Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Deney, Sonuç ve Örneklem Uzayı Google

Deney ve sonuçlarından hareketle, örneklem uzayını yazabileceksiniz. Vida üreten bir firmada kalite kontrol uzmanı olarak görev yapan Ragıp Keskingöz üretim hattından rasgele bir vida alarak vidanın hatalı olup olmadığını inceler. Ragıp Keskingöz’ün bir vidayı inceleme eylemi istatistiksel deneye bir örnektir. Bu inceleme sonucunda vida hatasız ya da hatalı biçiminde değerlendirilecektir. Bu iki gözlem bilgisine deneyin […]

Olasılık Hesaplama Google

Verilen tanımları uygulayarak, olasılıklar hesaplayabileceksiniz. Olasılık (probability) bir olayın meydana gelme, ortaya çıkma şansını ifade eder ve P ile gösterilir. E i ile gösterilen bir basit olayın olasılığı P (E i ), A bileşik olayının olasılığıysa P (A) biçiminde gösterilmektedir. Olasılığın İki Özelliği Olasılığın iki önemli özelliği şunlardır: 1. Bir olayın olasılığı her zaman sıfır ve bir aralığında yer […]