Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

02. Bankaların Örgütüne, Çalışanlarına ve Çalışma Düzenine İlişkin Düzenlemeler Google

Bankacılık sektöründe, mevduat bankaları açısından, faaliyetlerin sürdürüldüğü finansal piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak için etkin bir şekilde çalışan kredi sistemi kurmak ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak amaçlarının gerçekleştirilebilmesinin büyük ölçüde düzenli çalışan, güvenilir ve itibarlı bir bankacılık sistemi kurmakla mümkün olduğu açıktır. Böyle bir sistemin kurulabilmesi, çağdaş teknolojik donanıma sahip olunmasına bağlı olduğu […]

11. Genital Sistem ve Gebelik Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – genital sistemin gelişimini bilecek, – genital sistemin özelliklerini kavrayabilecek, – genital sistemin işlevlerini öğrenebilecek, – gebelikle ilgili genel kavramları bilecek, – gebelikte dikkat edilmesi gerekenleri kavrayabilecek, – gebelikte karşılaşılan yakınmaları değerlendirebilecek, – riskli gebelikleri ayırt edebilecek, – gebeliği sonlandırma yöntemlerini kavrayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş  Genital Sistem ve Döllenme  Gebeliğin […]

12. Aile Planlaması ve Gebelikten Korunma Yöntemleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – doğum, lohusalık, aile planlaması ve gebelikten korunma yöntemleriyle ilişkili temel kavramları bilecek, – doğum eyleminin özelliklerini kavrayabilecek, – lohusalıkta beklenen fizyolojik değişmeleri yorumlayabilecek – emzirmenin önemini kavrayabilecek, – lohusalıkta dikkat edilmesi gerekenleri kavrayabilecek, – lohusalıkta karşılaşılan yakınmaları değerlendirebilecek, – kadın ve erkeğin fizyolojilerini bilerek doğurganlık bilinci oluşturabilecek, – ailelerin […]

Aile Planlaması Google

Aile planlaması, sağlıklı bireylerin oluşturduğu, sağlıklı toplumları amaçlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (The World Health Organization) kabul ettiği tanıma göre Üreme Sağlığı yalnızca üreme sistemi işlevleri ve süreci ile ilgili hastalıkların ve sakatlıkların olmaması değil, üremenin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde tamamlanmasıdır. Bu tanım kapsamında kişinin cinsel sağlık ve üreme sağlığı […]

Banka Çalışanlarına İlişkin Düzenlemeler Google

Banka çalışanlarına ilişkin düzenlemeler nelerdir? Bankanın, amaçlandığı gibi güvenilir ve itibarlı bir kurum haline gelebilmesi için, bankanın yönetiminde doğrudan etkin bir rol oynayacak üst düzey görevlerine atanacakların belli bir eğitimden geçmiş ve bankacılık ve işletmecilik alanında belli bir deneyim elde etmiş kişiler olması gerektiği kuşkusuzdur. Bu niteliklerin yanında, bu kişilerin dürüst ve güvenilir olmaları da […]

Banka Örgütüne İlişkin Düzenlemeler Google

Banka örgütü ile ilgili düzenlemeler nelerdir? Bankalar, anonim ortaklık biçiminde kurulduklarından, kural olarak Türk Ticaret Kanununun anonim ortaklıklar hakkındaki hükümlerine tabi bulunmaktadırlar. Bununla ifade edilen, bankanın örgüt yapısının TTK. hükümlerine göre belirleneceğidir. Bilindiği gibi TTK. anonim ortaklıklarda zorunlu olarak genel kurul, yönetim kurulu ve denetçiler olmak üzere en az üç organ bulunduğunu kabul etmektedir. Şu […]

Bankanın Çalışma Düzenine İlişkin Düzenlemeler Google

Banka çalışma düzenine ilişkin düzenlemeler nelerdir? Bankacılık Kanunu, bankanın güvenilir ve itibarlı bir kurum olabilmesi için, çalışma düzenine yönelik bir dizi hüküm öngörmektedir. Bu düzenlemede bir yandan bankanın emin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere, koruyucu hükümler ile kayıt ve hesapların nasıl tutulması gerektiğine ilişkin kurallar getirilirken; öte yandan halkın bankalar hakkında sağlıklı bilgiler almasını teminen […]

Doğum Google

Doğum normalde 40 haftalık bir gebeliğin sonlanması olarak düşünülse de tanım olarak uterus kontraksiyonlarına bağlı olarak servikal açılma ve silinme ile başlayan, fetus ve eklerinin tamamının doğması ile sonlanan süreç olarak bilinir. Gebelik sürecinde özellikle son aylarda artan Braxton Hicks kontraksiyonları denen ve daha çok fetusun hareketleri ile ortaya çıkan uterus kontraksiyonları ile fetus doğum […]

Düşükler ve Gebeliği Sonlandırma Yöntemleri Google

Düşükler Gebeliklerin klinik olarak belirlenmesinden sonra yani âdet gecikmesi ve bulantı, kusma gibi bulguları ile ortaya çıkmasından sonra spontan düşük yapma (spontan aborsiyon) riski yaklaşık %15 kadardır. Spontan abortus, kendiliğinden oluşan düşük anlamına gelir. Yalın olarak abortus dendiği zaman spontan abortuslar kastedilir. Klasik olarak âdet gecikmesi olmadan gebelik tanısı zorsa da günümüzde erken gebelik tanısı […]

Gebeliğin Anormal Bulguları Google

Kanama, hipertansiyon, fetusun hareketsizliği, su gelmesi, kan grubu uyuşmazlıkları, preterm doğum eylemi, kap hastalığı, diabetes mellitus gebelikte dikkati çeken anormallikler olarak değerlendirilmektedir. Bu anormalliklerin bilinmesi onlara uygun izlem ve tedavi yöntemlerini de beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan söz konusu edilen bulguların ayrıntılı olarak işlenmesinde yarar görülmektedir. Kanama Gebelik, bir fizyolojik amenore (adet kanamasının olmaması) dönemidir. Yani […]

  • Sayfalar 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >