Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

13. Teknolojinin Ailenin Sosyokültürel Yapısına Etkisi Google

Bir toplumda bulunan sosyal kurumların her birinin kendine özgü ayrı bir işlevi vardır. Toplumların ilk gelişme aşamalarında din, yönetim, eğitim, ekonomi gibi diğer sosyal kurumlar öncelikle aile sistemleri içerisinde şekillenip, daha sonra kültürel gelişmeye paralel olarak, aileden koparak bağımsız olmuşlardır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Teknolojin in ailenin sosyal yapısına etkisi nedir? – Değişen teknolojinin […]

14. Aile İçi Şiddet Google

Aile içi şiddet, kadın erkek ve çocuk olarak ailenin tüm bireylerini ilgilendiren ciddi sosyal bir sorundur. Toplumda şiddet içeren davranışların çoğu “normal”, arzu edilmese bile “örf ve adetlere uygun” ve eğitici bir davranış biçimi olarak algılanmaktadır (Özgüven 2001). Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Şiddet ve aile içi şiddetin anlamı nedir? – Ailede şiddetin kapsamında kimler […]

Aile İçi Şiddetin Etkileri ve Sonuçları Google

Aile içi şiddet, hem aileyi oluşturan üyelerin tek tek her birini etkileyen, hem de ailenin ve dolayısıyla toplumun bütünlüğünü tehdit eden ciddi bir sorundur. Ailede şiddet, öncelikle kadın ve çocuklara yönelik olarak ortaya çıkmaktadır. Şiddetin türü ne olursa olsun, etkileri yalnızca uygulandığı süreyle sınırlı kalmayıp bireyler üzerinde bıraktığı izler ve yarattığı sonuçlar, bireyin gelecekteki yaşamında […]

Aile İçi Şiddetin Kapsamı ve Boyutları Google

Aile üyelerinden birinin, diğer üyelerden bir ya da birkaçının yaşamını, fiziksel ve ruhsal yönden olumsuz olarak etkilemesi ailede şiddetin göstergesidir. Ailede şiddetin yönü güçlüden güçsüze, erkekten kadına, ebeveynden çocuğa doğrudur. Günümüzde aile içi şiddet, şiddete maruz kalan kişiye göre üç grupta incelenmektedir. – Eşler arasında şiddet – Çocuğa yönelik şiddet – Yaşlıya yönelik şiddet Ailede […]

Aile İçi Şiddetin Nedenleri Google

Çok yönlü işleyen ve beslenen aile içi şiddetin, karmaşık bir sorun olduğu ve ortaya çıkmasında rol oynayan pek çok etkenin bulunduğu bilinmektedir. Bu etkenlerden bir kısmı biyolojik olarak nitelenmekte ancak temelde de daha çok çevresel ve yaşantısal etkenlerin yer aldığı kabul edilmektedir. Saldırganlık bir içgüdüsel davranış olarak tanımlanmakta uygun sosyal, kültürel ve ekonomik koşulları olan […]

Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Google

Aile içi şiddetin ailelerin tümünde yaşanıyor olduğunu düşünmek kadar, yok saymak da doğru değildir. Günümüzde şiddetin sonuçları aile sınırlarını aşıp. sağlık kurumlarına, karakollara ve adli mercilere kadar ulaşmaktadır. Bir sorunun çözülebilmesi, öncelikle onun farkında olmayı ve varlığını kabul etmeyi gerektirir. Aile içi şiddet sorununun çözümü öncelikle bu gerçeğin göz ardı edilmemesi ile mümkündür. Yapılacak ilk […]

Aile İçi Şiddetin Toplumsal ve Kültürel Dayanakları Google

Günümüzde şiddet olgusu, yaşamın her alanında ve türlü biçimlerde karşımıza çıkan toplumsal bir sorundur. Son yıllarda aile içi şiddet sıklığında geçmişe oranla artış olduğu ve dünyadaki her 3 kadından birinin şiddete maruz kaldığı belirtilmektedir. Bu konuda yapılan bir araştırmaya göre Tayland’da kadınların % 50’si, Güney Afrika’da % 61’i, Fransa’da % 51’i, Şili’de % 80’i, Pakistan’da […]

Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Anlamı Google

Şiddet temelde engellenme ve öfke duyguları ile baş etmenin ve bu duygulan ifade etmenin bireysel ve toplumsal açıdan yıkıcı bir yoludur. Şiddetin varlığı insanlık tarihi kadar eskidir. Şiddetin kaynağında korkular, engellemeler ve baskılar vardır. Şiddet içerikli davranışların ortaya çıkmasında biyolojik etkenlerin yanı sıra çevresel ve yaşantısal etkenlerde önemli bir rol oynamaktadır. Pek çok etkene bağlı […]

Teknolojinin Ailenin Kültürel Yapısına Etkisi Google

En basit tanımıyla kültür yaşam biçimidir. İnsan dünya üzerinde var olduğu andan itibaren hep daha iyiyi daha güzeli, daha rahatı ve daha konforluyu, daha lüksü aramış, bulmaya çalışmıştır. Bu çabası sonucunda sürekli olarak teknolojiyi geliştirmiş ve gelişen teknolojinin getirdiği olanaklara bağlı olarak yaşam düzeyini hep daha yükseğe taşıma gayreti içerisinde olmuştur. Bu nedenle gerek teknoloji […]

Teknolojinin Ailenin Sosyal Yapısına Etkisi Google

Değişen Teknolojinin Türk Ailesinin Sosyal Yapısında Meydana Getirdiği Değişiklikler Türk ailesinin sosyal yapısında en büyük değişiklikler, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte meydana gelmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte bir dizi toplumsal reform yapılmış ve bu toplumsal reformlar ailenin sosyal yapısını oldukça değiştirmiştir. Bu konudaki en önemli elken 4 Ekim 1926’da yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu olmuştur. Bu […]