Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

09. Aile Gelirinin Planlanması ve Bütçe Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; aile gelirinin planlanmasında aile kaynaklarının sınırlılıklarını ve ilişkilerini açıklayabilmek, – ekonomik planlamada göz önünde tutulacak kriterleri açıklayabilmek, – bütçenin tanımı, gerekliliği ve bütçe yapmama nedenlerini sıralayabilmek, – ailenin tüketim alanlarını göstermek, – aile bütçesinin özelliklerini ortaya koyabilmek, – aile bütçesinin türlerini göstermek ve bütçe hazırlayabilmek, için gerekli bilgilere ve becerilere sahip […]

10. Ailede Yatırımın Tanımı, Önemi ve Türleri Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; yatırımın tanımını ve önemini açıklayabilmek, – yatırım araçlarını gruplayabilmek, yatının türlerini açıklayabilmek, – gayrimenkul yatırımlarını sıralayabilmek, – menkul yatırımlarım sıralayıp açıklayabilmek, – sermaye piyasasının temel araçları olan menkul kıymetleri sıralayıp, açıklayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız. Salih Neftçi – 11.04.2002, Star Gazetesi İki çeşit yatırımcı… Piyasalara son zamanlarda “beklenmedik” […]

Aile Bütçesinin Özellikleri Google

Aile bütçesinin özelliklerini anlamak Ekonomik planlamalar ailede var olan kaynaklardan en üst düzeyde tatmin sağlamak amacı ile yapılmaktadır. Yapılan planlamada tatmin düzeyinin yüksek olması planın bazı özellikleri taşıması ile mümkün olmaktadır. Bu özellikler şunlardır: • Ailenin kısa ve uzun dönemli amaçları • Günün yaşam koşulları • Ailenin / bireyin yaşam düzeyi ve yaşam standardı • […]

Aile Bütçesinin Türleri ve Bütçe Hazırlama Google

Aile Bütçesinin Türleri Aile bütçesinin türlerini göstermek ve bütçe hazırlayabilmek Aile bütçesinin türlerini kapsadığı konu, süre ve bütçenin sonucu belirlemektedir. Kapsadığı konu açısından bakıldığında; • Genel bütçe • Özel bütçe • Geçici bütçe olmak üzere üç tür bütçe görülmektedir. Kapsadığı süre açısından bakıldığında ise; • Günlük bütçe • Haftalık bütçe • Aylık bütçe • Yıllık […]

Aile Gelirinin Sınırlılıkları Google

Aile gelirinin planlanmasında aile kaynaklarının sınırlılıklarını ve ilişkilerini anlama Ailenin ve aile bireylerinin hayatının kalitesi var olan kaynaklardan haberdar olma ve onların kullanımı ile yakından ilişkilidir. Kaynakların her biri aile hayatının kalitesini artırmada çok büyük önem taşımaktadır. Aile belirlediği amaçlara ulaşabilmesi için kaynakları üretmekte, çeşitli tüketim faaliyet alanlarına tahsis ederek tüketmekte ve bunun sonucu bir […]

Aile ve Yatırım Araçları Google

Yatırını araçlarım gruplayabilmek Aileler tasarruflarının kıymetini korumak, değerlendirmek ve nihayet kendilerine düzenli ve sürekli bir gelir getirecek bir şekle dönüştürmek isterler. Bu amaçla piyasada bulunan oluşumlardan yararlanırlar. İşte piyasada bulunan bu oluşumlar yatırım araçları olarak bilinir. Yatırını araçları zamana, ülke ekonomisinin gelişmişlik düzeyine ve o ülkede uygulanan ekonomik sisteme bağlı olarak değişir. Bazı yatırım araçları […]

Aile ve Yatırım Türleri Google

Yatırını türlerini açıklayabilmek Yatırını doğrudan doğruya tasarruf ile ilgilidir. Aile herhangi bir konuda yatırım yapabilmek için öncelikle tasarruf etmek zorundadır. Daha sonra bu tasarrufların en iyi bir şekilde değerlendirilmeli ve nihayet belirli bir miktara ulaşan tasarruflarını üretim kapasitesi yaratacak bir şekilde değerlendirmelidir. Ancak, bir ailede tasarruflar çoğu zaman üretim kapasitesi yaratacak bir şekilde değerlendirilmez. Olay […]

Ailenin Tüketim Alanları ve Vergiler Google

Ailenin tüketim alanlarını göstermek Aileler ekonomik planlamalarda var olan kaynaklarını önce temel tüketime ayırmaktadırlar. Bunlar beslenme, barınma ve giyinmeye ilişkin tüketimlerdir. Aile ekonomisinde zorunlu tüketim kapsamında eğitim, vergiler, sağlık ve büyük kentlerde ulaşım da yer almaktadır. Temel tüketim faaliyetlerini temel düzeyde karşılayabildi aileler temel tüketim alanlarına daha fazla harcama yapabilmektedirler. Ailenin yaşam düzeyini yükselten bu […]

Bütçe Google

Bütçenin tanımı, gerekliliği ve ailelerin bütçe yapmama nedenlerini açıklamak Bütçe; istek ve ihtiyaçların karşılanması konusunda giderlerin gelirlere göre planlanmasıdır. Gelecekteki harcamalara yön verecek planlamadır. Zaman zaman ekonomik planlama, kaynak yönetimi, para yönetimi kavramları da bütçe anlamında kullanılmaktadır. Bütçe devlete, özel ve resmi kurumlara, ailelere ve bireylere ilişkin olabilmektedir. Bütçe, ait olduğu birimin ekonomik gücünü gösteren […]

Ekonomik Planlamada Kriterler Google

Ekonomik planlamada göz önünde tutulacak kriterleri açıklamak Birey ya da ailenin ekonomik faaliyetleri yaşam boyu devam etmektedir. Ekonomik planlama, bütçe; ekonomik amaçlara ulaşmak için planlar geliştirme ve uygulama sürecidir. Ailenin ekonomik faaliyetlerinin planlanmasında aşağıdaki kriterlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bunlar; • Kısa ve uzun dönemli amaçlar • Kaynağın analizi • Kredi ile tüketim yöntemi • Gelir […]

  • Sayfalar 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >