Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

03. Tahvil Piyasaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Tahvil piyasaları, anonim şirketlerin doğrudan doğruya borç para sağladıkları piyasalardır. Riski sevmeyen bazı yatırımcılar için, tahvile yatırım çekici olabilir. İşletmeler açısından ise, tahvil ihraç etmek tercih edilebilir. Çünkü tahvil maliyeti, hisse senedi maliyetine göre daha düşüktür. Bu nedenle, işletmenin ortalama sermaye maliyeti de düşer. Türkiye’de tahvil piyasalarının işleyişi […]

04. Hisse Senedi Piyasaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Hisse senedi, sermaye piyasasının en eski ve en önemli araçlarından biridir. Bu ünitede, hisse senedinin türleri ve türevleri, hisse senetlerinin halka arzı, İMKB hisse senedi piyasası ve hisse senedi değerlemesi konuları üzerinde durulacaktır. Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Hisse senedi nedir, Ne tür haklar sağlamaktadır? Hisse […]

05. Türev Finansal Piyasalar Google

[Audio clip: view full post to listen] Günümüzde, Bretton Woods sisteminin 1970’li yıllarda sona ermesinden sonra ortaya çıkan ve risklerin yönetiminde kullanılan türev ürünlerin önemi ve işlem hacimleri giderek artmaktadır. Türev ürünler; vadeli sözleşmeleri, gelecek sözleşmelerini, opsiyonları ve swapları içermektedir. Bu ünitede, söz konusu türev ürünlerin tanımları, özellikleri ve türev piyasalarının işleyişi üzerinde durulacaktır. Bu […]

06. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünite öğrenciye ülkemiz sermaye piyasasının işleyiş etkinliğini artırma, finansal varlık türlerini piyasanın gereksinmelerine göre çeşitlendirme, yatırımcıları ve piyasadan fon talep eden girişimcileri koruma ve bu amaçla piyasayı ve piyasada faaliyette bulunan borsalar ile aracı kurumları denetleme amacı ile kurulmuş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) hakkında bilgiler vermeyi […]

07. Menkul Kıymet Borsaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Daha önce alım satıma konu olmuş menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasa ikincil piyasadır. Organize piyasa niteliğindeki menkul kıymet borsaları ise ikincil sermaye piyasasının bir koludur. İkincil piyasanın serbest piyasa kesiminde devlet denetiminin yetersiz kalması, piyasada menkul kıymetleri alınıp satılan firmalara ait bilgilerin yeterince elde edilememe olasılığının bulunması nedeni […]

08. Kolektif Yatırım Kurumları Google

[Audio clip: view full post to listen] Bireysel yatırımcıların birlikte hareket etme gereksinimi duymaları kolektif yatırım kurumlarının oluşmasına neden olmuştur. Birlikte hareket etme büyük bir yatırım fonu oluşturacağından; yatırım seçeneklerinin araştırılıp bulunması için yapılacak analiz ve araştırma giderleri en düşük kılınabilmekte, çeşitli sektörlerde çalışan anonim ortaklıklarının finansal varlıklarına yatırımlar yapılabileceği için toplam risk azaltılabilmekte ve […]

09. Merkez Bankaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Kâğıt paranın kullanılmaya başladığı ülkelerde kullanılan banknotun basımı ticaret bankalarının görevi olarak görülmekte idi. Ancak birden fazla bankanın banknot ihraç etmesi ekonominin yönetilmesinde üniter devletin uygulayacağı ekonomi politikalarının para ile ilgili kısmını olumsuz etkiledi. Bu olumsuz etkileme para basımının tek elden yapılması ve parasal politikaların uygulanmasının tek otoriteye […]

10. Ticaret Bankaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Ticaret Bankalarının para piyasalarındaki yeri, işlevleri ve ekonomiye katkıları büyük önem taşımaktadır. Bu ünitede, ülke ekonomisinin işleyişine önemli katkılarda bulunma potansiyeline sahip ticaret bankaları ve ticaret bankalarının ülkemizde bu görevini ne derecede başarı ile yürüttüğü üzerinde durulacaktır. Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Ticaret bankalarının para piyasasındaki […]

11. Kalkınma ve Yatırım Bankaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Kalkınma ve yatırım bankaları, ekonomik gelişme sürecinde olan ülkelerde üretici aktif yatırımlarının finansmanını üslenerek, kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve hızlandırılması görevini üstlenmişlerdir. Bu ünitede kalkınma ve yatırım bankalarının tanıtılması ekonomideki yeri ve işlevleri anlatılacaktır. Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Kalkınma ve yatırım bankaları ne tür özellikler taşımaktadır ve […]

12. Özel Finans Kurumları, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Sigortacılık Google

[Audio clip: view full post to listen] Günümüzde fon akımına aracılık eden kuruluşlar, hem para piyasasında hem de sermaye piyasasında faaliyet göstermektedir. Bu kurumları kesin çizgilerle birbirinden ayırt etmek bu nedenle mümkün olmamaktadır. Türkiye’de finansal piyasalarda en etkin kurumlar bankalar olmakla birlikte, etkinliği fazla olmasa da banka dışı finansal aracı kurumlardan da bahsedilmesi gerekmektedir. Özel […]