Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

10. Uluslararası Pazarlama Terimler Sözlüğü Google

Acente: Malın mülkiyetini üzerlerine almadan satışın yapılmasına yardımcı olan aracılardır. Aracı Kişi ve Kuruluşlar: Ürünleri tüketicilere ya da kullanıcılara satan üretici işletme dışında dağıtım zincirinde yer alan bağımsız toptancı, perakendeci, komisyoncu gibi aracılardır. Başa baş Fiyatlandırma: Bir ürünün satış fiyatının kar olmaksızın bütün üretim maliyetlerini karşıladığı bir fiyatlandırma yöntemi. Dağıtım Kanalı: Bir malın üreticiden tüketiciye […]

Alt Kültürler Google

Kültürün tüm toplumu kapsayan bütüncül bir özelliği olmasına karşın, tüm bireylerin aynı biçimde düşünmeleri, aynı duyguları yaşamaları ve aynı yollarla hareket etmeleri düşünülemez. Tüm toplumlarda temel toplumsal değerleri paylaşan ancak bunları farklı yollarla ortaya koyan küçük toplumsal gruplar vardır. Bu gruplara alt kültür adı verilir. Belirli bir alt kültürdeki bireylerin inançları, değerleri ve gelenek ve […]

Banka Bilançosunun Özellikleri Google

Bir bankanın faaliyetlerinin özetini açıklayan mali tabloları oluşturan temel kalemlerin ve bunların büyüklüğünde meydana gelen değişikliklerin anlamını Türk bankacılık sistemi bağlamında açıklayabilmek Bir öğrencinin bir öğrenim döneminde nasıl bir performans gösterdiğini anlayabilmek için bu öğrencinin transkriptini veya karnesini incelememiz gerekir. Transkript bize öğrencinin o dönemde hangi dersleri aldığını, bu derslerdeki performansını ve genel başarı durumunu […]

Banka Performansının Ölçümü Google

Bir bankanın faaliyetleri sonucu gösterdiği performansın nasıl değerlendirilebileceğini ve bu amaçla kullanılabilecek temel ölçütlerin neler olduğunu açıklayabilmek Bir bankanın performansını değerlendirebilmek için, bankanın kârlılığını direkt olarak belirleyen gelir ve gider yaratan kaynakları tanımlayan gelir tablosunu incelememiz gerekir. Aşağıda yer alan Tablo 11. 2, Türkiye’deki ticari bankaların toplulaştırılmış ve özetlenmiş gelir tablosunu göstermektedir. Faaliyet Gelirleri Bir […]

Banka Yönetimi: Genel İlkeler Google

Bir bankaya ait bilançonun şekillendirilme sürecini ifade eden aktif-pasif yönetimi kavramlarının temel ilkelerini ve bu amaçla kullanılabilecek teknikleri açıklayabilmek Bir bankanın bilançosunu ve bu bilançodan yararlanarak temel faaliyetlerini gördükten sonra bu bilançonun nasıl şekilleneceğine karar verme sürecini inceleyebiliriz. Bankacılıkta bu süreç genel yönetim ilkeleri olarak adlandırılmaktadır. Bir banka yöneticisi bilançonun aktifinin ve pasifinin nasıl şekilleneceğine […]

Bankacılık: Krediler – Özet Google

Özet Pür rekabet kavramını tanımlayarak, pür rekabetçi piyasa koşullarında faaliyetlerini sürdüren bir bankanın optimal kredi miktarını nasıl belirleyeceğini açıklayabilmek – Pür rekabet piyasalarında piyasaya giriş ve çıkışların serbest olması özelliği gerekli değildir. Pür rekabetçi bir bankacılık piyasasında hiçbir banka piyasa gücüne sahip değildir ve piyasa tarafından belirlenen faiz oranını kabullenmek durumundadırlar. – Pür rekabetçi bir […]

Bankacılık: Krediler – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Artan kredi talebi nedeniyle bankanın açacağı kredi miktarında ve elde ettiği kârda bir atış olacaktır. Aşağıdaki grafiğin A bölümünde başlangıçtaki piyasa dengesi 0 noktasında kurulmakta ve piyasa faiz oranı i 0 olarak belirlenmektedir. Bu faiz oranı veri iken, şeklin B bölümüne göre, tek bir banka L 0 kadar […]

Bankacılık: Krediler – Tartışma Google

Biraz Daha Düşünelim 1. Banka kredilerine uygulanan piyasa faiz oranının %20 olması durumunda, pür rekabet koşulları altında çalışan bir banka açacağı kredilere %21 faiz oranı uygulamak isterse hangi miktarda kredi açacaktır? Neden? 2. “Piyasa gücüne sahip bir banka kredilere uyguladığı faiz oranını piyasadaki diğer bankaların uyguladıkları faiz oranının üzerinde bir düzeye yükseltirse, hiçbir müşteri bu […]

Bankacılık: Krediler – Test Soruları Google

Test Soruları 1. Pür rekabet piyasasını tam rekabet piyasasından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? a. Ürün farklılaştırmasının mümkün olması b. Piyasaya giriş ve çıkışların serbest olmaması c. Piyasa katılımcılarının tam bilgiye sahip olamaması d. İşlem maliyetlerinin önemli boyutlara ulaşması e. Arz ve talep edenlerin sınırlı sayıda olması 2. Pür rekabet koşularında piyasada çok sayıda banka bulunmasının […]

Bankacılık: Mevduatlar – Özet Google

Özet Mevduat kavramını ve bankaların temel fon kaynağı olan mevduatların kredi yaratılması sürecinin temel girdisi olarak ele alınması durumunda ortaya çıkacak kavramları açıklayabilmek – Bankalar, diğer firmalardan farklı olarak, para ticareti ile uğraştıkları için, kullanılan girdiler de, nihai çıktı gibi, parasal kaynaklardır. Bu kaynaklar içerisinde en önemlisi ve bankaların temel fon kaynağı niteliğindeki mevduatlardır. Bankanın […]