Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

03. Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri Google

Çalışırken: – Önceki ünitelerde verilen kavramları yeniden gözden geçirmeli, – Verilen örnekleri dikkatle incelemelidir. Amaçlar: – Merkezi eğilim ölçüleri kavramını açıklayabilecek ve istatistik serilerinin ortalamalarını hesaplayabileceksiniz. – Değişkenlik ölçüleri kavramını açıklayabilecek ve istatistik serilerine ilişkin değişkenlik ölçülerini hesaplayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş  Merkezi Eğilim Ölçüleri (Ortalamalar)  İstatistiki Değişkenlik Ölçüleri  Test Soruları  Başvuru Kaynakları Giriş Merkezi eğilim […]

İstatistiki Değişkenlik Ölçüleri Google

Değişkenlik ölçüleri kavramını açıklayabilecek ve istatistik serilerine ilişkin değişkenlik ölçülerini hesaplayabileceksiniz. İstatistik serilerinin incelenmesinde ve karşılaştırılmasında ortalama gerekli bir ölçüdür. Ancak tek başına yeterli değildir. Gerçekte ortalamaları eşit olan seriler, birbirinden çok farklı olabilir. Aşağıdaki ortalamaları aynı olan x ve y serilerini göz önüne alalım: Görüleceği gibi x serisinde gözlem değerleri y serisine göre ortalamaya […]

Merkezi Eğilim Ölçüleri (Ortalamalar) Google

Merkezi eğilim ölçüleri kavramını açıklayabilecek ve istatistik serilerinin ortalamalarını hesaplayabileceksiniz. Bir ortalama ile nüfus, hız, ışık yılı, ısı ve benzeri gibi ölçülebilen ya da sayılabilen bir olay ya da nesneye ilişkin derlenen veri kümesini temsil edebilen, tek bir değer hesaplanır. Ancak bir kaç tane olan merkezi eğilim ölçülerinin her biri, aynı veri kümesi için farklı […]