Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Temel Kavramlar, Türkiye ve Dünyada Çocuk Sağlığının Durumu Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – ana çocuk sağlığına ilişkin belli başlı kavramları bilecek, – ana çocuk sağlığını etkileyen değişkenleri açıklayabilecek, – çocuk sağlığında risk yaratan etmenleri bilecek, – ana-çocuk için sağlık hizmeti veren kuruluşları tanıyabilecek, – ana-çocuk sağlığına ilişkin yanlış anlayışların sonuçlarını yorumlayabilecek, – ana-çocuk sağlığının ülkemizdeki durumunu değerlendirebileceksiniz. İçindekiler – Giriş Anne Çocuk […]

15. Aile Bütünlüğünün Bozulması ve Evliliğin Sona Ermesi Google

İşte ağzınızı açık bırakacak bir gerçek: National Opinion Research Center’dan yapılan açıklamaya güre 18 ve 44 yaş arasındaki insanların yüzde 25’i boşanmış anne babaların çocukları. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Ailenin bütünlüğünün bozulması ve evlilik birliğinin sona ermesinin temel nedenleri nelerdir? – Eşlerden birinin ölümünün geride kalan eş ve çocuklar açısından yarattığı sorunlar ve sonuçlar […]

Ailenin Bütünlüğünün Bozulması ve Nedenleri Google

Aile, karşı cinsten iki insanın evlenerek, büyük umutlar ve hayallerle oluşturdukları bir yapıdır. Arzu edilen, bu yapının korunup geliştirilerek ömür boyu yaşatılmasıdır. Ancak ne yazık ki bu her zaman umulduğu gibi mümkün olmaz. Bireysel ve çevresel faktörlere bağlı olarak meydana gelen olumsuz gelişmeler aile yapısında bozulmalara yol açar. Aile üyelerinin yaşamlarını derinden etkileyecek değişimlere neden […]

Anne Çocuk Sağlığı Google

Ana çocuk sağlığı kavramı, kadınların gebelik, doğum ve lohusalık dönemlerini sağlıklı geçirmelerini; bebek ve çocukların sağlıklı büyüyüp gelişmeleri için gerekli süreçleri tanımlayan bir kavramdır. Türkiye nüfusunun yaklaşık %60-65’i doğurganlık çağındaki kadınlar ve çocuklardan oluşmaktadır. Doğurganlık çağındaki kadınlar, gebelik ve doğum nedeniyle sağlık açısından diğer yaş ve cinslerden daha fazla riskle karşılaşırlar. Çocuklar ise bağışıklık sistemlerindeki […]

Anne Çocuk Sağlığını Etkileyen Değişkenler Google

Gebelik ve çocuk doğurma, doğal süreçler olarak değerlendirilir. Ancak gebelik ve çocuk doğurmadan dolayı, zaman zaman hem annenin hem de doğacak bebeğin sağlığını ve yaşamını tehlikeye atacak durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, annenin gebeliğin en erken dönemlerinden başlayarak izlenmesi, riskli gebeliklerin tanınarak gerekli önlemlerin alınması anne ve çocuk sağlığı için ilk adımdır. Ana çocuk sağlığında […]

Anne ve Çocuk İçin Sağlık Hizmeti Veren Kuruluşlar Google

Çocuklar, toplumun sağlık gereksinimi en fazla olan kesimidir. Çocuklara iyi bir sağlık hizmeti verilmesi ile gelecek kuşağın erişkinlerinin daha sağlıklı olması sağlanabilir. Çocuğun sağlığı annesinin sağlığıyla çok ilişkili olduğu için yalnızca ana çocuk sağlığı konusuyla uğraşan sağlık birimlerinin kurulması uygun görülmüştür. Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri AÇS-AP adı verilen bu kuruluşlar: – Bölgedeki tüm […]

Boşanmanın Etkileri ve Sonuçları Google

Boşanma süreci, evliliği sürdürmeye yönelik tüm çabaların başarısızlıkla sonuçlanması ve tek çözümün boşanma olarak görülmesiyle başlar. Boşanma evlilik için çözüm değil çözümsüzlüktür. Çünkü yasal boşanma kararı ile evlilik birliği ve ailenin ortak yaşamı sona ermektedir. Boşanma çeşitli aşamalardan oluşan çok yönlü bir süreçtir. Bu aşamalar şunlardır: – Duygusal boşanma: Evliliğin çözülme sürecinde eşlerin birbirine karşı […]

Boşanmanın Yasal Dayanakları Google

Evlilik gibi boşanma da yasayla düzenlenmiş ve hukuki temelleri olan bir kurumdur. Boşanmanın nedenleri ve sonuçları Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde açıkça tanımlanmaktadır. Tüm toplumsal kurumlar gibi hukuk da, aile birliğinin yaşatılması ve korunmasından yanadır. Türk Medeni Kanunu’nda birliğin sona erdirilmesinin geçerli nedenlerinin olması ve boşanmaya kadar her türlü çözümün denenmesi temel ilke olarak benimsenmiştir. […]

Türkiye’de Boşanmaların Genel Özellikleri Google

Aile ve evlilik kurumunun evrenselliğine bağlı olarak boşanma da evrensel bir nitelik taşır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, kültürel yapıları demografik ve ekonomik özellikleri boşanmanın karakteristiğinin başta gelen belirleyicileridir. Buna bağlı olarak boşanmaya ilişkin tutum ve tavırlarda, yasal düzenlemelerde ve boşanma istatistiklerinde uluslararası farklılıkların olması doğaldır. Türkiye’de boşanma konusunun, araştırma verilerine ve istatistiklere yansıyan temel özelliklerinin başlıcaları […]

Türkiye’de ve Dünya’da Çocuk Sağlığının Durumu Google

Türkiye nüfusunun %60-65 i doğurganlık çağındaki kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Türkiye nüfusunun, yaşlara ve cinsiyete göre dağılımı, gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi bir piramit biçimindedir (Şekil 1). Gençlerin toplam nüfusa oranı yüksektir. 15 yaş altındaki gençler, toplam nüfusun %32’sini oluşturmaktadır. Bu oran kırsal kesimde daha da yüksektir. 5 yaş altı çocuklar ise toplam nüfusun %10’unu […]

  • Sayfalar 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >