Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

10. Bürolarda Form Yönetimi Google

Formlar, yazılı iletişimin ve kayıt sisteminin vazgeçilmez ve çok önemli araçlarıdır. Bu araçlar büro işini standardize etme ve basitleştirme; zaman, emek ve maliyet tasarrufu sağlama; etken bir yazılı iletişim ağı kurulmasını sağlama; büro faaliyetlerinin koordinasyonunu kolaylaştırma; kararların alınmasına yardımcı olma gibi pek çok yarar sağlar. Bu nedenle bürolarda formların yönetimi büyük önem taşımaktadır. Eğer formların […]

Form Türleri Google

Formlar, farklı açılardan sınıflamalara tabii tutulabilirler. Bu bölümde formlar kağıt üzerine hazırlanan ve genellikle elle doldurulan formlar ile elektronik ortamda hazırlanan ve bilgisayar ekranında doldurulan formlar şeklinde iki ana başlık altında incelenecektir. Kağıt Üzerinde Hazırlanan Formlar Kağıt üzerine hazırlanan formları çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Bu sınıflandırma, formların kopya sayılarına, tasarımlarına ve üzerlerindeki veriyi işleme yöntemlerine […]

Form Yönetimi İlkeleri Google

Formlardan beklenen yararları sağlayabilmek için formların biçimleri, işleyiş şekilleri ve bürolar arasında izledikleri yol, verimliliği büyük ölçüde etkiler. Etkili bir yönetici formlarla ilgili bazı ilkelere uymak zorundadır. Verimliliği sağlayacak bir form yönetimi, dört temel ilke üzerine yapılandırılmalıdır. Bunlar; 1) Formların etken kullanımı ilkesi, 2) Formların standardizasyonu ilkesi, 3) Etken form dizaynı ilkesi ve 4) Merkezi […]

Formların Amacı ve Önemi Google

Gerek özel işletmelerin, gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının bürolarında oldukça yaygın olarak kullanılan formlar, sayı ve tür olarak çok fazladır. Birçok iş alanı, veri toplamak için standart formlar kullanır. Bu formlar maliyet raporları, iş başvuruları, sipariş istekleri vb. belgeleri içerebilir. Tipik bir üretim işletmesinde işlemlerin yüzde 75’inin formlar üzerinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Hizmet işletmelerinde ise, […]