Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

04. Okuma ve Anlam Çıkarma Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – okumanın, anlama olduğunu açıklayabilecek, – öğretici ve yazınsal metinlerin özelliklerini kavrayabilecek, – öğretici ve yazınsal metinleri okuyup anlamada, nelere dikkat edileceğini kavrayabilecek, – metin okumada, anlamanın önemini tartışabileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – Yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızla bir metni okuyarak, anlayıp anlamadığınızı tartışınız. – Bir metni okuyunuz ve […]

05. Konuşma, Okuma ve Yazma Arasındaki İlişki Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – okuma ve konuşma arasında ilişki kurabilecek, – konuşmanın ögeleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, – iyi bir konuşmacının niteliklerini açıklayabilecek, – okuma ve yazma arasında ilişki kurabileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – Yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızla okuduğunuz kitapların, konuşmanıza etkilerini tartışınız. – Konuşmanızı nelerin etkilediğini araştırınız. – İyi bir […]

06. Anlatım Nedir? Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – anlama ile anlatım arasında ilişki kurabilecek, – anlatımın özelliklerine ilişkin bilgi sahibi olabilecek, – anlatım ögelerini kavrayabilecek, – anlatım ortamını tanımlayabilecek ve sözlü-yazılı anlatım ortamlarının özelliklerini tartışabilecek, – anlatım türlerini kavrayabilecek, – anlatım yolları hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – Anlatıma ilişkin bilgilerinizi gözden […]

07. Anlatım Birimleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – paragrafın planına, konusuna ve anlatım özelliklerine göre türleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, – tümce, sözcük, ses, harf terimlerini açıklayabilecek, – sözcüklerin gerçek, somut, yan ve mecaz anlamlarını seçebilecek; – sözcükler arası anlam ilişkilerinde eş anlamlılık, zıt anlamlılık, yakın anlamlılık, eş seslilik hakkında bilgi sahibi olabilecek, – anlamsız sözcükleri, ikilemelerin […]

08. Yazılı Anlatım Nedir? Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – yazılı anlatımın önemini kavrayabilecek, – yazmaya başlamadan önce yapılması gerekenleri anlayabilecek, – yazılı anlatım sürecinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – Yazılı anlatıma ilişkin bilgilerinizi gözden geçirerek, eksik gördüğünüz yerleri araştırınız. – Bir yazıyı yazmadan önce neler yaptığınızı belirleyiniz. – Bir […]

Anlam Bilgisi Google

Dili anlam yönünden inceleyen bilim dalına anlambilim denir. Dilsel yapıların içerik açısından çıkardıkları sorunları inceler. Anlambilimin doğuşu 1826 yılında Alman dilcisi H. Reisig ile olmuştur. 1885’te ise Darmesteter ‘Sözcüklerin Yaşamı’ adlı yapıtında sözcüklerin anlamını incelemiştir. Asıl anlambilimin babası 1897’de ‘Essai de Semantique’ adlı çalışmasıyla Breal olmuştur. Breal anlambilim ile biçimbilimi birleştirerek çalışmasını; dilin düşsel yasaları, […]

Anlama Nedir? Google

Okuma etkinliğinde temel amaç anlamadır. Türkçe Sözlük “anlamak” eylemini “Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak; yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek sonuç niteliğinde başka bir bilgi edinmek.” biçiminde tanımlıyor. Demek ki bu eylem bir süreç işidir. Okuma da bir anlama sürecidir. Anlama, birçok işlemin bir arada yer aldığı girişik bir etkinliktir. Önce […]

Anlatım Biçimleri Google

Bir olay anlatımı ile düşünce anlatımı aynı yöntemle olmaz. Düşünce yazılarında ve resmi mektuplarda anlatım daha ciddi, özel mektuplarda, anılarda daha içten, olay yazılarında sürükleyici, heyecan doludur. Anlatımda kimi zaman konuşma dili, kimi zaman şiir dili kullanılır. Her ikisi için de iki anlatım biçimi vardır: Dolaylı anlatım, dolaysız anlatım. Anlatım hangi durumlarda farklılaşır? Dolaylı Anlatım […]

Anlatım Nasıl Tanımlanır? Google

Duygu, hayal, düşünce, bilgi ve gözlemlerimizi başkalarıyla paylaşmak istediğimizde, anlatma yöntemini kullanırız. Anlatma olayına anlatım denir. Öyle ise anlatım; duygu, hayal, düşünce, bilgi ve gözlemlerimizin başkalarına söz ya da yazı ile açıklanması diye tanımlanır. Anlama olmadan niçin anlatma olmaz? Açıklayınız. Anlama olmadan anlatma da anlaşma da olmaz. Anlamayı öğrenmeden, anlatma öğrenilemez. Yaşanan, duyulan, okunan olayların, […]

Anlatım Ortamı Google

Anlatım ortamı, iletişimin yani anlatı alış verişinin yapılması için gerekli ögelerden oluşan bir ortamdır. Bu ortam değerlendirildiğinde anlatımın; verici, alıcı, veri, iletişim yeri, iletişim zamanı olmak üzere beş ögeden oluştuğu görülür. Bir sözlü anlatım ortamında, yukarıdaki ögelerin yerine hangilerini koyarsınız? Sorunun karşılığı aşağıdaki gibi olmalıydı. – Verici: Anlatan (konuşmacı) – Alıcı: Dinleyen (dinleyici ya da […]

  • Sayfalar 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >