Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ayrık Olaylar Google

Ayrık olay kavramını açıklayabileceksiniz. Birlikte olamayan olaylara karşılıklı (ya da tamamıyla) ayrık olaylar denmektedir ve bu tür olayların ortak sonuçları bulunmamaktadır. Eğer iki ya da daha çok olay karşılıklı ayrık ise, deneyin her tekrarında bu olaylardan en çok bir tanesi ortaya çıkmaktadır ve bu nedenle bir olayın ortaya çıkması, diğer olay ya da olayların ortaya […]

Bağımsız ve Bağımlı Olaylar Google

Bağımsız ve ayrık olaylar arasındaki farkı yazabileceksiniz. Bağımsız olaylar söz konusu olduğunda, bir olayın ortaya çıkması öteki olayın ortaya çıkma olasılığını değiştirmemektedir. Bağımsız Olaylar: Eğer bir olayın ortaya çıkması öteki olayın ortaya çıkma olasılığını etkilemiyorsa, bu iki olaya bağımsız olaylar denir. Başka bir anlatımla, A ve B olaylarının bağımsız olabilmeleri için, P (A | B) […]

Bileşen (Marjinal) ve Koşullu Olasılıklar Google

Bileşen ve bileşik olasılıklar arasındaki farkı açıklayabileceksiniz. Bir firmada çalışan 100 kişiye, üst düzey yöneticilere çok yüksek ücretler ödenmesini onaylayıp onaylamadıkları sorulmuş ve aşağıdaki tabloda verilen sonuçlar elde edilmiştir: Yukarıdaki tabloda 100 çalışan; cinsiyet (erkek ya da kadın) ve görüş (onaylıyor ya da onaylamıyor) özelliklerine (değişken – karakteristik) göre sınıflanmıştır. Bu sınıflamaya (dağılım) çapraz tablo […]

Tamamlayıcı (Bütünleyici) Olaylar Google

Tamamlayıcı olaylar kavramını açıklayabileceksiniz. İki ayrık olay bir deneyin tüm sonuçlarını içeriyorsa bu olaylara, tamamlayıcı ya da bütünleyici olaylar denmektedir. Tamamlayıcı olaylar her zaman ayrık olaylardır. Tamamlayıcı Olaylar: A olayının tamamlayıcısı  ile gösterilmekte ve A tamamlayanı denmektedir.  olayı, bir deneyde A olayı tarafından içerilmeyen tüm sonuçları içermektedir. Aşağıdaki Şekil 4.11’deki Venn diyagramından da anlaşılacağı gibi […]