Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

“Türkiye’deki Sivil Toplum Araştırma Projesi” Hayata Geçirildi Google

Anadolu Üniversitesi ve Johns Hopkins Üniversitesi işbirliğiyle ortaklaşa yürütülen “Türkiye’deki Sivil Toplum Araştırma Projesi” iki kurum arasında yapılan protokol ile hayata geçti. Anadolu Üniversitesi Rektörlük Senato Yönetim Kurulu Salonu’nda 21 Nisan Perşembe günü yapılan işbirliği protokolünü, Anadolu Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi adına Rektör Prof. Dr. Davut Aydın ile Johns Hopkins Üniversitesi adına Sivil […]

10. Kaynaştırma Uygulamalarında Öğrenmenin Değerlendirilmesi Google

Öğrenci başarılarının nasıl ölçüleceği, değerlendirileceği ve raporlaştırılacağı eği­tim sisteminin önemli konuları arasındadır. Özellikle yetersizliği olan öğrencilerin başarılarını belirlemek için sınav ve not verme uygulamaları sorunlu olabilmekte­dir. Bu sorunlara çözüm bulabilmek için öğretmenlerin sınavlarda bazı uyarla­malara ve not verme sistemlerinde bazı değişikliklere gitmeleri gerekmektedir. Bu ünitede bu uyarlamalar ve not verme sistemleri açıklanacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi […]

11. Kaynaştırma Uygulamalarında Davranış Yönetimi Google

Davranışların öğrenilmiş olduğu bilinmektedir. Uygun olan ya da olmayan her davranış bir yaşantı sonucu çevreden öğrenilmektedir. Sınıf içinde oluşan her bir öğrenci davranışından öğrencinin kendisi kadar sınıf öğretmeni de sorumludur. O halde iyi bir sınıf öğretmeninin, öğrencilerinin davranışlarını yönetebilecek bilgi ve beceriyle donatılmış olması gerekmektedir. Öğrencilerin davranışlarını yönetmek için ayrıca, sınıf öğretmeninin her bir öğrencisini […]

12. Sosyal Yeterliklerin Geliştirilmesi Google

Kaynaştırma sınıflarında kaynaştırmanın başarısı, kaynaştırmaya yerleştirilen öğrencinin akranları tarafından kabul edilmesi ve yetersizliği cilan öğrencinin kendisini sınıfın bir üyesi olarak algılamasına bağlıdır. Bu bağlamda öğretmenle­re düşen görev, yetersizliği olan öğrencilerin sosyal yeterliklerini geliştirmek yoluy­la sosyal kabullerini sağlamaktır. Bu ünitede sizlere sınıfınızdaki tüm öğrenciler için sosyal etkileşimi artırarak öğrencilerinizin sosyal yeterliklerini geliştirebilece­ğiniz stratejiler açıklanmaktadır. Amaçlarımız Bu […]

Açıköğretim’de Çıta Yükseliyor Google

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) İl Koordinatörleri Toplantısı, 12 Mart Cumartesi günü, Antalya Kervansaray Otel’de gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Davut Aydın toplantıda yaptığı konuşmada, AÖF’te eğitim kalitesinin daha da iyileştirilmesi için arama konferansları yaptıklarını söyledi. Aydın, Eskişehir dışında ilk kez toplandıklarını belirterek, bu konferanslarda Anadolu Üniversitesi’nin geleceğine yönelik hedeflerin belirlendiğini kaydetti. Anadolu Üniversitesi’nin yaygın ve […]

Açıköğretimde Ar-Ge Sıralamasında Dünya Üçüncüsüyüz Google

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından düzenlenen, Açık ve Uzaktan Eğitim Ulusal Araştırma Projeleri Çalışma Toplantısı, 16 Nisan Cumartesi günü Salon Anadolu’da gerçekleştirildi. Toplantı, ülke çapında açık ve uzaktan eğitim üzerine çalışmalar yapan pek çok akademisyeni ve özel sektör çalışanlarını bir araya getirdi. Açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Davut Aydın sözlerine, 60’lı […]

Akran Öğretimini Geliştirme ve Destekleme Google

Sosyal becerilerin kazanılmasında, yetişkin aracılığı ile uygulanan yöntemlerle ka­zandırılan becerilerin akranlara genellenmesinde güçlükler yaşanır. Bu nedenle yetersizliği olan öğrencilerin sosyal yeterliklerinin geliştirilmesinde diğer öğrenci­ler, iyi öğreticiler olabilirler. Akran öğretimi akademik becerilerin gelişimine ek olarak yetersizliği olan öğrencilerin sosyal yeterlik ile ilişkili becerilerinin gelişi­minde etkili biçimde kullanılmaktadır. Öğrencilerin akademik becerilerini geliştir­mede kullanılan akran öğretimi uygulamaları ile […]

Anadolu Üniversitesi Mayıs Ayında Şenleniyor Google

Bu yıl 28’ncisi düzenlenen Anadolu Üniversitesi Geleneksel Bahar Şenliği tüm üniversite öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin katılımıyla 10 Mayıs’ta şehir merkezinde gerçekleşecek yürüyüşle başlayacak. Program, 12.00’de Vilayet önünde kortejin oluşturulması ve 12.30’da Vilayet Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla devam edecek. Tüm fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin de geniş katılımıyla gerçekleşecek olan yürüyüş güzergahı; Vilayet Meydanı’ndan başlayarak, Ziraat […]

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Açıldı Google

Anadolu Üniversitesi’nin yapmış olduğu birçok sosyal sorumluluk projesinden biri olan Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin açılış töreni, 23 Nisan Cumartesi günü Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi’nde yapıldı. Rektör Prof. Dr. Davut Aydın, öğretim elemanları ve çocukların katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesiyle başladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ilköğretim öğrencilerinin konseriyle süren törende, […]

Eğitimde Başarının Değerlendirilmesi Google

Eğitim sistemi içerisinde öğretmenlerin temel görevlerinden biri, öğrencilerin öğ­renmedeki ilerlemelerini değerlendirmektir. Değerlendirme etkinlikleri süresince elde edilecek bilgiler, öğrencilerin eğitim gereksinimlerinin karşılanıp karşılanma­dığı ve öğretimin etkili olup olmadığını yansıtabilmelidir. Sınıf değerlendirmeleri, öğrenci başarısının nasıl daha iyi olacağı konusunda öğrenciye, ailesine ve öğret­mene yardımcı olduğu gibi okulların etkililiğini değerlendirmek için okul yöneti­mine de katkı sağlayabilir. Değerlendirme etkinliklerinin […]

  • Sayfalar 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >