Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Çocuğun Gelişim ve Öğrenmesinde Konuşmanın Rolü Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – dil ve konuşmanın, çocuğun gelişim ve öğrenmesindeki rolünü ve önemini kavrayabilecek, – konuşmanın, eğitim içinde niçin önem kazandığını anlayabilecek, – sınıf ortamında, öğretmenlerin kullandığı konuşma dilinin, çocuklar üzerindeki etkilerini kavrayabilecek, – onaylayıcı ve kısıtlayıcı konuşma diline ilişkin örnekler verebilecek, – öğretmenlerin amaçlarının önemini anlayabilecek, – konuşma diline ilişkin amaçları […]

02. Konuşmanın Üretimi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Sözlü iletişim hakkında bilgi sahibi olabilecek, – kesintisiz ve akıcı sözlü iletişimin gerçekleşebilmesi için gerekli şartlar hakkında bilgi sahibi olabilecek, – konuşmanın önemini kavrayabilecek, – konuşmanın nasıl gerçekleştiğini anlayabilecek, – konuşmada kullanılan organlar ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, – konuşmayı oluşturan sesbirim ve bürünsel özellikler hakkında bilgi sahibi […]

03. Konuşma ve Konuşma Farklılıkları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – konuşma sürecini oluşturan eylemlerin neler olduğunu kavrayabilecek, – konuşma ve dili oluşturan katmanların neler olduğunu öğrenebilecek, – konuşma sorunları hakkında bilgi sahibi olabilecek, – okul öncesi dönem çocuklarda konuşma farklılıkları hakkında bilgi sahibi olabilecek, – çocukların konuşmasında değişik nedenlerle ortaya çıkabilecek farklılıkları gözlemleyebilecek, – okul öncesi dönemde uygulayacağınız etkinliklerde […]

05. Ailede Cinsel Eğitim Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – cinsel gelişimle ilgili temel kavramları anlayabilecek, – cinsel gelişim sürecini açıklayabilecek, – cinsel eğitimin ne olduğunu anlayarak önemini kavrayabilecek, – cinsel eğitim verirken dikkat edilecek ilkeleri kavrayabilecek, – anne-babaları çocuklarına nasıl cinsel eğitim verecekleri konusunda bilgilendirebilecek ve buna yönelik ilgili eğitim programları düzenleyebileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: […]

06. Bazı Uyum ve Davranış Problemi Olan Çocukların Anne-Babalarının Eğitimi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra: – bazı davranış problemlerini belirtileriyle tanıyabilecek. – farklı davranış problemlerini birbiriyle karıştırmayacak, – çocukların veya öğrencilerin davranış problemlerini gözlemleyerek onlara daha eğitsel tepkide bulunabilecek. – anne babalarla işbirliği yaparak davranış problemi olan çocukların anne babalarının çocuğa daha eğitsel davranabilmelerinde onlara yardımcı olabileceksiniz. Çalışma Önerileri Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – […]

07. Engelli Çocukların Aile Eğitimi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıkları sonra; – engelli çocuk, özel eğitim, erken eğitim kavramları hakkında bilgi sahibi olabilecek, – okulöncesi dönemde engelli çocukların eğitiminde aile eğitiminin önemi hakkında fikir sahibi olabilecek, – engelli çocuğu olan ailelerin yaşadıkları duygusal tepkileri öğrenebilecek, – aile eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktaları kavrayabilecek – kaynaştırma kavramını açıklayabilecek. – sınıfınızda engelli bir […]

08. Travmatik Yaşantılar ve Çocuk Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – travmatik yaşantının özelliklerini sıralayabilecek-, – travmatik yaşantı geçiren öğrencilerin özelliklerini tanımlayabilecek, – travmatik yaşantıların normal psikolojik etkileri hakkında bir anlayış kazanabilecek, – çocukların tepkilerinin normale dönmesini sağlamada nasıl uygun bir ortam oluşturulabileceğini öğrenebilecek, – travmatik yaşantılara sahip öğrenciler için uygun bir okul ortamının özelliklerini belirleyebilecek, – travmatik yaşantı geçiren […]

09. Anne-Babalara Yönelik Rehberlik Hizmetleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – anne-babaların rehberlik gereksinimini kavrayabilecek, – anne-babalara yönelik rehberlik kavramını açıklayabilecek, – anne-babalara ne gibi rehberlik hizmetleri verilebileceğini anlayabilecek, – anne-babalara yönelik rehberlikte öğretmenin rolünü kavrayabilecek, – anne-babalara yönelik eğitim çalışmalarını açıklayabilecek, – anne-babalarla yapılacak konsültasyon çalışmalarını açıklayabilecek, – aile danışmasının ne olduğunu açıklayabilecek, – anne-babalara hangi durumlarda ne gibi […]

Aile Danışması Google

Aile üyelerinden birisinin veya ailenin ortak bir problemi olduğunda ve bu problemler aile düzenini, ilişkilerini bozacak düzeye ulaştığında, bunları çözmeye yardımcı olmak amacıyla psikolojik danışma veya terapi hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Ailelere yönelik verilen bu psikolojik yardıma aile danışması veya aile terapisi adı verilmektedir. Aile danışması ve aile terapisi kavramlarının literatürde benzer teknik ve yöntemleri kullandıklarından […]

Aile Eğitimi Alanında Çalışan Uzmanların Özellikleri Google

Aile eğitimi alanında kimler çalışabilir? Ne tür bir eğitim almaları gereklidir? Aile eğitimi alanında çalışan uzmanların belirtilen görevleri yerine getirebilmeleri için özel eğitim ve danışmanlık alanındaki eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekir. Alandaki eğitimin yanı sıra kaynaklara bakıldığında aileye karşı tutumları ve kişilik özellikleri de önemli görülmektedir. Aileyle sıcak, olumlu bir ilişki oluşturabilmek için uzmanın karşısındaki insanları […]