Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. İstatistikte Temel Kavramlar Google

Çalışırken – Tüm kavramlar dikkatle gözden geçirilmeli, – Kavramlar arası ilişkilere dikkat edilmelidir. Amaçlar – İstatistiğin temel kavramlarını açıklayabileceksiniz. – Veri derleme kavramını açıklayabilecek ve veri derleme türlerini sınıflandırabileceksiniz. İçindekiler – Giriş  Birim, Değişken ve İstatistik Kütlesi (Ana Kütle)  İstatistikte Veri Derleme  Test Soruları  Başvuru Kaynakları Giriş İstatistik sözcüğü farklı yaklaşımlara göre değişik anlamlar taşır. […]

01. Vize Soruları Cevap Anahtarı (2012) Google

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin (AÖF) 2011-2012 eğitim yılında yaptığı ara sınavlarının (vize) cevap anahtarına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz.

02. İstatistik Serileri (Frekans Dağılımları) Google

Çalışırken – Ünite dikkatle gözden geçirilmeli, – Örnekler dikkatle incelenmelidir. Amaçlar – Gözlem değerlerinden hareketle istatistik serileri oluşturabileceksiniz. – İstatistik serilerinin grafiklerini çizebileceksiniz. İçindekiler – Giriş  İstatistik Seri Türleri  İstatistik Serilerin Grafikle Gösterilmesi  Test Soruları  Başvuru Kaynakları Giriş Derleme sonucunda elde edilen veriler, bir veri yığını oluşturur. Böyle bir yığından belirlenen amaçlar doğrultusunda ihtiyaç duyulan […]

02. Kitapçık Kodları (2012) Google

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarına ait cevaplara ulaşmak için öncelikle kitapçık kodlarına ulaşmanız gereklidir. Bu sayfadaki kitapçık kodlarının altındaki derslere ait kodlardan faydalanarak cevap anahtarından ilgili dersin cevaplarına ulaşabilirsiniz. Bol doğrulu az yanlışlı sınavlar dileriz.

1100 – İktisat ve İşletme Fakülteleri Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) İktisat ve İşletme bölümü 2012 yılı 1. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Genel Muhasebe, Genel Matemetik, Hukuka Giriş ve Temel Bilgi Teknolojileri” derslerinden toplam 116 adet soru sorulmuştur.

1101 – Hemşirelik-Ebelik Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Hemşirelik-Ebelik bölümü 2012 yılı 1. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Psikoloji, Beslenmeye Giriş, Anatomi, Farmakoloji ve Hemşireliğin Temelleri” derslerinden toplam 138 adet soru sorulmuştur.

1102 – Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Önlisans Programları bölümü 2012 yılı 1. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “İletişim Bilgisi, Uygarlık Tarihi, Hukuka Giriş ve Temel Bilgi Teknolojileri” derslerinden toplam 120 adet soru sorulmuştur.

1105 – Polis, Jandarma, Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri, Adalet Meslek Eğitimi, Özel Güv. ve Kor. Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Polis, Jandarma, Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri, Adalet Meslek Eğitimi, Özel Güv. ve Kor. bölümleri 2012 yılı 1. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Halkla İlişkiler ve İletişim, Anayasa Hukuku, Hukuka Giriş, Temel Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bilgisi” derslerinden toplam 150 adet soru sorulmuştur.

1106 – İLTP Türkçe-Matematik-Fen Bilgisi-Sosyal Bilgiler Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) İLTP Türkçe-Matematik-Fen Bilgisi-Sosyal Bilgiler bölümü 2012 yılı 1. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler, Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Özel Eğitim” derslerinden toplam 78 adet soru sorulmuştur.

1109 – İşletme Yönetimi, Medya ve İletişim Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) İşletme Yönetimi, Medya ve İletişim bölümü 2012 yılı 1. sınıf ara sınavı (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Pazarlama Yönetimi, İletişim Bilgisi, Temel Bilgi Teknolojileri, Hukuka Giriş ve Haberciliğin Temel Kavramları” derslerinden toplam 150 adet soru sorulmuştur.