Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar Google

[Audio clip: view full post to listen] Sağlıklı bir ekonomik sistemin temelini, etkin şekilde işleyen finansal sistem oluşturur. Finansal piyasaların etkinliğine bağlı olarak sanayileşmenin de gelişeceği açıktır. Finansal piyasaların işlerlik kazanmadığı, bu piyasaların sağlıklı işleyişi için gerekli hukuki ve ekonomik önlemlerin alınmadığı ülkelerde hızlı ve sağlıklı kalkınma mümkün görülmemektedir. Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: […]

02. Para Piyasaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Para piyasaları; bireylerin işletmelerin ve hükümetlerin kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşıladıkları ya ela fon fazlalıklarını değerlendikleri piyasalardır. Bu bölümde para piyasalarının özellikleri ve fonksiyonlarıyla, bu piyasada işlem gören finansal araçlar incelenecektir. Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Para piyasalarının özellikleri, fonksiyonları ve riskleri nelerdir? – Para piyasalarında […]

08. Toplumsal Tabakalaşma ve Değişme Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Toplumsal tabakalaşma kavramını, tabakalaşma sistemlerinin toplumlarda oluşum sürecini ve farklılıkları dikkate alarak tanımlayacak, – Toplumsal tabakalaşma sistemiyle ilgili yaklaşımları karşılaştırarak inceleyecek ve tanışabilecek, – Toplumsal Hareketlilik, Toplumsal Değişme ve Modernleşme kavramlarını oluşturan etkenleri ve aralarındaki farklılıkları tanışarak tanımlayabileceksiniz. 1912 yılının 10 Nisan’ında […]

09. Psikoloji Bilimine Giriş Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteye çalıştıktan sonra; – psikoloji bilimini, onu oluşturan öğeleri ve temel amaçlarını dikkate alarak tanımlayacak, psikolojinin diğer bilimler arasındaki yerini ve ilişkisini tartışacak, – psikolojinin araştırmaya ve uygulamaya yönelik dallarını ve alt dalları ayrıntılı açıklayarak, farklılıkları tartışabilecek, – psikoloji araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikten açıklayabileceksiniz. Her […]

10. Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteye çalıştıktan sonra; – yaşam boyu gelişim psikolojisini, temel kavramları ve amaçlarını açıklayarak tanımlayacak, – davranış gelişiminde, biyolojik ve çevresel etkenleri açıklayacak, – davranış gelişimini açıklamaya yönelik geliştirilen başlıca kuramları tartışabileceksiniz. İsviçreli ünlü psikolog Jean Piaget, bilişsel gelişime ilişkin görüşlerinin pek çoğunu, -Lucienne, Jacgueline ve Laurent- […]

11. Güdüler ve Duygular Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteye çalıştıktan sonra; – güdü kavramını tanımlayacak, güdüsel davranışların oluşumuna etki eden içsel ve dışsal güdüleri açıklayabilecek, – bilinçdışı güdülenme kavramını tanımlayarak, güdüleri en yaygın kullanılan sınıflandırma şekliyle (birincil güdüler ve sosyal güdüler) açıklayacak ve güdülerin davranışlarımızı yönlendirmedeki hiyerarşisin i inceleyebilecek, – duygu kavramını tanımlayıp, duyguların […]

12. Duyum ve Algı Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteye çalıştıktan sonra; – davranışlarımızı belirleyen temel süreçlerden olan duyum ve algı kavramlarını, aralarındaki ayrımı tanımlayabilecek, – algının özellikleri üzerinde durarak, algı yanılmaları ve algıda öğrenmenin rolünü açıklayabileceksiniz. Dikkati belirleyen bireysel etkenlerden bir tanesi de kişinin sahip olduğu beklentiler ve inançlardır. Algılayan kişinin sahip olduğu beklentiler […]

13. Öğrenme Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteye çalıştıktan sonra; – öğrenme kavramını tanımlayarak, öğrenmenin yaşamımızdaki önemini tartışabilecek, – öğrenmenin üç temel yolunu; Tepkisel Koşullanma (Klasik Şartlanma), Edimsel Koşullama, Gözlem Yoluyla Öğrenme (Sosyal Öğrenme) süreçlerini ve davranışlara etkisini açıklayarak tartışabileceksiniz. Uyuşturucu kaçakçılığı önemli bir yasal sorundur. Bu sorunla başa çıkma çabalarında güvenlik güçleri, […]

14. Kişilik Psikolojisi ve Kişilik Kuramları Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteye çalıştıktan sonra; – kişilik psikolojisi ve kişilik kavramlarını tanımlayacak, kişiliğin gelişimine etki eden biyolojik ve çevresel etkenleri açıklayabilecek, – kişiliğin anlaşılması ve incelenmesine yönelik geliştirilen kuramları tanımlayabilecek, – kişiliğin değerlendirilmesi için yapıları kişilik testlerinin neler olduğunu ve özelliklerini açıklayabileceksiniz. İkizler hakkındaki araştırmalara yönelik bir kavgaydı […]

15. Davranış Üzerine Sosyal Etkiler Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – sosyal etki kavramını ve davranış üzerindeki üç çeşit sosyal etkiyi tanımlayabilecek, – bireyin davranışını etkileyen bir sosyal etkilerden, uyma, kabul etme ve itaat davranışlarını belirleyen etkenleri göz önüne alarak karşılaştırabilecek, – grubun, bireyin davranışı üzerindeki etkisini nedenleri ve oluşum koşulları ile açıklayabileceksiniz. […]