Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Bireyden Kitleye Google

Geçenlerin çoğu hallerinden memnun ve ayakları yere sağlam basan insanlar gibiydiler. Sanki tek düşündükleri kalabalığın arasında kendilerine yol açmaktı. Kaşlarını çatıyor ve bakışlarını her yanda gezdiriyorlardı; üstlerini başlarını düzeltip koşuşturmaya devam ediyorlardı. Daha başkalarının-bunlar da kalabalıktı düzensiz hareketleri ve kıpkırmızı kesilmiş suratları vardı; etraflarını alan, sayısız insandan oluşma kalabalıkta sanki kendilerini yalnız sanmışlar gibi, kendi […]

02. Habere İlk Adım Gazete Google

Gazete, yazınsal, toplumsal ve kültürel açılardan basılı kitaptan daha önemli bir buluştur. Diğer kültürel iletişim biçimleriyle karşılaştırıldığında gazetenin farklılığı birey olarak okura yönelmesine, kaynağını gerçeklikten almasına, kullanışlılığına, atılabilirliğine, dînî olmayışına ve meslek sahipleri ile kent merkezli iş dünyasından oluşan yeni sınıfın ihtiyaçlarına uygunluğuna dayanmaktadır. Gazetenin üstünlüğü teknolojisinden ya da dağıtım olanaklarından değil, değişmekte olan ve […]

03. Her Yerdeki Ses: Radyo Google

Bir gün, çok ileride bir gün, dönüp içinde yaşadığımız döneme bakıldığında, gündelik hayatımızın akışını etkileyen en önemli araçların başında Radyo’nun yer almasına bilmem torunlarımızın torunları akıl sır erdirebilecek mi? Bu büyülü “kutu”nun, tıpkı benzerleri (telefon, televizyon, sonra da bilgisayar) gibi XX. yüzyıl insanını hızla geçmişin koşullarından uzaklaştırmış olması, bütün açıklığıyla kavranabilecek bir olgu olarak okunabilecek […]

04. Düş mü, Gerçek mi?: Sinema Google

… filmler, sosyal gerçekliğin şu ya da bu şekilde inşa edilmesine zemin hazırlayan psikolojik duruşları, dünyanın ne olduğuna ve ne olması gerektiğine ilişkin ortak düşünceyi yönlendirerek toplumsal kurumları ayakta tutan daha geniş bir kültürel temsiller sisteminin parçasıdır. Michael Ryan ve Douglas Kellner Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, – bir kitle iletişim aracı olarak sinemanın özelliklerini […]

05. Evdeki Dünya: Televizyon Google

Eğer yakın çevremizdeki insanları izleyip dinleyebiliyorsak, televizyonu da izleyip dinleyebiliriz. Radyo ve televizyonun yaygın çekiciliği büyük ölçüde, bu aracısız erişim duygusundan kaynaklanır. Gerçek aracılara dikkat edilmelidir, ancak, çoğu kez onları gözden kaçırmak kolaydır. Bize sunulan, bir alıcı ve düğmeden oluşan televizyondur: biz onu açabilir, kapatabilir ya da kanalları değiştirebiliriz. Tarihi boyunca yayıncılık olağan tanınabilir sosyal […]

11. Yazılı Anlatım Bilgileri Google

Anlatma isteği, insanda doğal bir eğilimdir. Çocukluk döneminde ağlama, bağırma, el yüz hareketleriyle görünürlük kazanan bu istek, sonradan dil aracılığıyla gerçekleşir. Bu gerçekleşme iki ana biçimde olur: Konuşma ve yazma. İnsanoğlu, yaşamın akışı içinde varlığını belirlemek, çevresindekilerle iletişim kurabilmek için bu iki ana biçimden birine başvurma gereksinimini duyar. Bu üniteyi tamamladığımızda yazma konusunda bilgiler edinerek, […]

12. Anlatı Türleri – 1 Google

Anlatı türleri arasındaki ortak yönler ya da karşıtlıklar, XIX. yüzyıla değin süren tartışmalara konu olmuştur. XIX. yüzyılda türlerde, geçmişin değişmez kuralları yerine daha esnek yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Türlerin birbirinden içsel ve dışsal biçimlerini oluşturan ögelerle ayrılabileceği düşüncesi ağırlık kazanmıştır. Bu nedenlerle türlere donmuş, kalıplaşmış kuralları olan anlatımlar gözüyle bakılamaz. Yazarlarına kesin, değişmez kurallar önerilemez. Dünya […]

13. Anlatı Türleri – 2 Google

Birbirinden ayrı yollarda, ayrı amaçlarda olan, birbirlerinden habersiz ve kendi dünyalarında yaşayan insanları birleştiren köprülerden biridir edebiyat. Yaşamı yalnızca teknolojik araçlar kolaylaştırmaz. Anlatı türleri de insanları doğruya, iyiye, güzele yönlendirme; güzellik duygusunu geliştirme ve toplumun ilerlemesine hizmet etme gibi önemli bir görevi üstlenir. Bu üniteyi tamamladığımızda anlatı türleriyle ilgili bilgileri edinerek, aşağıdaki sorulara yanıt verebileceğiz: […]

14. Anlatı Türleri – 3 Google

Toplumsal yaşam, insanları birbirleriyle iletişim kurmaya, etkileşim içinde olmaya zorlayan değişik durumlar ve ortamlar yaratır. Kendimizi geniş bir ilişkiler ağı, ilişkiler yumağı içinde buluruz. Hiçbirimiz bu ağın dışında kalamaz, daha doğrusu yaşayamayız, isteklerimizi, duygu ve düşüncelerimizi başkalarına iletme gereği duyarız. Sorunlarımızı dile getirir, bunlara çözüm yolu arar ya da isteriz. Bunları yüz yüze yaptığımız gibi […]

15. Bilimsel Araştırma Raporu Hazırlama Google

Bilimsel çalışmaların hazırlanmasında uyulması gereken ölçüt ve ilkeler vardır. Hazırlanan yazılarda göz önünde bulundurulması gereken özellikler vardır. Ele alınan konuda, bilimsellikten uzaklaşmadan, anlaşılır bir düzeyde, teknik terimleri doğru vererek yazının anlaşılabilirliğini arttırmak önemlidir. Seçilen sözcüklere, kurulan cümlelere ve oluşturulan paragraflara dikkat edilmesi gerekir. Genel yazım kuralları, noktalama işaretleri konuları dışında kalan salt bilimsel çalışmalara özgü […]