Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

05. Toplumsallaşma Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteye çalıştıktan sonra; – toplumsallaşma kavramını, özellikleri ve amaçlarından yola çıkarak tanımlayacak; toplumsallaşma sürecindeki etkenleri açıklayacak, – toplumsallaşma ile ilgili benlik, ayna benlik ve rol alma gibi sosyolojik kuramları tanımlayıp, toplumsallaşmadaki etkilerini tartışacak, – toplumun sahip olduğu kültürün aktarılmasında sorumlu olan toplumsallaşma kurumlarını tanımlayarak, açıklayabileceksiniz. 1938 […]

06. Toplumsal Gruplar Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – grup kavramını, diğer toplumsal oluşumlardan ayıran temel özellikleri dikkate alarak tanımlayacak ve grup olgusunun toplumsal yaşamdaki yeri ve önemini kavrayacak, – grup türlerini tanımlayacak, – grup normlarını karşılaştırarak açıklayabileceksiniz. Bundan altmış yıl önce Kaliforniya’da Pasadena’da yeni bir restoranın açılışı, yerel halkın ilgisini […]

07. Aile Kurumu Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – toplumsallaşmada etkili kurumlardan biri olan aile kavramı ve aile oluşumunda önemli olan evlilik kavramlarını tanımlayacak, – aile yapıları ve türlerini açıklayarak, bunların görev ve işlevlerini tanımlayabilecek, – aile ve evlilik biçimlerini tanımlayacak, – sosyolojinin önemli kuramlarının aile kurumunu ele alış biçimi ve […]

Aile Kurumuna Teorik Yaklaşımlar Google

Bu bölümde sosyolojide en önemli kuram olan fonksiyonalist, çatışma ve etkileşimci yaklaşımın aileyi nasıl gördüğünü ve ele aldığını inceleyeceğiz. Fonksiyonalist Yaklaşım Aile, her zaman toplum içinde önemli bir kurum olmuştur. Aile içinde doğup ortalama 20-25 yaşlarına kadar burada yaşıyor ve temel özelliklerimizi kazanıyoruz. Daha sonra evlenip kendi kurduğumuz aile içinde yaşantımız sürüyor. Boşanma oranlarındaki asın […]

Aile ve Evlilik Kurumunun Tanımı Google

Aile evrensel bir kurum olmasına karşılık, tanımlanması kolay bir kurum değildir. Çünkü her toplumun kendine özgü bir aile biçimi vardır. Aile denildiği zaman aklımıza önce kendi ailemiz gelir. Yani anne baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan bir gruptur. Bu doğal bir süreçtir. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde bu tür aile yapısı yaygındır. Ancak tanım eksiktir. Ailede evlilik […]

Aile Yapıları ve Türleri Google

Aile yapı olarak en genel biçimde küçük veya çekirdek aile, büyük veya geleneksel aile kavramları ile sınıflandırılabilir. Yapı olarak anne, baba ve evli olmayan çocuklardan oluşur. Bu tür aile modeli şehir ailesi, modern aile, çağdaş ve demokratik aile terimleri ile de anılır. Çekirdek ailenin en önemli özelliği üyeleri arasında çok yakın ilişkilerin olmasıdır. Her üye […]

Boşanma Google

Boşanma, taraflardan birinin veya her ikisinin kendi arzusu ile toplumda geçerli norm veya adetlere göre evlilik birliğinin sona erdirilmesidir. Geleneksel toplumlarda boşanma yaygın değilken, özellikle endüstrileşmiş toplumlarda bu oran çok yüksektir. Bu oran 1991 yılında Amerika’da binde 4.70, Türkiye’de 1994 rakamlarına göre binde 0.92’dir. Bu tür bir eğilimin temel nedenleri, geleneksel aileyi güçlü kılan, ekonomik, […]

Endüstrileşme Süreci ve Çekirdek Aile İlişkisi Google

İnsanoğlu, hayvan evcilleştirmeye ve tarımla uğraşmaya başlamadan önce, toplumun ekonomisi avcılığa ve toplayıcılığa dayanıyordu. Küçük sayıdaki çekirdek aileler, sürülerini besleyerek sık sık yer değiştiriyor, devamlı olarak bir yerde kalamıyorlardı. Ancak hayvanları evcilleştirmeyi ve toprağı sürüp, ekip biçmeyi öğrenmeleri ile artık sürülerin arkasından gitme gereği ortadan kalkmış ve insanlar belli bir toprak parçası üzerinde yaşama ve […]

Evlilik Biçimleri ve Analizi Google

Genelde aile, küçük aile ve geniş aile olarak sınıflandırılmasına karşın bunların kendi içinde farklılaştığını, hatta her kültürde geçmişten geleceğe farklı aile biçimlerine rastlandığını daha önce de belirtmiştik. Ancak, yine de aile kalıpları tesadüfi ve değişken değildirler. Sosyologlar aile ve evlilik biçimlerini beş temel kategoriye ayırarak incelemektedirler. Bunlar; – Eş sayısı, – Grup ilişkileri, – Çiftlerin […]

Grup Normları Google

Grupların en büyük özelliklerinden biri, üyelerinin uymak zorunda olduğu normlar geliştirmeleridir. Norm, bir grup içinde hangi tür davranışın uygun, hangi tür davranışın ise istenmedik olduğu belirten kurallar sistemine denir. Gruplar için normlar ortak bir davranış biçimi, ortak tutum ve inançlar, yaptıkları işlerine karşı geliştirdikleri ortak duygular olabilir. Grubun fonksiyonlarını etkin bir biçimde sürdürebilmesi için, grup […]

  • Sayfalar 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >