Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

09. Yazılı Anlatım Türlerinden Sanatlı Metinler ve Bilgilendirici Metinler Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – yazılı anlatım türlerinin önemini kavrayabilecek, – sanatlı ve bilgilendirici metinleri tanımlayabilecek, – sanatlı ve bilgilendirici metinlerin kişiler, olay, yer, zaman ve planlarına ilişkin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – Şiir, öykü, fıkra, masal, roman, tiyatro ve makale özelliklerine ilişkin bilgilerinizi hatırlayınız. – Bu […]

10. Yazılı Anlatım Türlerinden Düşünsel Metinler ve Yazışmalar Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – düşünsel metin ve yazışmaların önemini kavrayabilecek, – deneme, eleştiri, röportaj, gezi yazısı, günlük gibi metinlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, – özel yazışmaların amaçlarını ve yazılış şekillerini kavrayabileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – Deneme, eleştiri, röportaj, gezi yazısı, günlük gibi yazıların metinlerin özelliklerine ilişkin bilgilerinizi düşünerek eksiklerinizi […]

11. Okul Öncesi Eğitimde Konuşma ve Dinlenme Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – dil ve iletişim ilişkisi hakkında bilgi sahibi olabilecek, – çocukların konuşma ve dinleme becerilerini edinmelerine ilişkin bilgi sahibi olabilecek, – dil edinim döneminde yetişkin davranışlarını tanımlayabilecek, – konuşma, dinleme, öğrenme arasında ilişki kurabilecek, – çocukların dinleme becerilerini geliştirmek için dikkat edilmesi gereken özellikleri kavrayabilecek, – konuşma ve dinleme etkinliklerinin […]

12. Okul Öncesi Eğitimde Okuma ve Yazma Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – okul öncesinde okuma ve yazma eğitimine ilişkin görüşler hakkında bilgi sahibi olabilecek, – okul öncesinde okuma ve yazma eğitiminin amacını kavrayabilecek, – erken çocukluk dönemindeki yazı gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilecek, – okul öncesinde okuma ve yazmayı hangi özelliklerin etkilediğini açıklayabilecek, – okul öncesinde sınıfta düzenlenen farklı köşelerle okuma-yazmaya […]

13. Okul Öncesi Eğitimde Okuma ve Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – okul öncesi eğitimde çocuklara hikâye okumanın önemini anlayabilecek, – okul öncesinde çocuklara hikâye okurken nelere dikkat edileceği ve izleyen etkinliğin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olabilecek, – okul öncesinde çocuklarla birlikte kitap yapımının önemini anlayabilecek, – okul öncesinde çocuklarla birlikte kitap yaparken dikkat edilmesi gereken özellikleri anlayabilecek, – okul […]

Bilgilendirici Metinler Google

Toplumu bilimsel, siyasal, sanatsal ya da sosyal bir konu üzerinde bilgilendirmeyi, tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı amaçlayan yazı türlerine bilgilendirici metinler denir. Bilgilendirici metinlerin duygusal boyutları pek yoktur. Bir gözlem, araştırma, inceleme ya da deneyime dayalı yazılardır. Genellikle gazetelerden tanıdığımız makale, fıkra, haber, inceleme, biyografi, otobiyografi, bibliyografi türündeki metinlerdir. Birçoğu sonradan kitaplaşır. Bu ünitede bu […]

Çocuklara Hikâye (Öykü) Okuma Google

Çocuklara hikâye kitabı okumak, onların kitaplarla ilgilenmelerini ve kitap okumaya ilgi duymalarını sağlayan bir etkinliktir. Smith ve Elley’e göre; çocuklara hikâye kitapları okunduğunda, farklı hikâyeleri tanımaya, hikâyede yaşanan olaylar ve karakterlerle daha fazla ilgilenmeye başlarlar. Çocuklar sevilen kitaplara ilişkin deneyimler edinirken farklı konuları merak ederek, farkında olmadan sözdizimi, sözcük dağarcığı, deyimler hakkında bilgiler edinebilirler. Aynı […]

Düşünsel Metinler Google

Toplumu sanatsal ya da sosyal bir konu üzerinde düşündürerek, tartıştırarak gerçeklere ulaştırmayı amaçlayan yazı türlerine düşünsel denir. Çoğunda yazarın sanatlı anlatım kaygısı yoktur, fakat ince söyleyişler de yok değildir. Deneme, eleştiri, gezi yazıları, günlük, anı türündeki. Birçoğu sonradan kitaplaşır. Deneme Özgürce seçilen bir konuda hem öğretici hem de düşünsel özellikleri olan fakat yazarın kendi kendisiyle […]

İletişim, Dil ve Konuşma Google

İnsanları diğer canlılardan ayıran yeteneklerden biri hatta en önemlisi, dili kullanarak, bir başka deyişle konuşarak iletişim kurma becerisine sahip olmasıdır. İletişim, Aksan’ın tanımladığı gibi bir bilginin, bir düşüncenin, bir duygunun ya da bir niyetin ilkel ya da ergin bir göstergeler dizgesi aracılığı ile bir zihinden bir zihne ya da bir yerden başka yere ulaştırılmasıdır. İletişim […]

Kitap Yapımı Google

Kitap yapımı, çocukların kitaplara olan ilgilerini geliştirerek, yazılı ve sözlü dil arasındaki ilişkiyi anlamalarını ve okumaya ilgi duymalarını sağlar. Çocukların kendi yaptıkları kitaplar, her zaman diğer kitaplardan farklı ve çok uzun süre hatırlayabilecekleri kitaplardır. Graham ve Kelly’e göre; çocuklara okudukları metinleri nasıl değerlendirecekleri öğretilmelidir. Kitap yapımı da çocuklara bunu öğretmektedir. Kitap yapımı sırasında, tasarlama düzeyinden […]

  • Sayfalar 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >