öğrencilerimizin bu yıla kadarki birikimlerine uygun ve sentez yapabilecekleri konular anlatılmıştır.

Uluslararası işletmecilik konusunda finans, insan kaynakları, üretim, muhasebe, iktisat konuları ile ülke dışı faaliyetler ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Kitabın yazılarak basıma hazırlanmasında değerli katkılarından dolayı değerli yazarlara, Genel Koordinatör Prof. Dr. Levent Kılıç’a, öğretim tasarımcısı Öğr. Gr. Işıl Kabakçı’ya, grafik tasarım yönetmenleri Doç. Fikret Uçar ve Öğr. Gör. Cemalettin Yıldız’a, dil ve yazım danışmanları Yard. Doç. Dr. Hülya Pilancı ve Öğr. Gör. Serap Cavkaytar’a teşekkür ederim.

Editör
Prof. Dr. İnan ÖZALP