Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Aile Çeşitleri ve Tüketimdeki Rolleri Google

Tüketici davranışında, temel olarak bireyler ele alınır ve çeşitli araştırmalar ve çalışmalar bireyin satın alma kararlarını nasıl verdiğini çözümlemeye yöneliktir. Bunun sonucunda pazarlamacılar, tüketici karar sürecini etkileyecek ve daha etken olabilecek pazarlama stratejileri geliştirirler. Tüketici davranışlarını incelerken, bireyi tüketici olarak tek başına ele alma yerine aile olarak ele almak farklı sonuçlar doğurur. İnceleme birimi aile […]

Aile Tüketimindeki Karar Verme Sürecindeki İşleyişi Google

Aile üyelerinin karar vermedeki rolü, karar verme sürecinin çeşitli aşamalarına ve satın alınan ürünün tüketim biçimine göre değişir. Bir aile bireyinin üstleneceği roller ve davranışlar, öbür aile bireylerinin toplumsal çevresiyle yakından ilgilidir. Ürünlerin satın alınmasında eşlerin (karı kocanın) vereceği kararların çeşitlerini ve taşıdığı yapısal özelliklerini dörde ayırabiliriz (Mowen, s. 669): i) Özerk karar: Karı kocadan […]

Aile Yaşam Çizgisi ve Türkiye Araştırması Google

Türkiye’de birçok işletme aile yaşam çizgisi kavramının bilincinde olarak çeşitli stratejiler uygulamaktadır. Bu çizginin çeşitli evrelerine göre, birbirinden farklılaştırılmış uygulamalarla tüketiciye sürekli yakın kalma çabası giderek yaygınlaşmaktadır. Kapital Dergisi ile HTP’nin 1 Ekim 2003 tarihinde yaptığı kapsamlı bir araştırmada, çeşitli şirketlerin bu konudaki tutumları ele alınıp değerlendirilmiştir. Kapital Dergisi’nin bu konudaki değerlendirmelerini temel alarak yaşam […]

Aile Yaşam Çizgisinin Anlamı ve Tüketici Davranışındaki Yeri Google

Toplumları gözlemlediğimizde, ailelerin genelde izlediği belli bir gelişim çizgisinin olduğunu görürüz: Bireyler belli bir yaşa gelene dek ana babalarının yanında yaşarlar, daha sonra evlenirler; bir süre sonra çocuk sahibi olurlar; belli bir zaman kesitinde çocuklar da evlenerek kendi ailelerini kurarlar ve ana-baba evde yalnız kalır; bu yalnızlık çiftlerden birinin ölümüyle daha da artar ve sonuçta […]

Algılama Süreci ve İşleyişi Google

Algılama Sürecinin Anlamı Algılamanın duyu organlarımıza gelenleri alma, organize etme ve yorumlama süreci olduğunu belirtmekle birlikte, algılamanın yalnızca fizyolojik bir olay olmadığını da söylemeliyiz. Algılama yalnızca fizyolojik olsaydı, farklı geçmişleri, deneyimleri ve özellikleri olan kişiler aynı nesneyi benzer biçimde algılarlardı (Odabaşı ve Barış, s. 128). Bardak örneğinizi anımsayınız. Algılamada daha önceki yaşantı ve deneyimlerin etkisi […]

Algılama ve Beş Duyumuz Google

Algılamanın, bir uyaranın beş duyu organımızdan biri tarafından alınıp, zihinsel sürecimize bir girdi olarak kayıt edilmesi ile başladığından söz ettik. Bir alışveriş merkezinde istenilen çay markası aranırken değişik kategorideki ürünlerin önünden geçilir. Bu zaman diliminde mağazanın ışıklandırması, kokusu, çalınan müzik de algılanır. Hatta bazen aldığımız uyaranları yorumladığımızın ayırtına varamasak bile uyaranları yorumlayıp anlamlandırıyor oluruz. Bu […]

Algılama ve Perakendecilik Google

Tıpkı öbür işletmeler gibi perakende işletmelerinin de sattıkları ürünlerin algılanış biçimini ve tüketicilerin nerede alışveriş yapacaklarına yönelik kararları etkileyecek imajları vardır. Ürünlerin Beymen’den, Network’ten, Fabrika’dan ya da Boyner mağazalarından alınmasının farklı algılamalar yarattığını biliriz. Üstelik saydığımız markalar tek bir zincirin farklı halkaları olmasına karşın algılanışları farklıdır. İmaj: Tüketicinin, bir ürün, bir kurum, bir marka, bir […]

Bilinçaltı Algılama Google

Algılama konusunda çok konuşulan ancak bilimsel olarak belirlenemeyen bir kavram da “bilinçaltı algılama”dır. Bu kavram, kişinin bilinçli olarak farkına varamadığı uyarıcıların bilinçaltında algılandığı varsayımına dayanır. Bilinçaltı algılamanın uygulanmasına artık klasikleşen örnek olarak bir sinema işletmecisinin uygulaması verilebilir (Seagert, s. 55). Binlerce kişinin seyrettiği bir film içerisine saniyenin 1/3000’ü kadar kısa sürelerde iletiler yerleştirilmiş ve gösterilmiştir. […]

Danışma (Referans) Grupları ve Tüketici Davranışına Etkisi Google

Danışma Grubu Nedir? Danışma grubu (referans grubu), bir tüketicinin genel ya da özel düşünceleri, duyguları ve davranışlarında ölçü olarak aldığı kişi ya da gruplardır. Birey bu kişi ya da gruba göre kendini ölçer; inançlarını, değerlerini, tutumlarını, amaçlarını, hedeflerini ve davranışlarını örnek aldığı kişi ya da gruba göre değerlendirir. Özetle, tüketiciyi satın alma kararlarında etkileyen herhangi […]

Grup Kavramının Anlamı ve Önemi Google

Grup Nedir? Grup, bir dizi normu, değerleri ya da inançları aralarında paylaşan, belirli rol ilişkileri üstlenen ve davranışlarında birbirine bağlı olan iki ya da daha çok bireyin oluşturduğu topluluktur. Başka deyişle, grup belli bir zaman kesitinde birbirine bağlı olarak hareket eden ve belli ortak gereksinme ya da amaçları olan bireylerden oluşur. Grup belli bir yerde […]