Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

09. Çocuklarda Beslenme Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – süt çocuğunun gereksinimi olan besinleri bilecek, – süt çocuğunun sindirim sistemi özelliklerini bilecek, – süt çocuğunun beslenme şekilleri ile ilgili bilgi sahibi olabilecek – anne sütünün ve hayvansal sütlerin özelliklerini öğrenebilecek, – tamamlayıcı besinlerin özelliklerini ve çeşitlerini bilecek, – oyun çocuklarının beslenme alışkanlıklarını düzenleyebilecek, – ergenin beslenme özelliklerini bilecek, […]

10. Beslenme Yetersizliğine Bağlı Hastalıklar Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – beslenme yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkabilecek hastalıkları bilecek, – beslenme yetersizliğinin büyüme ve gelişmeye olan etkilerini bilecek, – büyüme grafikleri hazırlayabilecek, – beslenme yetersizliğine bağlı hastalıkların nedenlerini açıklayabilecek, – protein ve enerji yetersizliğinin nedenlerini açıklayabilecek, – protein ve enerji yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkabilecek hastalıkların önlenmesi için çözümler üretebileceksiniz. […]

Beslenme Yetersizliğine Bağlı Hastalıkların Çocuğun Büyüme ve Gelişmesine Etkileri Google

Beslenme yetersizliğine bağlı hastalıklardan söz edilmeden önce büyüme ve gelişimin ne olduğunun tekrar edilmesinde yarar görülmektedir. Büyüme Büyüme; çocuğun oluşumundan başlayarak gençlik döneminin sonuna kadar devam eden bir süreçtir. Büyüme; genetik ve çevresel (beslenme, enfeksiyon, gebelikte annenin kötü beslenmesi, gebelikte sigara içme, ekonomik vb.) etmenlerden etkilenebilir. Bu nedenle çocuğun büyümesinin izlenmesi büyük önem taşır. Büyümenin […]

Beslenme Yetersizliğine Bağlı Hastalıkların Nedenleri Google

Yeterli ve dengeli beslenme; vücudun büyümesi, gelişmesi, yaşamın sürdürülebilmesi ve sağlığın korunması için gerekli olan besin öğelerinin yeterli miktarlarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılmasıdır. Besin öğeleri eğer vücudun ihtiyacı düzeyinde alınamaz ise, yeterli enerji oluşamadığı ve vücut dokuları yapılamadığı için yetersiz beslenme durumu görülebilir. İnsan gereğinden çok yerse, bu besin öğelerini gereğinden çok alır. […]

Çocuklarda Görülen Enerji ve Protein Yetersizliği Hastalıkları Google

Bedensel ve zihinsel sağlık, temel besin öğelerinin besinlerle yeterince alınması ve insan vücudunda kullanılması ile mümkündür. Proteinler, yağlar, karbonhidratlar, vitaminler, madensel maddeler ve su temel besin öğeleridir. Yağların ve karbonhidratların başlıca görevleri nelerdir? Yağların ve karbonhidratların başlıca görevleri vücuda yakıt, yani enerji sağlamaktır. Bu enerji organ ve sistemlerin çalışması, büyüme gelişme, fiziksel hareketleri yapabilme ve […]

Ergenin Beslenmesi Google

Çocuğun gelişimi daha iyi anlaşılsın diye okul çağı ve ergenlik dönemi diye ayrımlaştırılmıştır. Aslında bu iki dönemin iç içelik özelliği vardır. Okul çağı beslenmesinde öne sürülen durumlara ilave olarak neler söylenebileceği ergenlik başlığında verilmesi uygun görülmüştür. Ergenlik; fiziksel, biyokimyasal, ruhsal ve sosyal yönden hızlı büyüme, gelişme ve olgunlaşma süreçleriyle çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Ergenlik çağı […]

Okul Çocuğunun Beslenmesi Google

Okul Çocuğunda Beslenmenin Önemi Okul çağı; 6- 14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ, büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, yaşam boyu sürebilecek davranışların büyük ölçüde oluştuğu bir dönemdir. En hızlı büyüme kızlarda 10-12, erkeklerde ise yaklaşık 11-14 yaşında başlar. Kızlarda vücut ağırlığı ve boy uzunluğunda artış menarştan (ilk adet kanaması) bir yıl öncedir. Vücut ağırlığındaki […]

Oyun Çocuğunun Beslenmesi Google

Oyun çocuğunun beslenmesi başlığında; oyun çocuğunda yeterli ve dengeli beslenmenin önemi, oyun çocuğunun enerji ve besin öğeleri gereksinimi, oyun çocuğu için günlük menü planlama, oyun çocuğunun beslenme alışkanlıkları, oyun çocuklarında beslenme sorunlarına yer verilmektedir. Oyun Çocuğunda Yeterli ve Dengeli Beslenmenin Önemi 1-5 yaş grubu çocukları kapsayan bu döneme oyun çocuğu dönemi denir. İlk yaştan itibaren […]

Süt Çocuğunun Beslenme Şekilleri Google

Süt çocuğunun beslenme başlığında; anne sütünün özellikleri, anne sütünün bileşimi, süt çocuğunu diğer sütlerle besleme, hayvan sütlerinin çocuğa uygun hazırlanması, tamamlayıcı besinler alt başlıklarının açılımına yer verilmiştir. Anne Sütü ile Beslenme Anne sütünün özellikleri hakkında neler söylenebilir? Anne sütü hakkında şunlar söylenebilir: – Anne sütü yeni doğan bebek için en ideal besindir. – Anne sütü […]

Süt Çocuğunun Beslenmesi Google

Süt çocuğunun (0-1 yaş) beslenmesi başlığında; süt çocuğunda yeterli ve dengeli beslenmenin önemi, süt çocuğunda beslenmenin temel ilkeleri, süt çocuğunun enerji ve besin öğeleri gereksinimi, süt çocuğunun sindirim özelliklerine yer verilmiştir. Süt Çocuğunda Yeterli ve Dengeli Beslenmenin Önemi Yaşamın ilk birkaç yılı, sağlığın temellerinin atıldığı son derece önemli bir dönemdir. Bu kritik dönemde çocukların yaşaması, […]