Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Aile Psikolojisi ve Aile Kuramları Google

Karikatür. Oral, Tan. (1998). “Kadınlar ve Erkekler Karikatür Sergisi”. KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı. I. Kültür-Sanat Kurultayı. Lefkoşa: 3-6Mart Atatürk Kültür Merkezi. Cinsellik, evlilik, kadınlık-erkeklik rolleri, aile anlayışı, aile ilişkileri, ailenin için­de bulunduğu koşullar… son 50 yıl içerisinde, önceki kuşakların hayal edemeye­ceği şekilde değişmiştir. Bugün gelinen noktada insanlar daha bir özgürleşirken; evlilik […]

02. Bir Meslek Olarak Öğretmenlik Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – öğretmenlik mesleğinin özelliklerini kavrayabilecek, – kimi Avrupa, ülkelerindeki öğretmen eğitimine ilişkin uygulamaları açıklayabilecek, – Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin durumunu değerlendirebilecek, – Türkiye’de öğretmen yetiştirme modellerini açıklayabilecek, – öğretmenlerin, hizmet içinde yetiştirilmesinin önemini kavrayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri Kimi Avrupa Ülkelerinde Öğretmen Eğitimi Türkiye’de Öğretmenlik Mesleğinin Durumu Türkiye’de Öğretmen […]

02. Okulöncesi Dönemde Gelişim Alanları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – gelişimle ilgili temel kavramları tanımlayabilecek, – gelişimi etkileyen etmenleri açıklayabilecek, – gelişimin temel ilkelerini sayabilecek, – çocuğun fiziksel gelişim özelliklerini tanıyabilecek, – çocuğun psikomotor gelişimini kavrayabilecek, – çocuğun yaş dönemlerine göre zihinsel gelişimini açıklayabilecek, – çocuğun 0-6 yaş arasında dil gelişimini kavrayabilecek, – çocuğun sosyal-duygusal gelişim özelliklerini kavrayabilecek, – […]

02. Sosyal Bilimler (Toplum Bilimleri) Google

Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – bilimlerin sınıflandırılma yöntemlerini anlatabilecek, – konu bakımından doğa bilimleri ile toplum bilimleri arasındaki ayrımı tanıtabilecek, – Toplum Bilimleri kavramını tanımlayabilecek, – bilimsel çalışma bakımından doğa bilimleri ile toplum bilimleri arasındaki benzerlik ve farkları belirtebileceksiniz. İçindekiler Bilimlerin Sınıflandırılması Kavram Olarak Toplum Bilimleri (Sosyal Bilimler) Toplum Bilimlerinde Bilimselliğin Sınırları Özet Test Soruları […]

03. Öğretmenin Nitelikleri ve Görevleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – öğretmenin niteliklerini sınıflayabilecek, – öğretmenin niteliklerinin her birini okulöncesi eğitim alanını göz önüne alarak çözümleyebilecek, – öğretmenin görev ve sorumluluklarının neler olduğunu açıklayabilecek, – öğretmenin görev ve sorumluluklarını okulöncesi eğitim alanını göz önüne alarak yorumlayabilecek, – geleceğin öğretmeninin nasıl olacağını okulöncesi eğitim kapsamında tartışabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Öğretmenlik ve […]

03. Okulöncesi Eğitimde Kullanılan Öğrenme Yaklaşımları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – okulöncesi eğitimde öğrenme-öğretme sürecinin özelliklerini kavrayabilecek, – öğrenme yaklaşımı (stratejisi) kavramının öğrenme-öğretme sürecindeki yeri, önemi ve kapsamını açıklayabilecek, – çeşitli öğrenme yaklaşımlarını ve kullanım özelliklerini tanıyabilecek, – çeşitli öğrenme yaklaşımlarını, öğrenmeyi sağlamadaki üstünlük ve sınırlılıkları bakımından değerlendirebilecek, – öğrenme yaklaşımlarını dikkate alarak, öğrenme-öğretme durumlarını düzenlerken belli bakış açıları kazanabilecek, […]

03. Tarih Google

Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – “zaman”, “geçmiş” ve “tarih” kavramları ile bunların arasındaki ilişkileri kurabilecek, – tarih anlayışının bugün açısından taşıdığı önemin boyutlarını tartışabilecek, – toplum bilimleri ile tarih arasındaki ilişkiyi kurabilecek, – tarihsel çalışmalarda bilimselliğin yerini saptayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Geçmiş ve Tarih Tarihin Amacı Tarih Kavramı ve Bilimsellik Özet Test Soruları Başvuru Kaynakları […]

04. Okul ve Sınıf Ortamı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – okulun yapısı ve özelliklerini tanıyabilecek, – okulu oluşturan öğelerin neler olduğunu açıklayarak aralarında ilişkiler kurabilecek, – sınıfın özelliklerini belirtebilecek, – sınıf içi etkileşim konusunda görüş üretebileceksiniz. İçindekiler – Giriş – Okulun Yapısı ve Özellikleri – Okulu Oluşturan Öğeler – Okulun Öğeleri Arasındaki İlişkiler – Sınıfın Özellikleri – Sınıf İçi […]

04. Okulöncesi Eğitimde Kullanılan Yöntem ve Teknikler Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – etkin öğrenmeyi tanımlayarak özelliklerini açıklayabilecek, – etkin öğrenmenin gerçekleşeceği koşulları açıklayabilecek, – öğrenmeyi güçlendiren öğretim yöntemlerini tanıyabilecek, – öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli öğretimin özelliklerini kavrayabilecek, – okulöncesi eğitimde sıkça kullanılan öğretim yöntemlerinin (oyun, anlatım, soru-yanıt, drama ve proje vb. ) tanımını, kapsamını, özelliklerini ve gelişimsel ve eğitsel katkılarını […]

04. Toplum Google

Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – toplum ile öteki insan kümeleri arasındaki farkları tanıyacak, – toplum kavramını öğrenecek, – toplumu oluşturan temel öğeleri görecek, – toplumsallaşma sürecinin nasıl ve hangi aşamalarla gerçekleştiğini bileceksiniz. İçindekiler – Giriş Toplumve Öteki Kümeler Toplumun Tanımı Toplumsallaşma Özet Test Soruları Başvuru Kaynakları Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce; […]