Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

02. Toplumun Ekonomik ve Kültürel Yapısı Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – bir toplumun ekonomik yapısını açıklayabilmek, gayri safi milli hasılanın ne olduğunu ve hangi sektörlerin toplamından oluştuğunu açıklayabilmek, – mili gelir kavramını ve nasıl hesaplandığını açıklayabilmek, – birey başına düşen gayri safi milli hasılayı açıklayabilmek, – beşeri kalkınma endeksini açıklayabilmek, – toplumun kültürel yapısını, kültürün nasıl şekillendiğini açıklayabilmek, – toplum yönetimi […]

03. Aile ve Toplum İlişkileri Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – toplum bileşiminde ailenin rolü ve önemini açıklayabilmek, – teknolojik, kültürel ve ekonomik alanlarda aile toplum etkileşimini açıklayabilmek, – ailenin ekonomik yapısını etkileyen 4077 sayılı Tüketici Koruma Kanununu açıklayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız. Öğrenmek Üzere Eve Yürüyüş Deneyim: En acımasız öğretmen odur. Fakat en iyi öğreten öğretmen de […]

04. Aile Ekonomisi Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – aile ekonomisini tanımlamak ve fonksiyonlarını açıklayabilmek, – aile ekonomisinin gelişim sürecini ve aşamalarını açıklayabilmek, – aile ekonomisi eğitiminin toplum kalkınmasındaki rolünü açıklayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız. 28 Nisan 2002, Hürriyet İlk Tescilli Özel Gıda Laboratuvarı Tarım Bakanlığı’nın laboratuvar hizmetlerinin özelleştirilmesi programı çerçevesinde, Türkiye’nin ilk “tescilli özel gıda […]

Aile Ekonomisinin Tanımı Ve Fonksiyonları Google

Aile ekonomisini tanımlamak ve fonksiyonlarını açıklayabilmek Aile ekonomisi, aile kaynaklarının kullanılmasına ilişkin kavram kuram ve ilkeler bütünüdür. Aile ekonomisi ekonomik prensiplerin eve aileye uygulanmasıdır. Ailede var olan kaynakların en verimli şekilde kullanılarak istek ve ihtiyaçların karşılanmasının sağlanmasıdır. Aile Ekonomisi; ailede var olan kaynakları keşfetme, en verimli şekilde kullanma ve çeşitli yöntemlerle kaynakları geliştirme ve bu […]

Aile Ekonomisinin Tarihsel Gelişimi Google

Aile Ekonomisinin gelişini sürecini ve aşamalarını açıklayabilmek Aile ekonomisi alanına ilişkin çalışmalar, ev ekonomisi bilim dalı çatısı altında yapılmıştır. O nedenle burada ev ekonomisi bilim dalının gelişimi ele alınmaktadır. Ev ekonomisi ile ilgili en eski belgelerden biri Romalı ve Yunanlıların kadının ev ve aile ile ilgili durumlara yönelik eğitim almalarının gereğini belirten yazılardır. 16. yy. […]

Aile Ekonomisinin Toplum Kalkınmasındaki Önemi Google

Aile ekonomisi eğitiminin toplum kalkınmasındaki rolünü açıklayabilmek Gereken eğitimi almış iyi yetişmiş sağlıklı ve mutlu insanlar nitelikli aileler oluşturmakta, nitelikli ailelerin oluşturduğu toplumlar ise kısa zamanda refaha ulaşmaktadır. İnsan ve aile ile ilgili konuların hepsi ekonomik, sosyal ve kültürel yönden toplumu etkilemektedir. Kalkınma ile kaynakların kullanımı arasında yakın ilişki vardır. Bir hammaddenin işlenmesi, ürün haline […]

Aile Toplum Etkileşimi Google

Teknolojik, kültürel, ekonomik alanlarda aile toplum etkileşimini açıklayabilmek. Aile bir toplumu oluşturan en önemli sosyal kuramlardan birisi olduğu için toplumun ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu nedenle toplumla sürekli olarak etkileşim içerisindedir. Etkileşim sözcüğü ile kastedilen çift yönlü bir iletişimdir. Yani aile hem toplumdan etkilenir. Toplumun koymuş olduğu kurallara uyar. Kurallara göre kendi öz çıkarını […]

Ailenin Ekonomik Yapısını Etkileyen Yasalar Google

 Bu yazının yayın tarihi itibariyle kanunun (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) güncel hali 6502 sayılı kanuna buradan ulaşabilirsiniz. Ailenin ekonomik yapısını etkileyen 4077 sayılı Tüketici Koruma Kanununu açıklayabilmek Ailenin ekonomik yapısını etkileyen birçok yasa bulunmaktadır. Aslında aile toplumun temel yapı taşıdır. Dolayısı ile toplumda bulunan yasaların tamamı aileyi bir yönü ile mutlaka etkiler. Öte yandan her […]

Toplum Yönetimi Politikalarının Ailenin Ekonomik Yapısına Etkisi Google

Toplum yönetimi politikalarının ailenin ekonomik yapısına etkisini belirleyebilmek Yönetim sürekli olarak insanların dikkatini üzerinde toplamış bir kavramdır. Tarihi süreç içerisinde, yönetimin öncelikle aile içerisinde ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Çünkü aile içerisinde ortak yaşama zorunluluğu işbirliği yapmayı gündeme getirmiştir. Daha sonra kabilelerin oluşması ile kabile yönetimi giderek devlet yönetimi gündeme gelmiştir. Yönetim günümüzde başlı başına bir […]

Toplumun Bileşimi Olarak Aile Google

Toplum bileşiminde ailenin rolü ve önemini açıklayabilmek Bir toplumun koymuş olduğu kuralların uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan ilk sosyal kurum ailedir. Aile bir toplumun en önemli sosyal kurumudur. Aile toplumda birçok fonksiyonu üstlenmiştir. Aile bu fonksiyonları yerine getirirken bir yandan topluma hizmet eder. Öte yandan aile bireylerine mutluluk verir. Bir başka anlatımla aile bireylerine mutluluk vererek […]

  • Sayfalar 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >