Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

05. Evlilikte Uyum ve Dayanışma Google

Evlilik bir ömür boyu hayatı paylaşmaktır. “Sende sükûn bulana kadar yüreğim huzursuzdur”. “Sevebileceğim şeyi aradım, sevebileceğim şeyi aradım sevmeye âşık olarak güvensizlikten, tuzaksız yollardan nefret etlim “ M.C.Darcy Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda: – Evlilikte uyum ve dayanışmanın anlamı ve önemi nedir? – Evlilikte karşılanması beklenen temel ihtiyaçlar nelerdir? – Aşk evlilikte uyumu nasıl etkiler? – […]

06. Anne Baba Olmak Google

Anne baba olmak çok ciddi hazırlık gerektiren bir dunundur. Anne baba rolü, çok fazla sorumluluk isteyen geri dönüşümü olmayan, birçok bilgi ve beceri edinmeyi ve toplumsal anlamda birçok fedakârlıklar yapmayı gerektiren bir roldür. Bu yeni role hazırlıklı hale gelebilmek için hem psikolojik olarak hazır olmak hem de bir çocuğun ihtiyaç duyduğu bakım, eğitim ve psikolojik […]

07. Ailede İletişim ve Etkileşim Google

Aile, kendi üyelerini değerli bulur, aralarında karşılıklı destek, uyum ve iletişim vardır. Uyum ve desteğin temeli olan “iletişim” toplumlardaki temel düzeni sağladığı gibi, aile sistemi içinde de sağlıklı bir düzenin oluşmasına katkıda bulunur (Özgüven, E. 2000). Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – İletişim nedir? İletişimin öğeleri nelerdir? – Ailede iletişimin önemi ve özellikleri nelerdir? – Ailede […]

08. Ailenin Sosyal Güvenliği Google

Sosyal güvenliğin en önemli özelliği, koruma birimi olarak aileyi esas almaktadır. Bugün oluşturulan tüm güvenlik sistemleri aileyi hedef almakta, geliştirilen sosyal güvenlik, politikaları, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması yönünde olmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Sosyal güvenlik nedir? Sosyal güvenliğin koruma kapsamında kimya da kimler vardır? – Sosyal güvenlik konusunda geleneksel uygulamalar ve bunu […]

Ailede Anne, Baba ve Çocuk İlişkileri Google

Çocuğun dünyaya gelmesiyle eşlerin rol ve sorumlulukları değişmektedir. Dünyaya gelen bebek eşlere, anne baba olmanın sevinç ve mutluluğuyla birlikte, yeni rol ve sorumluluklar da yüklemektedir. Eşler arasındaki bağ, aileye yeni bir üyenin katılmasıyla yaşam bağına dönüşmektedir. Ana babanın görevi, çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, onu yaşamda güvenli kılmak, ona yaşamı öğretmek ve sorunlarla başa […]

Ailede Boş Zaman Değerlendirilmesi Google

Ailenin, doğal ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olarak kullandığı zamanlar dışında kalan, kısa ve uzun süreli zaman dilimleri boş zaman olarak tanımlanmaktadır. Aile üyelerinin, boş zamanlarını yararlı etkinliklerle değerlendirmeleri hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemlidir. Boş zaman, boşa geçirilecek ya da gelişigüzel harcanacak bir zaman değildir. Boş zaman değerlendirme: – Bireyin kendini ifade […]

Ailede Disiplin Google

Ailede disiplin, aile bireylerinin yaşamlarını sağlıklı ve bilinçli bir şekilde bir arada geçirmelerini sağlayan bir düzen ve yaşam tarzıdır. Her evin kendine özgü bir disiplin anlayışı, her ailenin önem verdiği değerleri ve davranış şekilleri vardır. Evde uygulanan disiplin kuralları hiçbir yerde yazılı değildir. Anne babanın koyduğu kurallar, genellikle ailelerinden gördükleri, çevrelerine danışarak öğrendikleri ya da […]

Ailede İletişim Google

Aile farklı çevrelerden gelen ve farklı kişilik özellikleriyle donanmış, karşı cinsten iki insanın evlilik yoluyla oluşturdukları bir birliktir. Evlilik her iki taraf için de yeni bir durum ve yeni bir ortam anlamına gelir. Kısacası evlilik eşler için yeni bir yaşam biçimidir. Bu yeni duruma uyum, eşlerin birbirlerini yeterince tanıdıkları, anladıkları ve ihtiyaçlarını karşılayabildikleri ölçüde gerçekleşebilir. […]

Ailede Kardeşler Arası İlişkiler Google

Ailede ikinci bir çocuğun dünyaya gelmesi ile aile ilişkileri yeni bir boyut kazanır. Aileye katılan bu yeni üye, dünyaya ilk gelen çocuğa ablalık ya da abilik rolünü getirir. Aile içi ilişkiler dengesinde değişiklik yaratan bu durum kimi zaman ailede gerginliklere yol açabilir. Ailede kardeşler arasındaki ilişkinin niteliği, hem ailenin huzur ve mutluluğu hem de çocukların […]

Ailede Sevgi Google

Sevgi, insanları birbirine bağlayan en güçlü duygudur. Yaşamı sürdürebilmek için anne ve babanın bakımına ihtiyacı olan çocuk, doğduğu andan itibaren onların sevgi ve şefkatine muhtaçtır. Çocuğun sevgi ihtiyacı, doğduğu andan itibaren doyurulmayı bekler. Bu sevginin niteliği, çocuğun tüm yaşamını etkiler. Sevgi, çocuğa güven içinde olduğu, korunduğu, yalnız olmadığı ve değerli olduğu duygusunu kazandırır. Bu duygular […]