Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Toplum ve Sosyal Yapı Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – toplum kavramını açıklayabilmek, – toplumun demografik yapısını açıklayabilmek, – aile ve nüfus yapısı arasındaki ekonomik bağlantıyı kurabilmek, – nüfus ile kentleşme ve barınma arasında ilişki kurabilmek, – nüfus ile istihdam arasında ilişki kurabilmek, – toplumun sosyal yapısını açıklayabilmek, için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız. 2050’de yaşlı sayısı gençleri geçecek […]

Toplum Tanımı Google

Toplum kavramım açıklayabilmek Buraya kadar anlatılanlardan bir sosyal olayın olabilmesi için en az iki kişi arasında anlamlı bir ilişkinin olması gerektiği anlaşılmaktadır. Söz konusu bu anlamlı ilişkinin, mümkün mertebe, devamlı olması belirli standartlara göre sürdürülmesi ve tekrarlanması gibi özelliklere sahip olduğu durumda bu olay sosyal ilişki olarak adlandırılmaktadır. Sosyal ilişkiler sosyolojinin en yaygın araştırması konularındandır. […]

Toplumun Demografik Yapısı Google

Toplumun demografik yapısını açıklayabilmek Bir toplum bireylerden oluştuğuna göre toplumun öncelikle demografik yapısını irdelemek bundan sonraki konuları kolaylıkla anlayabilmek açısından yararlı olacaktır. Genel olarak nüfusa ilişkin tüm bilgiler demografi kavramı altında incelenmektedir. Nüfus insanlığın var oluşundan itibaren hemen her zaman bütün toplumlarda daima güncelliğini korumuş olan bir olgudur. Bütün toplumlar nüfus ile ilgilenmiştir. Toplumu oluşturan […]

Toplumun Sosyal Yapısı Google

Toplumun sosyal yapısını açıklayabilmek Toplumun bireylerden oluştuğu Toplum Tanımı bölümünde belirtilmiş idi. Birey toplum içerisinde yaşar, toplumla bütünleşir. Ancak birey kendi doğası gereği bir yandan toplumla bütünleşirken bir yandan da kendi benliğini korur. Kendi özgürlüğünden öz benliğinden, özgüveninden ve nihayet kişiliğinden vazgeçmek istemez. Öte yandan toplumda bir bütün olarak kendi öz kişiliğini oluşturur. Burada toplumun […]