Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

02. Kitapçık Kodları (2011) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarına ait cevaplara ulaşmak için öncelikle kitapçık kodlarına ulaşmanız gereklidir. Bu sayfadaki kitapçık kodlarının altındaki derslere ait kodlardan faydalanarak cevap anahtarından ilgili dersin cevaplarına ulaşabilirsiniz. Bol doğrulu az yanlışlı sınavlar dileriz.

02. Toplumsal Kurumlar ve Aile Google

Toplumdaki değişmelere bağlı olarak sosyal kurumların yapı ve işlevlerimle de değişme görülür. Sosyal kurumlunu herhangi birinde meydana gelen değişme yada yaşanan sorun diğer kurumlarda da hissedilir. Sosyal kurumlar, farklı özellikler taşısalar bile genelde toplumların hepsinde bulunur. Bunların başlıcaları; aile, devlet, hukuk, eğitim, ekonomi, din ve ahlak kurumlarıdır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Ailenin karşılıklı etkileşim […]

03. Evlilik: Anlamı, Önemi ve Özellikleri Google

“Senin yanında yürümek, sevdiğin o küçük ayaklarımla adım atmak, ayaklarımı uzun ölçekli kunduralarımın içinde hissetmek çevreme sardığın bütün sevgiyi sevdiriyor bana. Ellerimin küçük el kürkü içinde kıpırdaması; kollarımın, yüzümün hareketleri, sesimin dalgalanmaları beni mutlulukla dolduruyor” (Krich, 1998). Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Evlenme ve evlilik nedir? – Evliliğin sosyal yapıdaki yeri ve önemi nedir? – […]

03. Sınav Açıklamaları Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sorularına ve cevaplarına dair açıklamalara bu bölümden ulaşabilirsiniz. Doküman içindeki yönlendirmelerle oturum ve ders kodlarına kolayca ulaşarak cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

04. Evlilik Kararı ve Evlenme Google

Evlilik kararı insanın, yaşamındaki en zor ve en önemli karandır. Evlenen eşlerin yanı sıra yakınları ile bu evlilikten doğacak çocuklar da, evlilik kararının etki alanındadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Evlilik kararının kapsamı ve önemi nedir? – Evliliğe hazır olmanın anlamı ve önemi nedir? – İnsanları evliliğe yönlendiren etkenler nelerdir? – Evlilikte eş seçmenin önemi […]

Aile ve Devlet Google

Toplumsal sistemin ve toplumsal ilişkilerin güvencesi olan devlet, en eski ve en güçlü toplumsal kurumlardan biridir. Devletle diğer kurumlar arasındaki ilişkiler yasalarla düzenlenir. Siyasal sınırlar içinde devlet, en yüksek erktir ve toplum içindeki ilişkileri düzenleyici ve toplumun varlığını koruyucu araçları elinde bulundurur. Toplumsal bir kurum olan ailenin varlığı ve korunması devletin güvencesi altındadır. Anayasanın 41.maddesinde;”Aile […]

Aile ve Eğitim Google

Eğitim yaşam boyu bir süreçtir. Bireyin doğumuyla ailede başlar. Bireyin kişiliğini oluşturan ve çevreye uyumunu sağlayan temel davranışlar ailede kazanılır. Bu nedenle de aile, çocuğun ilk eğitim ortamı, ana baba da ilk öğretmenlerdir. Aile, doğduğu andan başlayarak çocuğun kendisini, çevresini, kısaca yaşamı tanımaya başladığı, ilk deneyimleri edindiği ve ilk eğitimini aldığı temel kurumdur. Çocuğun, toplumun […]

Aile ve Ekonomi Google

Ekonomi, var olan sınırlı kaynakların, insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla nasıl kullanılacağı konusu ile uğraşır, ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirilmiş mal ve hizmetlerin, üretimini, bölüşümünü ve tüketimini düzenleme amacına yönelmiştir. Ekonomi, genellikle toplumsal yaşamın maddi yönü ile ilgilidir. Üretim ve tüketim, ekonomik faaliyetlerin temel yapısını oluşturur. Toplumsal bir kurum olan aile, toplumun en küçük üretim ve […]

Aile ve Hukuk Google

Hukuk, toplumu düzenleyen ve kamu gücü ile desteklenen kuralların tümüdür. Günümüz dünyasında tüm toplumlarda sosyal düzen hukuk kuralları ile sağlanabilmektedir. Hukukun temel özelliği güçlü yaptırım gücüdür. Hukuk kurallarına uygun davranmayanlar yine hukuk kuralları ile cezalandırılırlar. Toplumdaki diğer sosyal kurumlar gibi aile de hukukla doğrudan ilişkilidir. Çünkü aile birliği, hukuki temeller üzerine inşa edilir. Ailenin kurulması, […]

Aile, Din ve Ahlak Google

Din ve ahlak kurumu, insan yaşamının manevi yönüyle ilgili olmakla birlikte insan ilişkilerini düzenlemesi ve toplumsal düzeni sağlaması açısından sosyal işlevleri de olan evrensel bir kurumdur. Din, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana en ilkelinden en gelişmişine kadar her toplumda var olmuş sosyal bir kurumdur. Hemen her dinin bir ahlaki yönü vardır. İyi ve güzel ahlak, […]

  • Sayfalar 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >